O gaură imensă la buget şi explicaţiile selective ale Primăriei Piatra Neamţ

Una dintre afacerile murdare și urât mirositoare din Piatra Neamț – generic o putem numi „Bani către E.ON”– de pe urma căreia municipiul a pierdut o groază de bani, nu a fost niciodată explicată cetățenilor orașului, pentru a înțelege de ce sume imense de bani au fost returnate către E.ON, de ce s-au plătit penalități greu de imaginat, câți bani s-au cheltuit cu case de avocatură pentru acest caz, plus alte cheltuieli. În definitiv, este dreptul nostru să știm cât a costat o prostie făcută, să spunem folosind prezumția de nevinovăție, cu bune intenții. În sensul că s-a identificat o sursă de bani și că au fost folosiți pentru investiții fără de care orașul nu putea trăi. Partea unde prezumția de nevinovăție este mai greu de înțeles ține de eforturile de recuperare a banilor de către Primăria Piatra Neamț, eforturi sublime, dar care au lipsit cu desăvârșire. Pentru a înțelege cum stau lucrurile, am apelat la sistemul clasic de interogare al unei instituții publice, Legea 544/2001, a accesului la informații publice.

Cererea, făcută pe 18 ianuarie 2021

În ianuarie, am expediat în e-mail-ul Primăriei Piatra Neamț, dar și în scris, cu număr de înregistrare, o solicitare de informaţii. Texul nu suna deloc amenințător: ”În virtutea legii 544 privind liberul acces la informații publice, vă rugăm să ne puneți la dispoziție următoarele informații:

– cât s-a recuperat de către Primăria Piatra Neamț de la persoanele stabilite ca fiind vinovate în cazul Direcției Taxe și Impozite contra E.ON?  Vă rugăm să ne puneți la dispoziție informații despre demersurile făcute de Primărie în acest scop și de către cine au fost ele semnalate. De asemenea, vă rugăm să ne transmiteți toate cheltuielile făcute de Primăria municipiului Piatra Neamț în legătură cu acest caz: avocați, comisioane, cheltuieli de judecată, penalități, etc”.

Facem precizarea că, de la început, ni s-a spus că volumul de muncă este mare și ni se va răspunde în 30 de zile.

Răspunsul incomplet, pe 13 aprilie 2021

După aproape 3 luni, am primit un răspuns. incomplet, care nu acoperea partea de cheltuieli în totalitate, care vorbea despre case de avocatură fără „documente atașate la dosarul intern”, în care eram trimiși să cerem informații spre alte compartimente ale primăriei, ca și cum fiecare compartiment este stat în stat, cu conducere și reglementări proprii. După 3 luni, în care am putut vedea disperarea celor de la Comunicare, care nu primeau nici ei informațiile solicitate, am hotărât să publicăm datele pe care le avem, cu precizarea că haosul din documentele privind problemele sensibile din Primăria Piatra Neamț este extrem de bine organizat.

Prima parte a răspunsului este clasică. Un răspuns parțial, care se referă la un singur dosar, dar relevant ca să înțelegem care este problema: ”În urma cererii dumneavoastră nr. 1400/18.01.2021, prin care ne solicitați anumite informații în baza Legii 544/2001, privind liberul acees la informațiile de interes public, vă comunicăm următoarele:

Prin Decizia penală nr. 614/31.05.2013, pronunțată de Curtea de Apel Bacău în Dosarul nr. 1565/279/2009, s-a dispus obligarea Municipiului Neamț, în calitate de parte responsabilă civilmente, la plata, în solidar cu inculpații Zelinca Rodica, Bordea Cătălina Mirela, Fecic Vespasian Puiu, Borcea Ion și Avram Elena sumelor de 12.706.851,27 lei către partea civilă S.C E.ON Moldova Distribuție S.A. Iași și 2.508.536,5 lei către partea civilă S.C. E.ON GAZ Distribuție Tg. Mureș, împreună cu dobânda legală aferentă, calculată de la data de 28.07.2007 și până la data plății efective.

Tot prin aceeași decizie și tot în calitate de parte responsabilă civilmente, municipiul Piatra Neamț a mai fost obligat, în solidar cu inculpații, la plata următoarelor sume :

1.100 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare;

– 20.215, 82 lei către partea civilă S.C E.ON Moldova Distribuție S.A. Iași cu titlu de cheltuieli judiciare;

– 20.504,7 lei către partea civilă S.C E.ON GAZ Distribuție Tg. Mureș cu titlu de cheltuieli judiciare;

– 164,64 lei către fiecare din părțile civile mai sus amintite, cu titlul de cheltuieli judiciare în recurs”.

Să ne oprim aici și să atragem atenția că autorii răspunsului nu ne-au spus care erau penalitățile pe care trebuia să le plătească Primăria, în solidar. De ce? Pentru că nu știu, ei sunt doar juriști și penalitățile trebuie calculate de cei de la Economic, care nu au răspuns la cererea de informații. Să reținem sumele, peste 15.350.000 lei. Fără penalități, fără cheltuieli cu avocați, fără cheltuieli de executare. Fără cine mai știe care alte cheltuieli au apărut. Dar acesta este doar începutul.

Avocații și ordinea minunată a actelor în primărie

O întrebare la care ni s-a răspuns ține de casele de avocatură sau avocații care au apărat municipiul în litigiile generate de această afacere păguboasă. Dar am aflat doar care sunt acestea, o parte din valoarea contractelor, dar nu ni s-a spus nimic despre valoarea plăților. Răspunsul este genial în logica lui funcționărească și, poate şi din dorința unor juriști de a fi evazivi.

plati către avocați

”În ceea ce privește cuantumul cheltuielilor ocazionate cu onorariile avocaților care au reprezentat municipiul în acest dosar, în urma consultării dosarului intern, vă putem informa că interesele municipiului au fost apărate, succesiv, de mai multe cabinete de avocatură, după cum urmează:

Societatea civilă de avocați «Stoica&Asociații», în temeiul Contractului de Asistență Juridică, seria 250860, nr. 700 din 29.09.2009 (înregistrat în evidențele noastre sub. nr. 50925/23.11.2009), având ca obiect asistența juridică și reprezentarea în faţa primei instanțe, onorariul fixat fiind în cuantum de 10.000 euro, plus TVA pentru redactare, semnare și depunere documente, 30.000 euro, plus TVA pentru reprezentarea la 10 termene de judecată;

– ulterior, acest contract a fost reziliat, instituția noastră fiind reprezentată în fața instanței de fond (Judecătoria Piatra Neamț) de către Cabinetul Individual de Avocat Monica Anton. Din nefericire, nu putem oferi informații cu privire onorariul aferent, întrucât contractul de asistență încheiat cu aceasta nu se află la dosarul intern.

– în faza de recurs municipiul a fost reprezentat în fața Curții de Apel de către Cab. Av. Lăcraru Gerard Laurențiu, în baza Contractului de asistență juridică seria NT, nr. 34435/04.09.2012, în valoare de 17.000 lei fără TVA.

Facem precizarea că la nivelul Compartimentului Juridic nu există date cu privire la plățile realizate, astfel că nu vă putem comunica dacă aceste sume, prevăzute ca onorarii avocațiale, au fost și efectiv plătite, în acest sens urmând a vă adresa pentru mai multe informații Direcției Economice.

Având în vedere că nici inculpații și nici municipiul nu au achitat de bunăvoie sumele prevăzute în Decizia civilă nr. 614/31.05.2013, pronunțată în Dosarul nr. 1565/279/2021, partea civilă SC E.ON Moldova Distribuție a pus în executare această hotărâre, în acest sens fiind constituit Dosarul de executare nr. 6/2014 al BEJ Neneci Tănase, în cadrul căruia am fost somați să achităm suma de 17.909.298,03 lei reprezentând debitul în cuantum de 12.706.851 lei, penalități aferente acestuia calculate începând cu data de 28.07.2007, precum și onorar executor.

Împotriva executării începute în acest dosar s-a formulat contestație la executare (Ds. nr. 8207/279/2014 – Judecătoria Piatra Neamț), precum și cerere de eșalonare a plăților și suspendare executare silită (Dosar nr. 583/32/2014 – Curtea de Apel Bacău – declinat către Judecătoria Piatra Neamț).

În cadrul ambelor dosare municipiul a fost reprezentat de către Cabinet Individual de Avocat «Dr. Ioan Chelaru» în baza Contractului de asistență NT/191977/27.08.2014, având ca obiect titlurile executorii ce fac obiectele Dosarelor de executare nr. 5 și 6 din 2014 ale BEJ Neneci Tănase. Facem precizarea că Dosarul de executare nr. 5 a fost constituit ca urmare a cererii creditorului SC E.ON Gaz Distribuție de executare silită a sumei de 4.786.423,41 lei, titlul executoriu fiind reprezentat de Sentința civilă nr. 1055COM/30.09.2011, pronunțată de Tribunalul Neamț în Dosarul nr. 201/32/2011.

Onorariul fixat pentru reprezentarea municipiului în cele 4 dosare ocazionate de executările silite începute de BEJ Neneci Tănase a fost fixat în cuantum de 70.883 lei, la care se adăuga un onorariu de succes în cuantum de 25.000 euro la data rămânerii definitive a hotărârilor favorabile”.

Ce aflăm noi din acest răspuns? În primul rând că sunt avocați cu care Primăria a colaborat, juriștii din Primărie fiind folosiți la întocmirea unui dosar intern al cauzei, un lucru de mare însemnătate. Apoi că la nivelul cabinetului unui fost ministru al Justiției și fost șef la PNL, dl. Valeriu Stoica, redactarea, semnarea și depunerea documentelor în instanță valora doar 10.000 euro! Restul e altă distracție.

Apropo de cât ne-au costat avocații, de la direcția Comunicare ni s-a transmis un răspuns parțial al celor de la Economic, că e greu să vedem ce anume s-a plătit în această cauză, deoarece se plăteau lucrurile la grămadă, fiind mai multe procese în care era implicată respectiva casă de avocatură. Dacă este adevărat, atunci lucrurile sunt destul de grave și e greu de crezut că cineva a  plătit bani fără o justificare serioasă. Chiar și o sumă mică de 10.000-30.000 de euro.

Mai departe, se vorbește despre o altă casă de avocatură, care a reprezentat instituția în instanță, dar nu se găsește contractul și atunci nu ne pot spune nici onorariul, semn că impecabilele dosare ale cauzelor juridice mai au și lipsuri.

Să nu-l uităm nici pe domnul avocat, fost senator Ioan Chelaru, cu curiozitatea firească dacă a încasat sau nu comisionul de succes – 25.000 euro –  într-un dosar greu de câștigat.

De ce oamenii din Primărie, în ciuda faptului că au primit dispoziții clare să răspundă la întrebări, o fac în felul acesta lacunar, ca să fim blânzi? E o rușine să spui câți bani ai cheltuit cu niște avocați în 2009, la vreme de economii la nivel național? Sau în 2014, în timpul guvernării PSD, cu casa de avocatură a unui avocat de succes provenit din acest partid? Sau există o interdicție la nivel de funcționari ai instituției, care prevalează în fața conducerii executive.

Finalul răspunsului, o altă lozincă: ”Am făcut totul și nimic!”

Ca în orice răspuns venit de la o instituție publică serioasă, ni se sugerează că, în ciuda unor inerente greșeli, a unor bani cheltuiți aiurea, s-au găsit soluții pentru rezolvarea problemelor, fără ca bugetul instituției să fie afectat. Deci:

”Ulterior, la data de 23.12.2014 a fost adoptată H.G. nr. 1139/23.12.2014, prin care a fost alocată din Fondul de rezervă bugetară a guvernului suma de 26.058.000 lei către municipiul Piatra Neamț, cu destinația expresă prevăzută în Nota de Fundamentare a acestui act normativ, respectiv «pentru achitarea debitului înregistrat față de SC E.ON Moldova S.A. (stabilit prin sentințe definitive și irevocabile) precum și a restanțelor pe care le înregistrează față de furnizorii de bunuri și servicii la 30.11.2014». Urmare a alocării acestei sume, la data de 30.12.2014 titlurile executorii mai sus amintite au fost achitate, motiv pentru care s-a renunțat la judecata contestațiilor la executare și a cererilor de eșalonare aflate pe rolul instanțelor de judecată”.

