Repartizarea computerizată la liceu a fost decalată pentru data de 24 iulie

Calendarul admiterii la liceu din acest an a fost modificat de ministrul Educației. Etapele au fost decalate cu o săptămână, potrivit ordinului 3.721, publicat în Monitorul Oficial în data de 28 aprilie. Transmiterea bazei de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană, completarea fișelor de înscriere de către școală și anunțarea ierarhiei absolvenților de clasa a VIII-a va avea loc în perioada 13-15 iulie. Pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere, elevii și părinții vor avea la dispoziție perioada 16-22 iulie, urmând repartizarea computerizată a elevilor să se facă în ziua de 24 iulie.

O altă noutate este cea referitoare la planificarea părinților pentru depunerea dosarului de înscriere la licee. Conform ordinului, în prima zi dedicată acestei etape, 25 iulie, părinții trebuie să anunțe școala dacă se vor prezenta fizic cu dosarul. Procedura este prevăzută la art. 2, unde s-a introdus un nou paragraf: „Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să își exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă”. Varianta transmiterii dosarului de înscriere prin poștă sau electronic rămâne valabilă, urmând ca documentele să fie aduse efectiv la școală în toamnă, se mai precizează în noul paragraf: „Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate. (3) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. (4) Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. (5) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. (6) Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă”.

Decalarea etapelor la admiterea din acest an survine ca urmare a faptului că evaluarea națională pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc în perioada 22-25 iunie.

C.I.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *