Colegiul Tehnic “Petru Poni” – o școală care pregătește elevul de astăzi pentru specialistul de mâine

Instituție de învățământ cu tradiție și vechime în orașul Roman, Colegiul Tehnic “Petru Poni” oferă tinerilor din zona Roman, posibilitatea de a dobândi o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoștințe de cultură generală şi formarea de competențe profesionale, care să le permită exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învățământul superior, integrarea cu succes pe piața muncii sau realizarea propriei afaceri.

Școală prestigioasă ce practică o educație ce încurajează competența și înclinațiile fiecărui elev în parte, acest colegiu asigură baza materială, spațiile, dotările necesare desfășurării în condiții optime a actului educativ și a practicii pentru fiecare calificare în parte. Colegiul oferă elevilor 2 laboratoare de informatică cu calculatoare conectate la rețeaua de internet, 2 laboratoare de fizică, 1 laborator de biologie, 1 laborator de chimie, unul de geografie, unul de protecția mediului, un laborator pentru construcții, un laborator pentru filiera electrică și automatizări, un laborator pentru desen tehnic, 2 laboratoare de mecanică, unul pentru practică și unul dotat în acest an școlar cu tablă smart și reabiltat în totalitate, prin proiectul finanțat prin ONG Narada. Sala de festivități este dotată pentru susținerea unor activități metodico-științifice și cultural-artistice.De asemenenea, fiecare corp de clădire are propria sală de sport. Colegiul are cămin propriu pus la dispoziția elevilor pentru cazare, cât și cantina pentru a le asigura masa. Biblioteca este tot în incinta căminului și elevii beneficiază și de o sală de lectură, cu calculatoare și internet.

Profesionalismul și implicarea cadrelor didactice reprezintă un punct forte al CTPP Roman, acest lucru reflectându-se în  obținerea, pentru a doua oară a titlului de titlul de „Școală Europeană” și a certificatului E-twinning, ceea ce reprezintă o recunoaștere și o apreciere a implicării, angajamentului și devotamentului întregii școli, la nivelul cărora colaborează echipa de profesori și directori.

An de an Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Roman este implicat în proiecte europene, atât ca instituție coordonatoare, cât și ca partener.

Un prim proiect care se finalizează anul acesta este HOOKED ON MATHEMATICS, proiect finanțat de Comisia Europeană, prin programul ERASMUS+, Acțiunea KA2, Schimb de bune practici, prin Agentia Națională de Programe Comunitare și Dezvoltare Profesională de care colegiul a beneficiat în perioada: 1 septembrie 2018 – 31 august 2020, cu prelungire până în 31 august 2021. Ca parteneri, Colegiul Tehnic “Petru Poni” are țări ca Lituania, Bulgaria, Turcia, Belgia, Italia. Obiectivul principal al acestuia proiect este organizarea  modulului “Matematică interesantă”, în care elevii vor dobândi competențe precum: gândirea  logică și critică, calculul mintal, creativitate, lucru în echipă, concentrarea și perseverența. În timp ce lucrează într-o atmosferă prietenoasă și utilă, ei vor experimenta succesul și emoțiile pozitive. În acest fel, ei vor începe să vadă partea interesantă a matematicii și să se implice în ea.

Un al doilea proiect european este cel ce se derulează în perioada 1 septembrie 2020 – 31 august 2022, proiectul Erasmus+ “Healthy body, healthy mind”, în care colegiul romașcan are ca partenere școlile: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, w Mysłowicach, Polonia (coordonator european), IES José Miguel BarandiaránBHI – Leioa, Spania și Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes-Olhão, Portugalia, proiectul beneficiind de un buget de 23.716 euro. Proiectul a fost conceput pentru a răspunde la o serie de probleme observate în rândul tinerilor de astăzi privind stilul de viață sănătos în perioada copilăriei și a adolescenței, creând astfel premisele câștigării unor deprinderi sănătoase, care vor fi practicate pe toată durata vieții elevului, favorizând menținerea unei bunăstări de sănătate pentru o perioadă cât mai lungă de timp, cu atât mai mult cu cât elevii din proiect au posibilitatea de a experimenta bune practici în acest domeniu, exersate de către specialiști, la nivel european.

În perioada  1 septembrie 2020 – 31 august 2022, colegiul va beneficia  de un grant pentru  proiectul cu titlul Program yourself in logic, proiect finanțat de Comisia Europeană, având ca parteneri Bulgaria și Polonia, cu un buget de 28.399 Euro.

*Material apărut în paginile ziarului Mesagerul de Neamț, nr. 496, săptămâna 1 – 7 iulie.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *