Excelență în asistență socială la Piatra Neamț

Cu responsabilitate socială și profesionalism ca valoare personală, Municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, arată oamenilor aflați în nevoie cât de mult le pasă de ei și că nu există destul sau prea mult în a ajuta și a face bine pentru a le oferi acestora o viață decentă.

Concretizarea asumării rolului de buni practicieni ai asistenței sociale s-a realizat prin decernarea premiului de Instituția anului de către Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială – ediția a VII-a, rezultat care a recunoscut valoarea activităților derulate de către personalul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț.

Distincția conferită în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială, ne onorează, ne responsabilizează și ne confirmă faptul că tot efortul din ultimii ani, dar mai ales din anul pandemic, a meritat și merită în continuare.

Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială – ediția a VII-a este singurul eveniment național care recompensează performanța celor care lucrează în acest domeniu.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț este furnizor public de servicii sociale acreditat și are 7 servicii licențiate în domeniile care acoperă nevoile primordiale ale comunității.

Pe agenda Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț se găsește un portofoliu alcătuit din 7 proiecte cu finanțare europeană, în calitate de solicitant 3 proiecte și în calitate de partener 4 proiecte, prin care încercăm să asigurăm resurse materiale la standardele actuale și resurse umane calificate și competitive, pentru a înființa și dezvolta servicii sociale care să răspundă tuturor categoriilor de beneficiari.

În contextul pandemiei COVID-19 instituția a făcut tot posibilul pentru sprijinirea în vederea creșterii calității vieții și combaterii situațiilor de risc și excluziune socială din comunitatea pietreană, prin efectuarea cumpărăturilor de alimente de bază și medicamente pentru persoane vârstnice, acordarea ajutoarelor alimentare la domiciliu, servicii de consiliere și suport privind prevenirea îmbolnăvirii cu coronavirus.

Este un premiu care ne onorează, premiul unei echipe de profesioniști în domeniul asistenței sociale, care merită toată aprecierea și ne obligă să menținem un standard ridicat al serviciilor oferite. Mulțumim Sucursalei Teritoriale Neamț a CNASR Neamţ pentru girul de încredere acordat, pentru susținere, cunoscând eforturile și dăruirea în activitatea pe care o desfășurăm în folosul semenilor noștri. Mulțumim Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, condus de profesor Doru Buzducea, pentru organizarea grandiosului eveniment – Gala Naţională a Excelenţei în Asistenţa Socială.

Misiunea noastră este de a dezvolta servicii sociale integrate, cu impact pozitiv la nivel local și de a promova o comunitate solidară și incluzivă, implicată în sprijinul beneficiarului.

Direcția de asistență socială a municipiului Piatra Neamț

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț este furnizor public de servicii sociale acreditat și are 7 servicii licențiate, care se acordă prin:

 1. Centrul de zi pentru preșcolari Castani – Licență de funcționare seria LF nr.000082;
 2. Centrul de sprijin și asistență de specialitate pentru copii – Licență de funcționare seria LF nr.000081;
 3. Centrul social Împreună – Licență de funcționare seria LF nr.0009026;
 4. Centrul social Pietricica – Licență de funcționare seria LF nr. 0009025;
 5. Centrul de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice – Licență de funcționare seria LF nr.0005808;
 6. Cantina socială – Licență de funcționare seria LF nr.0001241;
 7. Centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost – Licență de funcționare seria LF nr. 0005818.

Direcția de Asistență Socială este autorizată ca furnizor de formare profesională pentru  programul de formare profesională de inițiere în ocupația de asistent personal al persoanei cu handicap grav, prin Autorizația seria NT nr.000955 din 30.08.2019. Acest curs se adresează celor 118 persoane angajate în cadrul Direcției, care trebuie să îngrijească un copil sau un adult cu handicap grav din familie.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț completează și experimentează activitățile și serviciile sociale integrate, dezvoltând parteneriate care funcționează pe baza principiilor de solidaritate socială, unde împreună, angajați, parteneri și voluntari, sunt în slujba asistenței sociale.

Pe agenda Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț se găsește un portofoliu de proiecte cu finanțare europeană, prin care încercăm să asigurăm resurse materiale la standardele actuale și resurse umane calificate și competitive, pentru a înființa și dezvolta servicii sociale care să răspundă tuturor categoriilor de beneficiari:

 1. Servicii socio-educaţionale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noştri, SMIS 129792 – în valoare de 4.254.523 lei.

Finanțator: POCU 2014-2020, AP 4, OS 4.12, 4.13, 4.14

Solicitant: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț

Stadiu proiect: proiect aflat în implementare din 2020

Perioada de implementare: 25.05.2020 – 24.08.2023

Scop: Creşterea accesului la servicii comunitare accesibile, durabile şi de înaltă calitate, pentru 210 copii aflaţi în risc de separare familială, prin servicii sociale de interes general, asistenţă medicală primară şi consiliere psihologică.

 1. Creșterea participării la învățământul antepreșcolar prin înființarea Centrului de zi “Primii pași”, SMIS 133203 – în valoare de 3.318.103 lei

Finanțator: POCU 2014-2020, AP 6, OS 6.2

Solicitant: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț

Stadiu proiect: proiect aflat în implementare

Perioada de implementare: 17.12.2020 – 16.11.2023

Scop: Creșterea accesului la servicii sociale și educative de calitate, pentru 76 de copii de vârstă ante-preșcolară, aflați în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă

 1. Lucrători de tineret competitivi pentru tinerii vulnerabili – în valoare de 60.000 lei

Finanțator: Programul Erasmus+ prin apelul “Mobilitatea persoanelor in domeniul tineretului”

Solicitant: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț

Partener: Fundația “Zielony Slon”, ONG din Lublin, Polonia

Stadiu proiect: proiect aflat în implementare

Perioada de implementare: 01.02.2020 – 31.01.2022

Scop: Îmbunătățirea competențelor profesionale în lucrul cu tinerii aflați în situație de risc, prin realizarea unei mobilități pentru 16 lucrători de tineret, în care 8 specialiști din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, se vor deplasa la Lublin în Plonia, pentru a beneficia, împreuna cu alți 8 lucratori de tineret polonezi, de un program de formare de 7 zile.

 1. ECHOES – European Cultural Heritage: Opportunities for citizens Engagement and Social inclusion (Network of Towns) – în valoare de 750.000 lei

Finanțator: Comisia Europeană, prin “Europa pentru cetățeni”

Stadiu proiect: proiect aflat în implementare

Perioada de implementare: 01.04.2019 – 31.03.2022

Solicitant: Organizația nonguvernamentală INTEGRA reprezentând orașul Cefalu-Italia, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, FPD-Italia, Carnikava-Letonia, KIKE-Ungaria, GENISTA-Malta, GEOCLUBE-Portugalia, CULTUREPOLIS-Grecia, Gajetina-Serbia, Ribamontan al Mar-Spania, Aspanias Foundation-Spania, Pegeia-Cipru, AAM-Albania, Roma Progress-Macedonia, Banska Stiavnica-Slovacia,

Scop: Incluziunea și coeziunea comunităților mici, în special a celor din zonele urbane marginalizate, prin realizarea de întâlniri internaționale, precum și evenimente locale în țările partenere ale proiectului, pentru a pune în valoare moștenirea culturală europeană.

 1. SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă, SMIS 135930 – proiect în evaluare administrativă și de eligibilitate, în valoare de 4.750.000 lei

Finanțator: POCU 2014-2020, AP 4, OS 4.12, 4.13

Parteneriat: Fundatia “Sf.Ioan Calabria”, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, DGASPC Neamț

Stadiu proiect: proiect aflat în implementare

Perioada de implementare: 11.09.2020 – 10.09.2023

Scop: Asigurarea accesului la servicii comunitare și tranziția tinerilor aflați în situație de risc, către o viață independent cu efecte pozitive pe termen lung, odată cu oferirea serviciilor de tip prima cameră

 1. Sprijin pentru persoanele vunerabile în contextul epidemiei COVID-19 – valoare sprijin financiar 322.560 lei

Finanţator: Fondul Social European, POCU 2014-2020, AP 4, OS 4.4

Solicitant: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Beneficiar sprijin financiar: Directia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț

Stadiu proiect: proiect finalizat

Perioada de implementare: 2020 – 2021

Scop: Furnizarea de servicii de sprijin pentru 400 de persoane vârstnice și cu dizabilități, prin 3 asistenţi sociali şi 1 asistent medical comunitar.

 1. Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești – Cinematograful Cozla – în valoare de 8.500.000 lei

Finanțator: POR 2014-2020, A.P. 4, O.S. 4.3.

Solicitant: Municipiul Piatra Neamț în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț

Stadiu proiect: proiect aflat în implementare

Perioada de implementare: 30.04.2020 – 31.12.2022

Scop: înființarea unui centru multifuncțional pentru 556 de persoane din zona urbană marginalizată Subdărmănești, care vor beneficia de servicii integrate și particularizate, în vederea intensificării participării sociale și economice a acestora (prin oferirea de servicii sociale, educaționale, medicale, de integrare profesională).

Prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț desfășoară activitatea de distribuire a produselor de igienă și pachete alimentare, către persoanele beneficiare de venitul minim garantat, către persoanele beneficiare de alocație pentru susținerea familiei și către persoanele aflate temporar în situații critice de viață.

*Material apărut în paginile ziarului Mesagerul de Neamț, nr. 495, săptămâna 24 – 30 iunie.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *