Un nou subprefect şi secretar general în Neamţ

Ieri, în şedinţa de guvern au fost aprobate modificări aduse Codului administrativ ce vor conduce la reorganizarea Prefecturii Neamţ. Potrivit acestora, funcţiile de prefect şi de subprefect devin funcţii de demnitate publică. Un alt element de noutate este stabilirea atribuțiilor subprefectului prin ordin al prefectului și nu prin fișa postului. Totodată, se înființează funcția de secretar general al instituției prefectului, care va fi înalt funcționar public, subordonat prefectului și va avea rolul de a asigura conducerea operativă a instituției prefectului.

Dintre principalele responsabilități ale secretarului general menționăm: asigurarea stabilității funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului; coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind verificarea legalității de către prefect; monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în termenul legal; elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului; gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare; înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor.

Un alt element de noutate este înfiinţarea unui al doilea post de subprefect, care, în Neamţ, va fi desemnat de Alianța USR-PLUS. Se trece la reașezarea celor 43 de posturi din instituție, deja ocupate, la care se adaugă 5 posturi vacante, blocate din cauza pandemiei.

Prefectura Neamț a trimis de vineri, 26 februarie, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și la Ministerul Administrației și Internelor schema de reorganizare.

A. Croitoru

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.