Colegiul Național „Calistrat Hogaș” oferă o perspectivă nouă asupra educației

Colegiul Național „Calistrat Hogaș” este primul liceu din Piatra-Neamț admis pe lista unităților-pilot în domeniul educației media, în urma selecției realizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț și publicate la data de 28 ianuarie 2021. Apelul la înscriere a fost lansat de organizația nonguvernamentală Centrul pentru Jurnalism Independent, care a dezvoltat un program în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, în vederea implementării și a testării unor competențe noi, a unor conținuturi și metode de învățare inovative care au la bază literația media (media literacy).

Literația media, literația știrilor sunt concepte relativ recent apărute care presupun dezvoltarea unor abilități și competențe ce vizează managementul informației în spațiul online: construcția și deconstrucția mesajului mediatic, înțelegerea rolului social al mass-media, înțelegerea rolului mass-media în sistemele democratice, diferențierea adevărat/fals în conținuturile media.

Colegiul Național „Calistrat Hogaș” a câștigat statutul de unitate-pilot pentru educație media în urma unei selecții riguroase care a ținut cont și de demersurile anterioare ale școlii în direcția alfabetizării media: proiectul Erasmus „Journalism as a Learning Tool”, proiectul „Building Media Literacy Skills”, proiectul educațional „European Film Factory” din cadrul programului MEDIA Creative Europe, școala de vară „eVacanța, Comunicare şi jurnalism în societatea cunoaşterii”, etc.

Școală-pilot pentru educație media

Ca urmare a admiterii, Colegiul Național „Calistrat Hogaș” va fi implicat, alături de colegii și de licee de prestigiu din întreaga țară, într-un program amplu, complex și inovator, cu durata de trei ani.

În prima fază a programului, cadrele didactice ale colegiului vor beneficia, timp de patru săptămâni, de activități de formare în domeniul educației media. Ulterior, profesorii vor implementa activități de infuzare a conceptelor de educație media, vor integra aceste noi concepte în procesul de învățare, etapă ce se va desfășura cu monitorizare și evaluare directă de către Centrul pentru Jurnalism Independent. Astfel, colegiul va continua, prin transformarea în unitate-pilot pentru educația media, direcția spre integrarea competențelor secolului XXI în procesul educațional.

Elevii Hogașului vor întâmpina viitorul, noua societate a cunoașterii, cu abilități și competențe noi: gândire analitică, inovație, rezolvare complexă a problemelor, creativitate, inițiativă, încredere, inteligență emoțională, conducere și influență socială, coordonarea și gestionarea timpului liber. Împreună cu profesorii, prin intermediul Centrului pentru Jurnalism Independent, copiii vor beneficia de instrumentele necesare dezvoltării gândirii critice, care să îi ajute să devină cetățeni informați, să poată distinge între fapte și ficțiune, să deconstruiască mesajele false și să interacționeze cu platformele și rețelele sociale într-un mod responsabil, pentru siguranța lor și a celorlalți.

Obiectivul programului la nivel național, pe termen lung, este ca, până în 2030, cel puțin 30% dintre elevi (175.000) să înțeleagă rolul media într-o societate democratică, să distingă faptele de dezinformare, să deconstruiască mesajele media și să interacționeze responsabil pe social media. Colegiul Național „Calistrat Hogaș” își asumă, astfel, rolul unei școli-deschizătoare de drumuri. De reușita programului depinde, ulterior, multiplicarea și extinderea, după 2023, a școlilor care înțeleg rolul alfabetizării media și-și doresc să implementeze educația media în curriculumul școlar.

Expertiză în inovație

Cel mai recent proiect european inovator este „Journalism as a Learning Tool” (https://jlt-project.eu/about/), înregistrat în baza de date a Comisiei Europene cu nr. de referință 2019-1-NO01-KA201-060268, finanțat în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 2 – Parteneriate strategice, proiecte pentru susținerea inovării (1 octombrie 2019-30 septembrie 2021, termen final prelungit până la 30 septembrie 2022). Pentru școlile din parteneriat, reprezintă oportunitatea de a internaționaliza activitățile educaționale dedicate prin curriculumul școlar formării competențelor media și interculturale.

Profesorii participanți la proiect au ca sarcină crearea și testarea unor resurse și metodologii pentru educația media și pentru învățarea culturală, formularea și aplicarea unor instrumente educaționale menite să dezvolte gândirea critică a elevilor, să-i sensibilizeze pe aceștia pentru a se implica mai mult în dezbaterea publică. Elevii participanți în programul pilot sunt implicați în activități de învățare specifice și participă la testarea instrumentelor de învățare create. Prin intermediul unei platforme online hibride de publicare a știrilor, un mix între social media și ziare, elevii au posibilitatea să-și dezvolte abilitățile necesare unui jurnalist și își îmbunătățesc, astfel, motivația pentru învățare. Pe durata implementării, media va fi utilizată în scop multiplu: ca mijloc de învățare și documentare, ca instrument de comunicare, pentru promovarea rezultatelor activității, pentru a compara între ele rezultatele obținute la nivel de parteneriat, pentru a atrage atenția publicului asupra proiectului nostru și asupra valențelor educative ale jurnalismului.

Building Media Literacy Skills (11-15 mai 2020) este un alt proiect european educațional inovator înscris pe platforma Futurim, înregistrat pe Harta Comisiei Europene a Evenimentelor dedicate media literacy (https://ec.europa.eu/futurium/en/european-media-literacy-events/romania-building-media-literacy-skills). Modulele de formare destinate elevilor au inclus prezentări tematice și exerciții focalizate pe consumul și producția de conținut media. Nota inovatoare a acestei inițiative a rezultat din faptul că a venit cu o abordare integrată a componentelor educaționale relevante pentru alfabetizarea media: formarea unor deprinderi de utilizare competentă a tehnicilor jurnalistice adecvate pentru producția de conținut media, formarea gândii critice în relație cu producția și consumul de conținut media, conștientizarea și asumarea dimensiunii etice și a valorii social-civice a producției media. În contextul pandemic actual și al desfășurării online a tuturor activităților școlare, activitățile privind educația media planificate în acest context au fost transferate pe platforma eTwinning, astfel încât să fie accesibile elevilor și să poată fi testată eficiența lor formativă.

Prin programul MEDIA Creative Europe pentru promovarea educației media în întreaga Europă, Comisia Europeană, a fost lansat proiectul educational European Film Factory, derulat în perioada  septembrie 2019-decembrie 2020, la care au participat profesori şi elevi ai CNCH. Proiectul a fost un răspuns inovator și pragmatic pentru a sprijini educația cinematografică în Europa și a permite elevilor cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani și cadrelor didactice din toate statele membre ale programului Europa Creativă să acceseze gratuit un catalog online de zece filme din patrimoniul cinematografic european selectat de un juriu european format din profesioniști din istoria și educația filmului. Partenerii proiectului: Institutul francez, cu experiență în educația media europeană, ARTE Education, o filială a canalului de televiziune european din spatele serviciului educațional digital Educ’Arte și European Schoolnet Bruxelles, o organizație non-profit care reunește 34 de ministere ale educației din Europa.

Profesorii de la CNCH au participat, alături de profesori din alte 8 țări europene, la studierea celor 10 filme europene care au marcat istoria cinematografiei și care sunt accesibile, atractive și rezonează cu generația tânără, la redactarea unei prezentări din care utilizatorii pot afla informații inedite despre filmul în sine (surse de inspirație, context cultural, context istoric, rezumat), dar și despre regizorul care l-a realizat. Pentru fiecare film în parte au creat un kit pedagogic destinat profesorilor care doresc să vizioneze filmul împreună cu elevii și apoi să inițieze diverse activități educative, pornind de la vizionarea filmului. Kiturile pot fi descărcate și utilizate, de asemenea, în mod gratuit de pe platforma pusă la dispozitie https://www.europeanfilmfactory.eu/. Platforma este gratuită și oferă pedagogie inovatoare, interactivă și intercurriculară, precum și instrumentele interactive accesibile pentru a crea extrase și hărți mentale.

Conducerea Colegiului Național „Calistrat Hogaș”

*Material apărut în paginile ziarului Mesagerul de Neamț, nr. 476, săptămâna 4-10 februarie.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *