Oferta educațională a Colegiului Tehnic Ion Creangă pentru anul școlar 2021-2022

Ofertă educațională an școlar 2021-2022

 1. Învățământ gimnazial: Clasa a V-a
 1. Învățământ liceal: Clasa a IX-a – 7 clase
 • Filiera teoretică:
 • Profil real, Specializarea Științe ale naturii – 1 clasă
 • Filiera tehnologică:
 • Profil Servicii:
 • Domeniul Economic, Calificarea profesională: Tehnician în activități economice – 1 clasă
 • Domeniul Turism și alimentație, Calificarea profesională: Tehnician în turism – 1 clasă
 • Profil Resurse naturale și protecția mediului:
 • Domeniul Protecția mediului, Calificarea: Tehnician ecolog și protecția calității mediului – 2 clase
 • Domeniul Industrie alimentară, Calificarea: Tehnician produse alimentare – 1 clasă
 • Profil Tehnic::
 • Domeniul Mecanică, Calificarea: Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații – 1 clasă
 1. Învățământ profesional: Clasa a IX-a – 7 clase
 • Domeniul Comerț , Calificarea profesională: Comerciant – vânzător;
 • Domeniul Turism și Alimentație, Calificarea profesională: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație;
 • Domeniul Agricultură, Calificarea profesională: Lucrător în agroturism;
 • Domeniul Agricultură, Calificarea profesională: Apicultor – sericicultor;
 • Domeniul Silvicultură , Calificarea profesională: Pădurar;
 • Domeniul Electric, Calificarea profesională: Electrician exploatare joasă tensiune;
 • Domeniul Electronica automatizări, Calificarea profesională:Electronist aparate și echipamente;
 • Domeniul Mecanică, Calificarea profesională: Mecanic auto;
 • Domeniul Mecanică, Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto.
 1. Învățământ postliceal : Anul I– 1 clasă
 • Domeniul Economic, Calificarea profesională: Asistent de gestiune
 1. Învățământ liceal cu frecvență redusă: Clasa a IX-a – 1 clasă
 • Filiera teoretică: Profil real, Specializarea Științe ale naturii

Baza materială:

 • 3 laboratoare TIC (180 calculatoare sunt interconectate în reţea şi în acelaşi timp printr-o linie închiriată cu UPS.NET)
 • Internet WI – FI în toată corpurile
 • 1 laborator biologie
 • 1 cabinet biologie
 • 1 cabinet chimie
 • 1 laborator analize fizico- chimice
 • 1 cabinet de fizică
 • 1 laborator fizică
 • acces la biblioteca şcolară (videoproiector, retroproiector, tabla smart)
 • 1 cabinet profesori sala de sport
 • 1 cabinet psihologic
 • 2 cabinete metodice
 • 1 cabinet limba română
 • 1 cabinet matematică
 • 1 cabinet limbi moderne
 • 1 cabinet multifuncțional (AEL- cu 25 calculatoare și un laptop, videoproiector, flipchart, tablă mobilă)
 • 1 laborator alimentație
 • 1 laborator contabilitate
 • 1 laborator agricultură
 • 1 cabinet agricultură
 • 1 laborator silvicultură
 • 2 cabinete tehnice ( 15 calculatoare , videoproiector, tablă smart)
 • 1 cabinet legislație rutieră
 • 1 laborator mecanică
 • 1 laborator Tehnic multifuncțional
 • 1 cabinet electronică
 • 2 laboratoare electronică ,instalații și electronică
 • Sală de sport
 • Teren de fotbal
 • Teren de baschet
 • Teren de volei

5 motive pentru a fi elev la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamt:

 1. Îți oferim un suport cmpetent de învățare logică!
 2. Îți oferim încredere și pregătire pentru examene, concursuri și olimpiade!
 3. Îți oferim un mediu stimulant, unde îți vei dezvolta talentele, participând la diverse evenimente culturale!
 4. Îți oferim șansa de a pune în practică noțiunile învățate!
 5. Vei obține burse de merit, de performanță și PERMIS DE CONDUCERE AUTO!