Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”: Ofertă educațională pentru anul școlar 2021-2022

Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” propune, pentru anul școlar 2021-2022, trei niveluri de învățământ: primar (9 clase), gimnazial (6 clase) și liceal (34 de clase, dintre care șapte la clasa a IX-a, respectiv 3 clase pentru specializarea matematică-informatică, o clasă pentru specializarea științele naturii, două clase pentru specializarea filologie și o clasă pentru specializarea științe).

Nivelul liceal asigură o ofertă educațională generoasă, menită să asigure absolvenților un traseu educațional orientat către performanță, astfel încât un procent de aproximativ 25% din numărul elevilor obțin în fiecare an premii și mențiuni la etapele județene și naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare. De asemenea, o altă finalitate a actului educațional din Colegiul Național ”Ştefan cel Mare” este și integrarea în învățământul superior, astfel încât un procent de aproximativ 80% din numărul absolvenților promoțiilor ultimilor ani sunt în prezent studenți ai universităților din țară și străinătate. Un rol important în formarea elevilor îl are oportunitatea de a susține examenele de atestare Cambridge și European Computer Driving Licence în propria lor școală, prin parteneriatele Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” cu British Council și ECDL România.

Prioritatea maximă este calitatea demersului educațional-curricular, adică desfășurarea orelor de curs în condiții optime, la cele mai înalte standarde de performanță, concretizate în procente de peste 95% promovabilitate la examenele de Bacalaureat din ultimii trei ani. De o atenție sporită se bucură și activitățile de educație non-formală, prin proiecte educaționale diverse, propuse în special de elevi, prin Consiliul elevilor. Este de apreciat interesul acestora pentru cultură, teatru, științe și sport, interes dovedit în numeroase activități extrașcolare, în cadrul cărora s-a demonstrat că la CNSM există o uriașă resursă de energie, de idei și de interese dintre cele mai variate, toate încununate cu rezultate remarcabile: frumoasa tradiție a Balului Bobocilor, un adevărat spectacol al talentelor autentice, manifestările dedicate Zilei Naționale, Proiectul ”Suflet pentru suflet”, dedicat Crăciunului, Balul de Dragobete, Ziua Școlii, activitățile sportive, respectiv Memorialul ”Gheorghe Cobrea”, publicarea revistelor colegiului în redacțiile cărora lucrează într-un mod aproape profesionist un număr mare de elevi, îndrumați de profesori dedicați, reviste de o calitate exemplară, demne de menționat: „Foaia literară”, „Psyche”, „Socrate”, „Provocări  științifice” și „Culmea Pleșului”.

În Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” se derulează proiecte educative de tradiție precum „Identitate și spiritualitate românească”, „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, „Tradiție și interculturalitate în spațiile românesc, anglo-saxon și francofon”, care implică un număr mare de elevi și profesori din CNSM și școlile partenere.

În anul școlar 2021-2022, Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” va călăuzi destinele a 1.400 de elevi, îndrumați de 82 de cadre didactice, dintre care 5 cu titlul științific de doctor, 63 cu gradul didactic I, 7 cu gradul didactic al II-lea și 7 cu gradul definitiv. Activitatea didactică se va desfășura în 6 corpuri de clădiri, cu două biblioteci, 8 laboratoare, două săli de sport, două terenuri de sport, o sală de festivități, un colț muzeal, un cabinet medical, la care se adaugă și internatul cu 80 de locuri.

Ce calităţi trebuie să probeze un tânăr pentru a fi elev al Colegiului Naţional „Ștefan cel Mare”?

* gândire critică şi capacitate mare de a pune întrebări şi de a formula răspunsuri clare şi precise la întrebări;

* predispoziţii privind participarea la competiţii şi concursuri şcolare;

* dorinţa de a se pregăti în specializările alese;

* dorinţa de a realiza mai mult după terminarea studiilor, prin continuarea unor forme superioare de educaţie;

* capacitatea de a promova comunicarea deschisă, inovaţia, creativitatea, iniţiativa personală şi de a participa activ la viaţa şcolii;

* dorinţa de a participa la activităţile extracurriculare deosebite, de a respecta şi de a promova imaginea şcolii pe plan local şi naţional;

* capacitate de autoformare şi autoeducaţie;

* exigenţă şi toleranţă cu sine şi cu ceilalţi.

Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” va continua să-şi pregătească elevii,  după cum o confirmă tradiţia şi performanţele acestei instituţii, în spiritul cerinţelor societăţii moderne, astfel încât, la vârsta majoratului, să răspundă următoarelor tipuri de finalităţi: ”a învăţa pentru a şti”, ”a învăţa pentru a face”, ”a învăţa pentru a fi” şi ”a învăţa pentru a fi în comunitate”.

Echipa managerială și Consiliul de administrație, împreună cu colectivul de cadre didactice, susținut de întreg personalul angajat al Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” au ca prioritate un act educațional de calitate, asumat cu perseverență și răbdare, căutând în permanență cele mai bune metode de a pregăti elevii pentru un viitor sigur, demn, care să le deschidă calea către autodesăvârșire.

Echipa managerială

Prof. Margine Adina-Raluca

Prof. Airinei Ana-Maria

Prof. Bălțătescu Cătălin

Deviza Colegiului Național ”Ștefan cel Mare”

„Tradiţia înseamnă educaţie, educaţia presupune formare, formarea creează performanţă. Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” aduce performanţa în viaţa ta!”

Viziune Colegiului Național ”Ștefan cel Mare”

Colegiul Național “Ștefan cel Mare” este o școală a respectului, care deschide calea demnă spre știință și cultură prin servicii educaționale de calitate, asigurând succesul și identitatea absolventului de nivel european.

Misiunea Colegiului Național ”Ștefan cel Mare”

Asigurarea pentru elevi a cadrului propice progresului și creativității, ca bază a evoluțieilor ulterioare și a bunei integrări în societate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *