Anunț proiect “Creșterea calității vieții prin măsuri de sprijin socio-economice a comunității marginalizate Țolici, Com Petricani-Neamț”

Comuna Petricani în parteneriat cu Liceul Tehnologic Petricani, Asociația “Educație și Viitor” și SC Pluri Consulting Grup S.R.L, au implementat, începând cu luna august 2017, proiectul Creșterea calității vieții prin măsuri de sprijin socio-economice a comunității marginalizate Țolici, Com Petricani-Neamț” Cod SMIS 2014+: 103049, proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.2 – Reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate, Contract nr. POCU/20/4.2/103049.

Bugetul total al proiectului contractat a fost de 14.909.338,97 lei, din care: valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European este de 12.495.777,15 lei, valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din Bugetul Naţional este de 2.108.182,11 lei, contribuţia eligibilă a partenerilor este de 305.379,71 lei. Din acesta valoarea executata a ajuns la circa 82%, iar gradul de realizare al indicatorilor per total proiect este de peste 90%.

Durata proiectului: 36 luni.

Obiectivul general al proiectului a vizat combaterea sărăciei și integrarea socio-economică a comunității marginalizate Țolici, din Comuna Petricani, județul Neamț prin implementarea unui set de măsuri concrete și fezabile de dezvoltare economică care vor conduce la îmbunătățirea nivelului de trai (diminuarea sărăciei), a nivelului de educație, a capacității de inserție profesională, a accesului pe piața muncii precum și creșterea accesului la servicii sociale și medicale pentru minim 552 persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune socială, generând astfel reducerea decalajelor structurale și de dezvoltare atât la nivel de țară cât și față de celelalte țări membre ale Uniunii Europene.

Rezultatele finale ale proiectului:

reabilitarea, dotarea și darea in folosință a unui Centru Comunitar Integrat în care se furnizeaza măsuri adaptate la nevoile sociale identificate și care este compus din: 2 săli în care se desfășoara activități specifice educației preșcolare, 2 săli cu activități educaționale tip “Școală după școală”, 1 cabinet medical;

in total 552 persoane din comunitatea marginalizată Țolici au beneficiat de măsuri integrate in vederea ieșirii din starea de marginalizare și excluziune socială, respectiv servicii de consiliere psihologică, consultații medicale și analize medicale;

– 276 persoane au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională, servicii de medierea muncii, iar pentru cca. 81 persoane s-a facilitat încadrarea pe piața muncii;

– 144 persoane au beneficiat de servicii de formare profesională, prin participarea la programe autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificari: Tâmplar manual, Lucrător in izolații, Lucrător instalator pentru construcții, Lucrător în comerț, Competențe informatice;

– 132 persoane au beneficiat de consiliere antreprenorială, din care 24 au obținut o calificare prin participarea la  2 cursuri de Competențe antreprenoriale;

– 12 persoane au beneficiat de finanțare nerambursabilă în vederea deschiderii unei noi afaceri, valoarea maximă eligibilă a unui plan de afaceri finanțat fiind de pana la 111.500 lei, inclusiv TVA (100% din cheltuielile eligibile acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis);

– 35 familii au beneficiat de activități pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit, respectiv 21 familii au primi materiale de construcții pentru renovare/extindere, 4 din acestea au primit și sprijin pentru racordarea la rețeaua de energie electrică, iar alte 14 familii au primi sprijin doar pentru racordarea la rețeaua de energie electrică.

Conferința de incheiere va avea loc în data de 23.10.2020 la CENTRUL COMUNITAR INTEGRAT reaizat prin intermediul proiectului din sat Țolici, Comuna Petricani începând cu ora 12:00.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Detalii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la:

PRIMĂRIA PETRICANI – Str. Principală, Petricani, Jud. Neamț, tel.0233-785006, email:[email protected], persoană de contact: Rusu Magda Tatiana – Manager Proiect

LICEUL TEHNOLOGIC PETRICANI – Str. Principală, Petricani, Jud. Neamț, tel. 0233-785052, email: [email protected], persoană de contact: Rotaru Popa Ionuț – Coordonator proiect

ASOCIAŢIA “EDUCAȚIE ȘI VIITOR” – B-dul General Nicolae Dăscălescu, nr. 15, bl. T1, Sc B, parter, Piatra Neamt Jud. Neamț, tel. 0233-274783, email:[email protected], persoană contact: Anton Mirela Mihaela – Coordonator proiect

PLURI CONSULTING GRUP S.R.L. – Punct de lucru: Comuna Alexandru cel Bun, Sat Viișoara, Str. Rozelor nr. 40, Jud. Neamț, tel.0233-245959, email: [email protected], persoană contact: Serghie Mihaela-Gabriela – Coordonator proiect.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.