Oferta educațională a Liceului Tehnologic ”Ion Creangă” Pipirig

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig doreşte să fie o bază solidă în educaţia tuturor elevilor şi să ofere locuitorilor din comună (şi nu numai) oportunităţi de educaţie de calitate, de dezvoltare în spiritul democraţiei, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei. În această şcoală, noi oferim tuturor elevilor şansa de a deveni parteneri activi în propria lor educaţie, astfel ca întreaga comunitate să se poată bucura de membri informaţi, activi, creativi, cu spirit de iniţiativă  şi adaptabilitate pe piaţa muncii.

Oferă şanse egale pentru educaţie şi cultură tuturor elevilor din mediul rural, promovând identificarea și dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul potrivit și să se adapteze la schimbările unei societăţi dinamice. De asemenea, dorim ca unitatea noastră să devină o instituţie integrată mediului socio-economic al zonei, astfel încât să ofere comunităţii absolvenţi flexibili, dinamici, creativi, cu spirit de iniţiativă  şi adaptabilitate pe piaţa muncii.

De ce aş alege Liceul Tehnologic„Ion Creangă” Pipirig? Iată câteva motive reale:

* Echipa managerială, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, prin programele şi activităţile ce se desfăşoară în şcoală şi în afara ei, susţin efortul de îmbunătăţire a calităţii actului didactic şi a condiţiilor de studiu;

* Oferta educaţională este diversificată, cuprinde discipline opţionale interesante şi atractive pentru elevi, iar prin CDL (curriculum în dezvoltarea locală) elevii au posibilitatea să studieze în profunzime disciplinele tehnice în domeniul pregătirii de bază;

* Cadrele didactice din şcoală manifestă deschidere şi flexibilitate, încurajând dezvoltarea CREATIVITĂŢII, ajutându-i pe elevi să se cunoască pe sine, să-şi descopere aptitudinile şi înclinaţiile.

* Politica şcolii este de încurajare a elevilor, prin îndemnul la perseverenţă şi nerenunţare.

Baza materială a şcolii cuprinde: calculatoare conectate la Internet, cabinete şi laboratoare, ateliere pentru practica elevilor, biblioteci, săli şi terenuri de sport.

Şcoala oferă numeroase facilităţi pentru elevii ce ne calcă pragul: decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii din alte localităţi, campanii umanitare de sprijinire a elevilor cu situaţie materială precară, consiliere şi activităţi extracurriculare pentru toţi elevii, în special pentru cei ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, implementarea proiectului cu activități remediale ”Școală după școală”.

Implicarea elevilor și cadrelor didactice în diverse proiecte cu finanțare externă

* Proiect ROSE ”Școala te dezvoltă pentru o carieră de succes”,

* Proiect ERASMUS+ pentru profesori educație școlară, 2020-1-R001-KA101-078339, cu titlul ”EDUCAȚIE DE CALITATE PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL”;

* Proiect ERASMUS+ pentru elevii VET,2020-1-R001-KA102-079145, ”Pregătire practică europeană pentru integrarea profesională a elevilor din mediul rural”;

* Proiect ”ERASMUS+ proiect de cooperare și mobilitate în domeniul IPT.SEE 2014-2021, 2019-EY-PCVET-0004,cu titlul ”CROIND TALENTE”;

* Acreditare ERASMUS+, pașaport către dezvoltare organizațională-formare profesională;

Elevii beneficiază de programele guvernamentale: Bani de liceu, Bursa profesională, Euro 200.

Promovarea tradițiilor și valorilor locale.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2021-2022

Oferta educaţională cuprinde: învățământ preșcolar, învățământ primar, învățământ gimnazial, învățământ profesional și învățământ liceal.

DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE/DOMENIUL FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN:

CLASA a IX-a – ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

CALIFICĂRI: * Confecţioner produse textile;

* Tâmplar universal ;

Învăţământ seral cu frecvență,ZI:

Clasa a XI-a: * Tehnician în prelucrarea lemnului;

Stagiu de pregătire practică

Echipa managerială:

Prof. Gramadă Elisabeta

Prof Sângeap Nadia-Mihaela

Prof. Vatamanu Cristian.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *