Scandal în sănătate! Concedii medicale și parafe falsificate, bolnavi privilegiați

În 2021, în plină explozie a tehnologiei digitale, în Neamț iese la suprafață o situație aparent incredibilă. Zeci de bolnavi de TBC ar fi beneficiat de concedii medicale pe perioade îndelungate, fără ca ei să fie prinși în evidența cabinetului TBC al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, fără să primească un tratament. Unii au primit concediul fără viza medicului expert de asigurări sociale. Vine firesc întrebarea, cum a fost posibil așa ceva? Tot firesc, mulți vor răspunde că nu ar fi greu deloc dacă se întrunesc câteva condiții necesare, un pacient care are nevoie de concedii din varii motive, un medic mai permisiv cu dorințele acestuia și un pic de ingeniozitate plus, cel mai probabil, câteva plicuri necesare pentru viitoarele certificate medicale.

Câteva precizări absolut necesare. Verificările au fost cerute de la București, nu s-au descoperit neregulile de oameni de la Casa Județeană de Sănătate sau Direcția de Sănătate Publică, unde există baze de date cu concediile, bolnavii de tuberculoză și medicamentația pentru ei. Este bine să mai precizăm că tratamentul tuberculozei este gratuit pentru toți bolnavii, iar medicamentele antituberculoase sunt furnizate atât pentru spitale, cât și pentru dispensarele de pneumoftiziologie prin farmacile cu circuit închis, ca să cităm din acțiunea în pretenții depusă de CAS Neamț la Judecătorie, acum când cere să-i fie înapoiați banii dați cu lejeritate pe asemenea concedii.

În acest moment cercetările sunt în derulare, Casa cere bani înapoi de la 15 firme, suma nu este mare, doar puțin peste 200.000 lei, se vorbește însă și despre o anchetă amplă, cu semnături și parafe false, dar cu coduri corecte, în care ar fi vorba despre medici, asistente, cel puțin o clinică privată și, fără îndoială, beneficiarii acestui sistem. Evident că ancheta va fi grea, pentru că nu oricine are posibilitatea de a convinge pe cineva să-i acorde un concediu medical dincolo de limita legii. Pentru asta trebuie să ai bani, relații și, nu în ultimul rând, un spate despre care crezi că este asigurat.

Direcția Monitorizare, Control și Antifraudă a Casei Naționale a dat deșteptarea instituțiilor județene

Situația ilegalităților din Neamț este dată de Casa Națională, prin compartimentul ei de specialitate:

În anul 2020, la solicitarea CNAS – Direcția Monitorizare, Control și Antifraudă au fost efectuate verificări (cu respectarea dispozițiilor art. 51 din OUG 158/2005) de către CAS Neamț a documentelor care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical acordate pe cod de indemnizație 12 (Tuberculoză) depuse de către angajatori în vederea recuperării sumelor reprezentând diferența dintre suma indemnizațiilor cuvenite și contribuția de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Din coroborarea datelor constatate în SIUI cu informațiile obținute din Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (evidența pacienților cu TBC) și de la Direcția de Sănătate Publică Neamț (evidența medicamentelor acordate pacienților cu TBC pentru județul Neamț) au fost constatate situații în care pacienții au beneficiat de concedii medicale pe cod de indemnizație 12 (Tuberculoză) fără să fie înscriși în baza electronică de date a Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PN I.4) la data prescrierii certificatului de concediu medical.

Cităm din nou din documentul depus la instanță de CAS Neamț:

Întrucât nu există o prevedere legală expresă care să reglementeze în mod concret și neechivoc modalitatea de verificare a certificatelor de concediu medical acordate asiguraților pentru o perioadă mai lungă de timp, prin realizarea unor intersecții între bazele de date din sistemul informatic al asigurărilor sociale de sănătate și bazele de date disponibile la nivelul național aferente programelor naționale de sănătate curative, inclusiv obligativitatea efectuării unor verificări ale certificatelor de concediu medical în condițiile sus-menționate, CAS Neamț nu a avut acces automat la bazele electronice de date aferente programelor naționale de sănătate, fapt care a făcut ca un demers de acest fel să nu poată fi pus în practică până la momentul în care verificarea a fost solicitată, la nivel național, de către CNAS – Direcția Monitorizare, Control și Antifraudă”.

Citatul este expresia perfectă a birocrației funcționărești, care guvernează sistemul de sănătate și România în general. Deoarece nu este specificat expres în lege să controlezi, nu verifici, chiar dacă poți. Că trebuia să faci, este altceva, dar dacă nu este precizată expres obligativitatea, o poți sări, fără teamă de consecințe. Dacă nu ți se ordonă să coroborezi date informatice aflate la îndemână, nu o faci, ca să nu descoperi nereguli, care ar da rău la imaginea sistemului. Dacă CAS Neamț ar fi avut acces automat, atunci ar fi fost vigilent, așa, a așteptat ordinul de la București să trimită un control la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, la dispensarul TBC. Important este că ești și poți rămâne funcționar public.

Ce constată corpul de control după 3 ani

Controlul a fost efectuat în perioada 2 noiembrie-3 decembrie 2020, pentru perioada ianuarie 2017-iunie 2020, iar finalizarea sa s-a făcut în ianuarie 2021. Peste două luni au apărut acțiuni depuse în instanță împotriva firmelor ai căror angajați au beneficiat de concedii medicale suspectate că au fost acordate în afara prevederilor legale. Ce a constatat, pe scurt, echipa de la CAS Neamț? Exact ce spuneau cei de la București: pacienți cu certificate medicale pentru TBC, dar care nu primiseră medicația și nu erau luați în evidența cabinetului TBC al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, unii care beneficiaseră de concedii medicale după ce fuseseră evaluați ca vindecați și nu mai primeau tratament, alții care fuseseră declarați vindecați la câtva timp după ce tratamentul fusese întrerupt și au avut concedii medicale, în cazul altor pacienți s-au acordat concedii medicale îndelungate fără viza medicului expert de asigurări sociale. A fost verificată lista cu concedii medicale a mai multor medici, registrele de la cabinetul TBC și foile de observații de la cei internați în secția Infecțioase. În final, s-a lăsat cu o sancțiune, un avertisment, la adresa medicului șef al cabinetului TBC din policlinica spitalului și procese pentru mai multe firme din județul Neamț cărora CAS Neamț le impută 220.000 lei „acordați nejustificat” în cazul unor salariați care au avut concedii medicale pentru tuberculoză.

În actul de control apar numele mai multor medici, unul dintre ei decedat, dar și al unora dintre beneficiari. Alții apar doar cu CNP-ul, semn că nici în sinteza actelor de control nu este toată lumea egală. Dacă circuitul stabilit de lege ar fi fost respectat, nu există posibilitatea fraudei. Diagnosticul este pus de medicul specialist, chiar dacă pacientul este trimis de medicul de familie, pe baza unor investigații medicale clare. Dacă se confirmă diagnosticul, medicul pneumolog trebuie să anunțe imediat dispensarul TBC cel mai apropiat de domiciliul bolnavului, pentru a fi luat în evidență și pe medicul de familie al bolnavului. Un pacient cu diagnostic confirmat de TBC e musai să fie înregistrat la cabinetul TBC și automat în programul național, pentru a putea primi tratament – sub supravegherea medicilor. Firesc, primește concediu medical pe o perioadă îndelungată.

Justificarea medicului șef de la cabinetul TBC Piatra Neamț

Cum au primit acele persoane, identificate de CAS Neamț, concedii de boală, dacă nu figurau la cabinetul TBC Piatra-Neamț și nici nu primiseră tratament? Un răspuns amplu vine de la dr. Silvia Roșescu, acum medic șef al cabinetului TBC și singurul medic care care a primit ca sancțiune un avertisment:

În ce privește avertismentul, vă pot spune că noi, pe TBC, dădeam pacientului concediu medical cu viza medicului expert. Tot ce am dat, am dat cu viza comisiei de expertiză. La un singur pacient cu TBC meningeală ei au spus că nu mai urma tratament medical. Da, se oprise cu tratamentul la un an, dar în continuare i-am dat concediu medical cu viza medicului expert, pentru că TBC este o boală extrem de gravă, dar variază la fiecare pacient tratamentul, poate fi 6 luni, sau un an, depinde ce sechele lasă. Ulterior s-a modificat legislația și m-au cercetat pe legislația nouă. Mi-au dat avertisment pentru acel pacient cu TBC meningeală.

Dr. Silvia Roșescu se întreabă, pe bună dreptate, de ce Casa de Asigurări a lăsat lucrurile să curgă atâta timp: 

Dar, concediile medicale au fost primite la CAS, de ce Casa nu m-a întrebat sau să-și fi pus problema de ce doctorița asta dă atâtea concedii medicale, de trei ani, pe TBC? Poate se descoperea mai repede. Dacă aceste concedii medicale nu se dau decât din dispensarul TBC, cum au apărut date de clinică particulară? Cum să fac așa ceva? (…) Anul acesta am fost chemată la discuții cu cei din comisia Antifraudă a CNAS, în februarie, parcă. Deci, în atâția ani, nu s-a sesizat nimeni că nu erau date din cabinetul TBC?

Din discuțiile cu doamna doctor apar și alte amănunte, care duc cu gândul la o rețea care a falsificat concedii, a folosit parafe false și au semnat în locul unor medici:

Cei din comisia Antifraudă a CNAS m-au invitat în legătură cu concediile medicale date de dr. Puiu Kirileanu. Mi-au arătat niște radiografii, mi-au arătat un concediu medical și m-am crucit. Le-am zis că nu-i parafa mea, codul era corect, dar nici semnătura nu era a mea. Atât! Nu știu câte persoane au beneficiat de așa ceva. Directorul de îngrijiri s-a preocupat și a luat lista de pacienți și a verificat, nu erau din spital, pe registrele mele din cabinetul TBC nu erau. S-au cerut registrele dr. Puiu Kirileanu, care erau de mult plecate cu un an sau doi înainte. M-am uitat în registrele mele, le-au verificat și ei, nici o persoană din listă nu figura în registrele cabinetului, nici în altă parte nu i-am văzut. Eu sunt persoana care atunci când mi-am rupt mâna, am venit la serviciu și am scris cu mâna cealaltă, în nici un caz nu mi-a trecut prin cap să-i țin în concedii medicale dacă nu merită. Comisia Antifraudă mi-a solicitat și am dat mostră de semnătură, mostră de parafă. Alte amănunte nu știu. Eu pe persoana care a falsificat aceste concedii n-o știu, că este una sau mai multe persoane, nu cunosc. M-au întrebat dacă știu anumite persoane, dar eu nu le cunosc, nu sunt din anturajul meu.

Dacă cele declarate sunt adevărate și nu avem motive să credem altfel, este clar că vorbim despre o grupare care se ocupa cu așa ceva. Și că vom avea surprize în acest sens. Concluzia actualului medic șef de la cabinetul TBC al spitalului vine firesc:

Ca medic, sunt consternată. Nu-mi pot imagina că un medic poate da concediu medical nejustificat, ani de zile, fără o radiografie, fără să înscrii pacientul în program. Noi, la nivelul dispensarului, anual, suntem controlați de comisia de tuberculoză, care vine de la Iași, sunt controlate cazurile în evoluție, totul este monitorizat. Tuberculoza nu este chiar orice boală. Nu poți să-ți permiți să dai concedii medicale aiurea. Pacientul trebuie să aibă o radiografie, un bacil Koch pozitiv. (…) Dar ca să dai ani de zile concediu medical și Casa de Asigurări să nu se sesizeze…

Ipoteză bulversantă

În legătură cu o parafă contrafăcută pe numele unuia dintre medicii care au acordat concedii medicale se vorbește tot mai mult despre o persoană, care a lucrat chiar în CAS Neamț, care a avut acces la date, documente și care cunoștea sistemul foarte bine. Între timp persoana a părăsit instituția. Despre această ipoteză nimeni nu vrea să intre în detalii, deoarece nimeni nu crede că a fost vorba despre un singur om.

CAS Neamț vrea banii înapoi, chiar dacă a fost de acord să-i dea

Marieana Atomulesei, directorul interimar al CAS Neamț, încearcă să explice cum s-a ajuns aici, fără  fi foarte convingătoare când vine vorba despre partea de prevenție, dar explicită când vorbește despre recuperarea banilor:

S-a dispus un control de la nivel național, pe modul cum au fost eliberate concediile medicale, aspect pe care noi nu-l verificăm în mod curent. Noi nu verificăm decât dacă dosarul de la angajator are toate documentele justificative. Dar, modalitatea în care s-a prescris concediul medical, deci ce elemente medicale au fost avute în vedere la acel moment, aceste aspecte nu le putem verifica, decât împreună cu alte instituții, pentru a avea acces la mai multe documente. Noi verificăm dosarul să aibă toate elementele, toate înscrisurile, pe certificatul medical să fie completate toate rubricile, să aibă avizul medicului expert, deci să existe toate elementele așa cum sunt reglementate de legislația pe concedii. La acest control s-a verificat și modul în care s-au eliberat, medicii prescriptori au fost sancționați. Dar legislația prevede că, dacă urmare a controalelor efectuate, se constată nereguli, sumele se recuperează de la cei care le-au încasat nejustificat, deci de la angajator. Avem de recuperat 220.000 lei, avem 15 litigii cu angajatorii pentru acordarea nejustificată a unor concedii medicale pentru bolnavi care nu se aflau în programul Național de TBC.

Cu alte cuvinte, abia la pomenirea de 3 ani a faptelor s-au verificat încrucișat baza de date din SIUI – gestionată de CNAS – cu baza de date a Programului național TBC cu evidența pacienților și consumul de medicamente de la DSP Neamț – respectiv Ministerul Sănătății.

”Vinovații” de serviciu – firmele care au avut angajați cu concedii medicale

15 societăți comerciale din Neamț s-au trezit în situația că trebuie să returneze banii pe care i-au primit pentru concediile medicale ale angajaților, chiar dacă au respectat în totalitate prevederile legale. Pentru cei care s-au trezit acum cu proces și li se cer înapoi banii, situația este nu doar de neînțeles, ci și ciudată, după cum reiese din discuțiile avute cu câțiva dintre cei chemați în instanță.

Noi, ca firmă, trebuie să verificăm dacă un certificat medical este vizat și semnat de cei în drept, inclusiv de medicul de familie, de medicul expert, după caz. Noi nu verificăm dacă un angajat al nostru a luat medicamentele prescrise de medic, asta nu-i treaba noastră”, a declarat Ioan Cucoreanu, director adjunct al ADI Urbtrans Piatra-Neamț. „E vorba de un singur angajat, care, din câte știu, este bolnav de tuberculoză, dar nu mai lucrează la noi. Dar, din moment ce Casa de Asigurări ne-a primit și decontat certificatele medicale, înseamnă că au fost valabile! Vom contesta în instanță!

Adrian Rotundu, reprezentantul firmei Roty Design, are o dilemă privind modul în care situația s-a întors împotriva sa și mai multe întrebări:

Ni se impută vreo 2.900 lei, nu e mult. Dar nu înțeleg de ce? Pentru că noi ne-am supus legilor în vigoare care erau atunci. Este vorba de o doamnă, care a lucrat la noi. Din câte știu, este bolnavă și acum, are sechele TBC și alte boli asociate, am luat legătura cu dumneaei după ce mi-a venit citația. Cei de la CAS afirmă că certificatele medicale ar fi fost acordate fără ca pacienții să fie înscriși în nu știu ce program național. Dar, noi, ca firmă intermediem un drept pe care angajatul îl are, plătindu-i în avans ceea ce ulterior va recupera de la CAS. Certificatul de boală este un act medical, un act al sistemului medical, care emană de la ei. Pe formularul de concediu medical scrie Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Avea și viza medicului de familie, altfel nu le-ar fi acceptat CAS. Iar CAS putea face verificările la acel moment, nu?! N-am mai avut probleme, e prima situație și chiar nu înțeleg. Noi vom contesta! Apoi, probabil ne vom îndrepta asupra asiguratului.

Pentru firme asta este soluția, să conteste, ceea ce înseamnă cheltuieli poate mai mari decât suma în cauză, apoi alt proces pentru recuperarea banilor, dacă angajatul nu returnează banii de bunăvoie. Printre firmele vizate să returneze bani este și una care are legătură directă cu unul dintre conducătorii de la CAS Neamț.

Nu este primul scandal din Neamț legat de concedii medicale pentru TBC

În mass-media județene și naționale a făcut furori cazul fostei șefe de la CAS Neamț, Daniela Soroceanu, care s-a îmbolnăvit cu o boală rară, tuberculoza osoasă. Boala i-a fost descoperită în februarie 2009, în perioada în care s-a aflat că  șefii caselor judetene vor fi înlocuiti. Actualul secretar general al județului și fost prefect de Neamț, a stat în concediu medical 16 luni, cu toate avizele prevăzute de lege. A avut pentru asta avizul unui medic ieșean, cu ajutorul căruia a trecut cu succes verificările celor de la Casa de Pensii. La vremea respectivă au apărut declarații ale unor specialiști care spuneau că tuberculoza nu necesita o perioadă atât de lungă de repaus şi tratament.

În cazul tuberculozei osoase, concediul medical poate fi acordat pentru o perioada mai mare de un an numai pentru pacienții imobilizați, care prezintă riscul să li se rupă oasele. În ultima vreme, n-am avut cazuri care să necesite o perioada atât de mare de concediu medical, pentru că există tratamente la care pacienții răspund foarte bine, a declarat Traian Mihăescu, medic pneumolog, citat de ziarul „Adevărul”.

Daniela Soroceanu, în ciuda diagnosticului și a sănătății precare, a participat la ședințele Consiliului Județean Neamț, unde a fost aleasă pe lista Partidului Național Liberal. Cu explicația că a făcut asta, pentru că o ajuta la psihic și, nota bene, pentru a fi utilă societății.

Valentin BĂLĂNESCU

Cristina IORDACHE

*Material apărut în paginile ziarului Mesagerul de Neamț, nr. 492, săptămâna 3 – 9 iunie.