Deci, victoria poate fi considerată totală. S-a făcut o pagubă la bugetul local, constituit din banii contribuabililor, care s-a acoperit, parțial, să fie clar, cu bani de la bugetul central, deci tot din banii contribuabililor. Altfel spus, o dublă pagubă bine acoperită în hârtii.

Evident că o asemenea pagubă recuperată, la nivelul milioanelor de euro, ar fi un balon de oxigen pentru o primărie sufocată de datorii și în căutare de bani pentru investiții. De aceea am insistat, ce s-a făcut pentru recuperarea banilor. Răspunsul a venit, ca să spunem așa, telefonat și previzibil: „Menționăm, totodată, că ulterior acestui moment, la nivelul compartimentului nostru nu apar înregistrate alte acțiuni care să aibă ca obiect recuperarea pe cale judecătorească a vreunei sume de bani de la inculpații condamnați în Dosarul nr. 1565/279/2021”.

Concluzie: nu s-a făcut nimic în acest sens. Până la un punct este de înțeles, adevărații vinovați nu sunt în dosar.

Ce nu se spune în răspunsul celor de la Primăria Piatra Neamț

În primul rând că nu toată suma dată de Guvernul Ponta a fost achitată către E.ON, din 26 de milioane fiind transferate doar 23. În al doilea rând, pentru restul datoriei/lor s-a semnat un contract de tranzacție, autentificat sub nr. 1989, având ca obiect stingerea datoriilor Municipiului Piatra Neamț și Consiliului Local Piatra Neamț – Direcția Taxe și Impozite, față de E.ON Distribuție România SA.

Autoritățile locale ”se obligă în solidar la plata către E.ON a debitului principal în sumă de 11.646.065, 80 lei, care se compune din: suma de 10.929.851, 93 lei reprezintă diferența neachitată din titlurile principale și suma de 716.213, 67 lei reprezintă cheltuieli de executare aferente dosarelor de executare”. Culmea, aceste date au fost folosite de „Mesagerul de Neamț” pe baza unui răspuns primit de la… Primăria Piatra Neamț. Dacă facem socoteli, putem spune că debitul principal achitat de autoritățile municipale se învârte pe la 34-35 milioane lei. Tot atunci se vorbea de 7,16 milioane de lei cheltuieli cu dosarele de executare, adică peste 160.000 de euro, sumă pe care o putem trece liniștiți la categoria (alte) pierderi operaționale.

S-au făcut plăți către E.ON și după banii de la Guvern

În 2015, după încheierea tranzacției, de la Primărie s-au plătit două sume importante. Prima – în valoare de 6.304.240,18 lei, achitată în 26 aprilie, și a doua – de 5.300.410, 87 lei, plătită în 19 august. În 4 luni, s-au achitat peste 11,6 milioane lei, o sumă foarte importantă, dacă ne raportăm doar la ceea ce ne spunea Dragoș Chitic, într-un interviu acordat „Mesagerului de Neamț” la începutul anului, că nu sunt probleme financiare la primărie, în ciuda datoriilor care există deja.

Ce a mai rămas de plată, adică penalizările de 19,4 milioane lei ”urmează să fie achitată în rate lunare egale în cuantum de 540.000 lei începând cu data de 30.09.2015 și până la data de 31.08.2018, conform graficului anexat la contractul de tranzacție (…) Pentru sumele achitate anterior acestei adrese, fondurile au fost alocate în bugetul aferent anului 2015 precum și în rectificarea aprobată prin HCL din 31.07.2015. Sumele care urmează să fie achitate până la sfârșitul anului 2015 au fost alocate prin rectificare de buget aprobată prin HCL din 27.08.2015”. Sursa datelor, un răspuns al Primăriei din acea perioadă.

Alte plăți, în 2017, tot de la un guvern PSD

În decembrie 2017, povestea s-a repetat. Guvernul Tudose a alocat 6 milioane municipiului Piatra Neamț, din care 5 merg tot spre E.ON! Vorbim despre aceeași schemă: Primăria avea de plătit titluri executorii și Guvernul a dat banii fără să pună întrebări. Se mai acoperă o gaură rezultată la buget, în interesul și din prostia găștii despre care am amintit. În felul acesta afacerea păguboasă pentru municipiul Piatra Neamț a fost și mai bine înghesuită, ca să nu-și mai amintească nimeni de ea.

Dragoș Chitic, în 2015, despre recuperarea banilor:

”Este adevărat și vreau să vă spun că o parte din acele persoane, care au primit sentințe de închisoare cu suspendare și de returnare a sumelor de bani, au fost la mine în audiență și am încercat să înțeleg fenomenul. Într-adevăr, pare puțin ilogic. Ei erau simpli funcționari, unii au întocmit o simplă hârtie, nici măcar nu au aprobat-o, și, totuși, în instanță, E.ON s-a îndreptat împotriva lor și, bănuiesc că, având avocați foarte buni, a reușit să câștige aceste procese.Pare nefiresc. Atâta timp cât banii nu au ajuns acasă la acei oameni, nu au ajuns în buzunarele lor, ci ei au fost cheltuiți, consumați de Primăria Piatra Neamț, mi se pare normal ca banii să fie returnați de entitatea care i-a încasat și s-a folosit de ei.

De aceea și instanța a stabilit să intre și Primăria în solidar cu cei în cauză… Bun, acest termen, «în solidar», nu este foarte clar… El nu stabilește proporțiile sau procentele care trebuie achitate de fiecare parte în cauză. Noi asta vrem să facem acum, pentru că, stingându-se procesele cu E.ON, nouă ne rămâne în sarcină să recuperăm sumele. Ar trebui să ne adresăm instanței pentru lămuriri suplimentare, care este procentul pe care fiecare parte ar trebui să-l achite. Vom vedea ce răspuns va da instanța. Repet, mi se pare nefiresc ca o persoană fizică angajată la o instituție să plătească din buzunar o sumă de bani de care nu a beneficiat. (interviu „Mesagerul de Neamţ”, 22 ianuarie 2015).

Ce nu ne-a spus fostul primar

Că este foarte clar că știa că amărâții condamnați de instanță nu aveau decât vina de a fi pus în aplicare niște ordine. Că ei nu ar fi făcut-o, dacă nu ar fi fost asigurați că nu vor păți nimic și se va avea grijă de ei. Vezi cazul Vespasian Fecic, protejat să lucreze în Primărie, prin transfer de la Locativserv, în condițiile în care nu putea lucra direct. Apoi, la expirarea interdicției, a fost încadrat ca șef de Direcție, prin concurs solidar.

Că Dragoș Chitic știe cine sunt adevărații vinovați și îi este frică să îi numească. În plus, se poate raporta la al Cincilea amendament din Constituția SUA, cel care îți permite să ții gura închisă, dacă te paște pericolul autoincriminării.

Că s-a mirat că E.ON s-a îndreptat împotriva funcționarilor, pe persoane fizice, nu împotriva Primăriei sau a Consiliului Local, prinse ”în solidar”. Dar dacă, în momentul când a fost clar că administrația va pierde un eventul proces, s-a negociat acest lucru? Pe considerentul ”Dați în judecată persoanele, veți câștiga, că aveți avocați buni, Primăria va plăti, de oameni avem noi grijă și toată lumea va fi mulțumită”? Este un scenariu care poate părea SF, dar nu poate fi exclus din calcule. În felul acesta, E.ON își primea banii plus penalitățile, Primăria și Guvernul plăteau, chiar dacă, din păcate, nu toți cei condamnați de instanță au avut norocul lui Fecic, că unii au avut de suferit.

În final, să reținem, totuși, ce spunea Dragoș Chitic în 2015, că a rămas în sarcina Primăriei să recupereze sumele. Și cum nimeni nu a făcut nimic, pare să fie culpa Executivului, transmisă și spre actualii din Primărie.

Pagini realizate de Valentin BĂLĂNESCU

*Material apărut în paginile ziarului Mesagerul de Neamț, nr. 487, săptămâna 22-28 aprilie.