Procesul viceprimarului Marius Irimia, amânat din motive de neprezentare

Alin Lehăduș, Andrei Carabela și Marius Irimia

Prefectura Neamţ, care a contestat alegerea ambilor viceprimari de Piatra-Neamţ, nu s-a prezentat la procesul prin care a cerut anularea hotărârii de consiliu local privind alegerea lui Marius Irimia. Procesul a avut termen ieri, 13 mai, la Tribunalul Neamţ, iar instanţa a amânat cauza pentru 27 mai “pentru a se comunica reclamantului duplicatele cererilor de interevenţie formualte în cauză şi pentru ca numitul Harbuz Liviu să facă dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 20 lei”.

Apropo de cererile de intervenţie, în cea formulată de Marius Irimia, care este suspendat până ce se pronunţă instanţa, se precizează că demisia declarată a consilierului local Liviu Harbuz nu poate fi considerat un motiv de nelegalitate a hotărârilor de consiliu local pe care le-a votat.

“Pentru a stabili dacă procedura de alegere a viceprimarului – subsemnatul intervenient în prezenta cauza – a fost sau nu a fost legală, se impune ca instanţa să aibă în vedere şi să analizeze îndeplinirea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile. În primul rând, vă rog să reţineţi că alegerea viceprimarului prin actul administrativ a cărui anulare se solicită a intervenit la data de 21.12.2020, ulterior constiturii Consiliul local, ulterior validării și respectiv depunerii jurământului de către cei 23 de consilieri locali inițiali, cu respectarea dispozitiilor incidente. Cu alte cuvinte, alegerea viceprimarului s-a facut pe parcursul desfăşurării activităţii acestei autorităţi deliberative.În al doilea rând , aşa cum mai sus arătam, Tribunalul urmează a verifica îndeplinirea condiţiilor referitoare la cvorum – pentru legalitatea constituirii şedinţei şi, respectiv, la majoritatea cerută pentru valabilitatea adoptării Hotărârii.

Potrivit mentiunilor din Procesul verbal de şedinţă, la data de 19.02.2021 au fost prezenţi 13 consilieri locali. Chiar dacă excludem pe dl. Harbuz Liviu (în măsura în care veţi aprecia că nu putea participa, ca urmare a înregistrării demisiei), puteţi observa că această condiţie a fost îndeplinită, chiar şi în prezenţa a 12 consilieri locali. (..) De remarcat că dispoziția legală ce reglementează alegerea viceprimarului impune doar conditia întrunirii unei majorităţi absolute – respectiv, în cazul Consiliului Local al Muncipiului Piatra Neamț 11+1 din numărul consilierilor locali.

Astfel, din 13 voturi exprimate secret, în condițiile în care restul consilierilor locali au optat să nu participe la vot, subsemnatul intervenient am fost ales cu 13 voturi “pentru”, conform Procesului-verbal, fiind astfel  întrunită majoritatea absolute impusă de lege”, se arată în cererea de intervenţie depusă la instanţă de către Marius Irimia.

Este posibil ca, pe 27 mai, instanţa să se pronunţe în cauză, iar în situaţia în care va constata că viceprimarul a fost ales legal, Marius Irimia îşi va relua funcţia. Într-o situaţie similară se află şi celălalt viceprimar, Alin Lehăduş, în cazul lui primul termen de judecată fiind stabilit pentru ziua de 20 mai.

C.M.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *