Școala Profesională Petricani – 8 ani de proiecte europene

„Am vrut să schimbăm ceva! Acesta fost gândul nostru de început și sursa noastră de energie pe parcursul aventurii învățării prin proiecte europene. Suntem în al optulea an de când aplicăm și derulăm diverse programe finanțate din fonduri europene și povestea noastră de succes continuă. Avem proiecte gândite, puse în practică și încheiate cu rezultate foarte bune, cu și pentru elevii și profesorii noștri. Ne dorim un management competent și eficient prin dezvoltarea unui sistem al calității în organizația noastră școlară, o formare profesională bazată pe competențe profesionale, digitalizarea activității curente, un climat sănătos, vrem să oferim elevilor noștri un sprijin real pentru consilierea în carieră și integrarea pe piața muncii, inclusiv prin dezvoltarea spiritului antreprenorial”, a declarat prof. Ionuț Rotaru-Popa, directorul Școlii Profesionale Petricani. În acest moment, Școala Profesionala Petricani este beneficiara unei acreditări Erasmus+ pentru învățământ profesional. Prin această inițiativă, 20 de elevi din specializarea confecționer produse textile și două cadre didactice vor participa în fiecare an, până în 2027, la stagii de practică de 29 zile la agenți economici din Uniunea Europeană. „Urmărim să creștem gradul de internaționalizare a școlii, să o facem cât mai vizibilă și atractivă pentru accesarea fondurilor europene, astfel încât să îmbunătățim oferta educațională și să rezolvăm o parte din nevoile de formare din instituție”, a adăugat directorul Școlii Profesionale Petricani.

Dintre elevii care au participat de-a lungul anilor la proiectele europene derulate, se remarcă două absolvente de care școala este mândră.

Oana Aurelia Capră este unul din cei 8 copii ai familiei Maria și Aurel Capră, din satul Țolici, toți copiii urmând cursurile Liceul Tehnologic, transformat de doi ani în școală profesională. Oana a participat la proiectul EUROPE DESIGN, prin mobilitatea în Italia, în primăvara anului 2015. Această experiență a ajutat-o să-și întărească încrederea în sine, să aibă curajul de a încerca lucruri noi și a inspirat-o în a crea și confecționa produse vestimentare. După absolvirea liceului, Oana a lucrat un timp în Italia, cunoștințele de limbă italiană însușite în timpul participării la EUROPE DESIGN fiindu-i de un real folos. Fata, care a făcut modelling în Vasto Marina pentru creațiile realizate în timpul mobilității, a dorit să revină acasă și să-și ajute familia numeroasă. Întoarsă în satul natal, ea și-a achiziționat o mașină de cusut și, aplicând cunoștințele asimilate în școală și în timpul derulării proiectului EUROPE DESIGN, s-a apucat de lucru. „Momentan sunt în țară, am un mic atelier acasă și fac rochii pentru nunți, cununii și diverse ocazii. Cred că participarea mea la acest proiect își are toate meritele pentru ceea ce fac acum, bineînțeles că și școala, conducerea acesteia și profesorii pentru tot ce ne-au învățat. Dar în cadrul acestui proiect am prins drag de croitorie și tot ce înseamnă această meserie”, spune Oana Capră.

Rebeca Alexandra Cobzaru a decis să urmeze cursurile școlii după vizita echipei de profesori însoțită de directorul Ionuț Rotaru-Popa, care au mers să prezinte oferta educațională la Școala Gimnazială Urecheni. Alexandra a participat la proiectul EUROPE TAILORS și la mobilitatea din primăvara anului 2016, în orașul Cordoba (Spania). A fost experiența care i-a trezit dorința unei cariere în confecții.

Ea s-a pregătit în a lucra la mașina de cusut, la mașina triploc și la orele de instruire practică desfășurate la Sofiaman Impex SRL Târgu Neamț, cu care școala colaborează de mai bine de un deceniu. După absolvirea școlii, Alexandra a fost angajată la o firmă de confecții din Piatra-Neamț, unde lucrează de câțiva ani, integrându-se rapid în colectivul foarte bine închegat și fiind apreciată pentru calitățile ei profesionale.

Proiectul intitulat Employability and Workplace Skills for VET Students (Capacitatea de inserție profesională și competențe la locul de muncă pentru studenții VET) a fost realizat prin colaborarea a 7 parteneri din România, Macedonia, Turcia, Spania, Belgia, Germania și Marea Britanie. Acest proiect a fost gândit să vină în sprijinul absolvenților VET prin dezvoltarea unor abilități de comunicare, de lucru în echipă, de asistență pentru clienți, de creare și păstrare a imaginii profesionale și de abordare a unei atitudini proactive. Acești absolvenți, în pofida faptului că posedă cunoștințe și abilități tehnice, nu știu să le valorifice nici prin găsirea și păstrarea unui loc de muncă, nici prin dezvoltarea unei mici afaceri atunci când contextul local este favorabil unei astfel de inițiative.Obiectivele proiectului sunt, pe de o parte, dezvoltarea unei colecții de resurse valoroase și inovatoare de predare și învățare prin exploatarea potențialului TIC, iar pe de altă parte pregătirea a cel puțin 2.000 de studenți în următorii 5 ani, formarea a 120 de profesori/formatori VET care să utilizeze resursele proiectului, facilitarea contactului între forța de muncă și angajatori, alinierea competențelor absolvenților la cerințele pieței muncii. Prin îndeplinirea acestor obiective conducerea şcolii speră să contribuie la eforturile generale de reducere a ratei șomajului în rândul tinerilor.

Proiectul TESEUS a fost gândit ca un răspuns la nevoia imediată de sprijinire și promovare a talentului antreprenorial în rândul elevilor și absolvenților din învățământul vocațional, de încurajare a înființării de firme și întreprinderi noi. TESEUS include 8 participanți din 7 țări reprezentând IVET formal și non-formal, mediul academic, IMM-uri și ONG-uri pentru promovarea înființării și creării de firme. TESEUS a prevăzut inițial un grup țintă format din 240 de beneficiari din rândul profesorilor/mentorilor și elevilor IVET pentru crearea de firme și promovarea start-up-urilor în timpul implementării proiectului. Au beneficiat de instruire specifică 40 de profesori/mentori, iar peste 2.100 de studenți IVET au beneficiat de formare operațională pentru a transforma în mod concret ideile în întreprinderi.

Proiectul este estimat să aibă un impact pe termen lung și să aducă beneficii în direcția promovării antreprenoriatului în general, în primul rând prin faptul că produce și pune la dispoziție resurse educaționale cu acces liber și deschis pentru profesori/mentori și pentru elevi prin platforma TESEUS OER, dar și prin cartografierea promovării întreprinderilor nou-înființate în cadrul IVET la nivel european.

Proiectul SLIDE a fost înființat de un nucleu de parteneri dintr-un proiect anterior ca urmare a identificării unor nevoi și interese comune ale acestora în activitatea desfășurată. SLIDE reunește parteneri din 6 țări – România, Polonia, Turcia, Belgia, Marea Britanie și Italia – și a beneficiat de o perioadă de implementare de 24 de luni. Scopul principal al proiectului a fost sprijinirea școlilor neexperimentate și defavorizate, în principal din mediul rural, pentru a dezvolta și crește calitatea serviciilor educaționale pe care le oferă prin utilizarea internaționalizării și digitalizării, pentru a le ajuta să încorporeze creativitatea în practica lor de zi cu zi prin instrumente simple și accesibile și, cel mai important, să utilizeze aceste instrumente pentru a reduce abandonul școlar. Obiectivul principal al proiectului este de a utiliza internaționalizarea pentru a sprijini școlile în a răspunde nevoilor elevilor defavorizați, vulnerabili. Pe durata implementării proiectului 10 școli din mediul rural au fost sprijinite în formarea propriilor echipe de internaționalizare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *