Când strângi cureaua de sărăcie: 254.000 lei pentru Strategia de Smart City a municipiului Piatra Neamț

Primăria Piatra Neamț nu glumește deloc, nici când spune că nu are bani și se împrumută cu 16,5 milioane, nici când spune că vrea să se ” smărtuiască” și să se digitalizeze. Dovada o găsim în SEAP, unde în data de 8 iunie a fost ridicată o procedură simplificată pentru achiziția unor servicii care să permită  elaborarea Strategiei de Smart City pentru perioada  2021-2027. Din ce se înțelege din anunț, este vorba despre un proiect intitulat  ”Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț”.

Să reținem că aveam o capacitate de dezvoltare și doar o amplificăm și vrem să implementăm un sistem informatic digitalizat în instituția condusă de Andrei Carabelea. Pentru asta s-au pus la bătaie nu mai puțin de 254.000 lei noi.

Dacă intrăm în amănunte, găsim multe generalități importante: Elaborarea Strategiei Smart City (Oraș Inteligent) are ca obiectiv principal construirea unui plan de dezvoltare și modernizare a municipiului, prin stimularea utilizării tehnologiilor inovative cu impact pozitiv asupra calității vieții cetățenilor, protejării mediului, dezvoltării mediului de afaceri și a dezvoltării durabile a comunităților locale și societății, în general. Scopul contractului îl reprezintă elaborarea unui document de planificare strategică care să permită construirea unui plan de dezvoltare și modernizare a municipiului prin stimularea utilizării tehnologiilor inovative cu impact pozitiv asupra calității vieții cetățenilor, protejării mediului, dezvoltării mediului de afaceri și a dezvoltării durabile a comunităților locale și societății în general. Municipiul Piatra Neamț dorește dezvoltarea unui oraș inteligent cu impact pozitiv asupra inovării tehnologice, infrastructurii inteligente, energiei inteligente și a vieții cetățenilor. Orașul ”smart” este acela care colectează informații și folosește tehnologia modernă pentru a fluidiza traficul, a îmbunătăți transportul public, a reduce poluarea și consumul de energie, relația cetățenilor cu autoritatea, condițiile de locuire și sistemul de sănătate și educație. Pentru a deveni ”smart”, un oraș necesită progrese și schimbări în jurul unor piloni importanți: § Administrativ – funcționarea eficientă a sistemelor administrative § Tehnologic – investiții corespunzătoare în tehnologii de vârf § Social – cetățenii devin parteneri în dezvoltarea orașului, nu simpli consumatori de servicii Activitatea de elaborare a Strategiei va consta în colectarea de date relevante de la nivel local, precum și de date statistice de la instituțiile abilitate, analiza acestor date de către o echipă de experți cu experiență relevantă în domeniu, precum și elaborarea propriu-zisă a Strategiei. Durata de valabilitate a contractului va începe odată cu semnarea contractului de către părți și se va încheia odată cu finalizarea implementării Proiectului de către Autoritatea Contractantă, respectiv data de 08.07.2022. Orice prelungire a duratei contractului de finanțare nr. 421/08.05.2020, conduce automat la prelungirea duratei contractului de prestări servicii, prin act adițional la contract și nu va genera costuri suplimentare în sarcina autorității contractante. Durata de prestare a serviciului începe din momentul emiterii Ordinului de începere a activităților contractului, ce va fi comunicat Prestatorului și se va încheia la data de 08.07.2022, cu posibilitatea prelungirii acesteia. Prestatorul are obligația ca pe durata valabilității contractului de finanțare și 5 ani de la data plății finale (aşa cum reiese din documentele depuse), să fie la dispoziția oricăror instituții/ organisme aflate în misiuni de verificare și control, care se vor desfășura în cadrul Proiectului și care pot solicita prezența acestuia. În acest sens, Prestatorul serviciului care face obiectul prezentului Caiet de sarcini va fi notificat în termen de o zi de la primirea comunicării, de către UAT Municipiul Piatra Neamţ. Perioada prevăzută pentru prestarea serviciilor, conform cererii de finanțare este de 8 luni de la data emiterii de către Autoritatea contractantă a Ordinului de începere a activităților contractului.

Să mai spunem că termenul limită de depunere a ofertelor este 22 iunie, deci unul destul de strâns și contractul se va întinde pe un an de zile. Efectele sale nu știm pe ce perioadă le vom simți.

M.Z.

V.B.