Poiana Teiului: „Depopularea munților, reducerea numărului de elevi”

Interviu cu directoarea Școlii Gimnaziale “Iustin Pârvu”, Vasilica ANCUȚA

– Doamnă director, învățământul în comuna Poiana Teiului are rădăcini adânci pe Valea Bistriței.

Așa este, iar noi, cei de astăzi, mai cu seamă cei care trudim în școală, ne mândrim cu istoria acestor locuri. Pentru mine, ca fost elev al școlilor din acest spațiu, școala a  reprezentat principalul element al activităților mele, atât ca elev, cât și în calitate de dascăl de limba și literatura română. Pe aceste locuri au activat dascăli de renume și mă refer la înv. Leon Mrejeriu (1879-1945), care a predat la Școala Călugăreni, fostă comună. Renumitul învățător a fost prefect de Neamţ, dar și ministru și membru al Senatului României. De asemenea, remarc și pe înv. Constantin Romanescu (1906-1994), ilustru dascăl care a condus mai multe decenii destinele școlii de la Dreptu și a înființat Muzeul din acest sat, care funcționează și astăzi. Într-o vreme, familia sa l-a găzduit pe prozatorul Mihail Sadoveanu. Marele scriitor, în acele momente de ședere pe Valea Bistriței, a aflat și  povestea tărcăuancei Vitoria Lipan, dar și de celelalte personaje și repere geografice, mai ales de pe cursul pârâului Sabasa, incluse în romanul “Baltagul”. Firește, misiunea pe care am primit-o în ultima vreme, de a conduce destinele Școlii Gimnaziale “Iustin Pârvu” este cu atât mai importantă.   

– Acum vreo 13-15 ani, în comuna Poiana Teiului funcționau 4 școli gimnaziale.

Așa a fost. Respectivele școli gimnaziale erau la Dreptu, Galu, Poiana Largului și Petru Vodă, asta ca să le enumerăm de la nord la sud. Așa era structura atunci, iar acum este cu totul alta. Școala Gimnazială ”Iustin Pîrvu” Poiana Teiului are personalitate juridică din 2010. Însă, din cauza depopulării zonelor montane din toată România, fenomen de care nu am scăpat, activitatea din unitățile școlare va fi serios afectată. Nu mai spun de numărul de clase, de catedre și multe altele. Unele structuri școlare au fost închise, și mă refer la unitățile de la Poiana Largului și Topoliceni, astăzi funcționând doar Școala Gimnazială ”Iustin Pîrvu”, care are un număr de 14 clase și Școala Gimnazială ”Petru-Vodă”, cu 7 clase. În total, sunt 372 de copii și elevi în sistemul educațional local.

– Lucrările de la Școala Galu sunt gata?

Da. În schimb, începând cu data de 8 februarie 2021, grupele de la grădinița Școlii Gimnaziale ”Iustin Pîrvu” și-au început activitatea în corpul nou, construit în locul vechii grădinițe și a bibliotecii din spatele Primăriei Poiana Teiului. De aceea, mulțumim pe această cale conducerii UAT-ului, dar și membrilor Consiliului Local Poiana Teiului, care au contribuit la materializarea acestui proiect.

Legea Muntelui nu ajută munteanul !

– În ultimii 30 de ani, sistemul de învățământ românesc a trecut prin mai multe etape, modificându-se în multe privințe.

Învățământul românesc a fost nevoit să se adapteze unui context de educație atipic și incomod, de continuare a procesului instructiv-educativ cu sau fără resursele necesare. Au fost transformări importante, dar necazul nostru este că nu mai avem numărul de copii ca înainte de 1995, aflat în sistemul edcațional local. Depopularea satelor a dus la reducerea numărului de copii, totul find legat de starea economică a comunităților. Acest complex de factori a dus la reducerea nivelului de trai. Și mă refer la starea materială modestă a familiiilor tinere. În condițiile în care nu mai sunt locuri de muncă în zonele montane, cei tineri pleacă spre marile orașe sau în străinătate. Trimit bani acasă, sunt ridicate noi și noi locuințe, dar acest fenomen nu are nici o legătură cu situația numărului de preșcolari și școlari din comuna Poiana Teiului. Cu toate că a fost votată în Parlamentul României o Lege a Munților, în fapt, pentru schimbarea stării materiale și sociale a populației de la munte nu s-a făcut nimic. Din aceste motive am ajuns la nivelul de astăzi.

– Este posibil ca această criză să continue ?

Nu știu. Avem nevoie de o reformă pe toate planurile. Deocamdată, nu avem motive să credem că la nivelul structurii populației vor interveni modificări în scurt timp. O repopulare a munților este aproape imposibilă în acest moement.  

– Ați fost ajutați în pandemie?

Cu roate necazurile care au venit peste tot sistemul național de învățământ, elevii școlii noastre dispun, în momentul de față, de dispozitivele electronice utile și necesare desfășurării învățământului online. Astfel, tabletele primite prin Programul ”Școala de acasă”, donații și de la Consiliul Local au rezolvat problema, însă ne dorim ca acestea să reprezinte un plan secund, pentru că un învățământ eficient și de calitate impune școlarizare, prezența fizică la cursuri. Asistăm la o perioadă de tranziție, în care parteneriatul dintre școală și autoritățile locale trebuie să primeze, spre bunul mers al vieții, al activităților  școlare. Asigurarea acestui climat stabil favorizează valorizarea imaginii școlii în comunitate.

Școala are nevoie de susținere  

– De ceva vreme, sunteți director de școală.

Așa este. Sunt profesor al acestei școli de 13 ani, iar de la începutul anului 2021 sunt director. Școlii pe care o conduc, îi doresc concretizarea următoarelor puncte strategice:

  • creșterea nivelului de performanță a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competențelor cheie și prin participarea la competiții, concursuri și olimpiade școlare;
  • dezvoltarea unor activități și proiecte educative orientate spre promovarea imaginii școlii și a specificului zonal, vizând educația pentru dezvoltare durabilă; descoperirea, perpetuarea și valorificarea tradițiilor, obiceiurilor specifice comunități;
  • monitorizarea și dezvoltarea bazei materiale a școlii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui mediu școlar prietenos și a unui învățământ modern;
  • formarea continuă a cadrelor didactice cu accent pe dezvoltarea competențelor digitale și utilizarea resurselor deschise.

Cred, cu tărie, că desfășurarea procesului instructiv-educativ sub egida părintelui Iustin Pârvu va avea drept finalitate dezvoltarea unor competențe funcționale, esențiale în scopul promovării valorilor moral-creștine, civice și culturale.

– Nu cu mulți ani în urmă, la Poiana Teiului erau 4 directori de excepție…

Da, este vorba de profesorii Pantelimon Naghi (Galu), Constantin Axinte (Petru Vodă), Dumnezeu să-i ocrotească în Ceruri!, dar și doamna Maria Chirilă (Poiana Largului) și Vasile Ancuța (Dreptu). Alături de directori, au fost și sunt, în continuare, dascăli bine pregătiți. Cu ultimul director enumerat anterior mă sfătuiesc de mai multă vreme, pentru că îmi este tată socru. Toți au fost dascăli formidabili, care au ridicat învățământul din această comună. De aceea, noi, cei care ne ocupăm de educarea copiilor, a elevilor din  comună avem o misiune foarte grea, de a duce mai departe și de menține o ștachetă înaltă a calității educației în această comună. De la Poiana Teiului s-au ridicat profesori universitari, medici, ingineri, profesori de mare valoare, iar tradiția trebuie continuată. Știu că oamenii de la munte au dorit tot timpul ca odraslele lor să învețe carte și nu nu s-au sfiit să-i dea la școli înalte ale țării, cu toate că în bătătură mai aveau și alți copii. Cu acest fenomen mă întâlnesc zilnic și chiar îmi face plăcere să văd părinții care se implică în activitățile școlii, care vor să ajute la orice pas. Asta demonstrează tocmai ceea ce v-am spus adineaori. Tinerii de la munte au împrumutat și ei din dârzenia culmilor care le-au înconjurat copilăria și nu se opresc în proiectele pe care și le-au propus. (Rep.)

*Material apărut în paginile ziarului Mesagerul de Neamț, nr. 477, săptămâna 11-17 februarie.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *