Simion Maftei, şeful Ocolului Silvic Văratec: „Suntem parteneri în gospodărirea durabilă a pădurilor şi, fără conlucrarea pe principii corecte şi de respect, nu cred că am putea reuşi să aducem un plus de calitate în munca noastră”

Interviu cu Simion Maftei, şeful Ocolului Silvic Văratec

Ocolul Silvic Văratec este, pentru cei care lucrează acolo, cel mai frumos din judeţul Neamţ. Când spun astfel, ei nu se raportează doar la sediul modern, cât mai ales la frumuseţea zonei și la bogăția pădurilor bine gospodărite. O discuţie cu domnul Simion Maftei, şeful Ocolului Silvic Văratec, este o incursiune în viaţa unui adevărat silvicultor, ce s-a dedicat, cu profesionalism şi dragoste, acestei profesii.

– Făceţi-ne, vă rog, o scurtă prezentare a Ocolul Silvic Văratec.

Ocolul Silvic Văratec administrează o suprafață de 13.379 ha, din care 12.152 ha fond forestier proprietate publică a statului, 286 ha păduri aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, 315 ha păduri aparţinând persoanelor fizice și 626 ha preluate în pază, în conformitate cu prevederile Codului silvic. Principalul nostru obiectiv este gospodărirea durabilă şi unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor de regim silvic, a fondului forestier, în vederea creşterii contribuţiei pădurilor la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi la asigurarea economiei naţionale şi comunităţilor locale cu lemn şi alte produse şi servicii specifice sectorului silvic. Fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Văratec se suprapune peste două arii protejate: Parcul Natural Vânători-Neamț – zona montana a pădurilor administrate, respectiv suprafața de 8.665 ha situată în bazinul superior al râului Cracău; rezervaţia naturală Pădurea de Argint, situată în vecinătatea sediului unității, în suprafață de 2,34 ha. Pe raza Ocolului Silvic Văratec sunt întâlnite unele specii rare de plante și animale. Să amintim aici doar faptul că, în pădurile noastre, zimbrul trăieşte în libertate după repopulările făcute de către Parcul Natural Vânători-Neamţ, iar mistreţul, lupul, ursul, râsul, sunt animale frecvent întâlnite. Pădurile din cadrul Ocolulul Silvic Văratec sunt certificate FSC®, ceea ce ne obligă, dar ne şi garantează un management durabil al pădurilor, în acord cu principiile protejării mediului şi a intereselor comunităţilor locale.

– A afectat pandemia activitatea Ocolului Silvic Văratec? Şi dacă da, în ce sens?

De la jumătatea lunii martie 2020, odată cu instaurarea stării de urgenţă pe teritoriul României, în contextul pandemiei generate de SARS-CoV-2/COVID 19, activitatea O.S. Văratec a cunoscut modificări majore, ca de altfel, întreg sectorul silvic. S-au impus măsuri stricte de conduită şi prevenţie specifice în cadrul subunităţii, ceea ce a dus la diminuarea riscului de infectare a angajaţilor, fapt reliefat şi de numărul relativ mic de infectări în acest interval de timp. Bineînţeles, acest lucru nu s-ar fi realizat fără un feed-back pozitiv al angajaţilor, care au înţeles gravitatea  situaţiei şi au acţionat în consecinţă. Dacă la nivelul stării de sănătate a lucrătorilor nu am întâmpinat probleme deosebite, nu acelaşi lucru se poate spune despre „starea de sănătate” a sectorului silvic în acest răstimp. Pandemia a  generat un val de neîncredere, mai bine spus de nesiguranţă, ce s-a manifestat printr-o cerere scăzuta de lemn, o scădere a preţurilor şi o criză a lichidităţilor. Acest fapt a condus la o valorificare anevoiosă a masei lemnoase exploatate în conformitate cu reglementările legale (ca rezultat al unei gestionări durabile şi judicioase a fondului forestier), precum şi a altor produse ale pădurii. Totodată, am întâmpinat probleme în executarea anumitor lucrări silvice specifice, precum punerea în valoare a materialului lemnos şi lucrările de împădurire. Aceste lucrări se bazează pe resursa umană, iar restricţiile impuse, mai ales cele de distanţare socială şi cele legate de circulaţie şi mobilitate, precum şi criza forţei de muncă, ne-au îngreunat desfăşurarea acestor activităţi. Cu toate acestea, printr-un efort colectiv susţinut, am reuşit să ne achităm de aceste sarcini şi să realizăm dezideratele, implicit indicatorii economici şi pe această cale ţin să mulţumesc întregului personal al O.S. Văratec pentru implicare.

– Ce activităţi, acţiuni sau campanii s-au desfăşurat în ultimii ani sau în ultima perioadă în cadrul ocolului silvic? Şi care au fost scopul şi obiectivul lor, precum şi rezultatele lor?

În ultimii ani, am desfăşurat activităţile specifice sectorului silvic ce au avut ca obiectiv gestionarea durabilă a fondului forestier, a pădurii în ansamblul ei, cu tot ceea ce implică, atât din punctul de vedere al florei, cât şi din punctul de vedere al faunei. În fiecare primăvară, s-au desfăşurat campanii de împădurire sub egida “Lunii plantării arborilor”, campanii care au avut ca scop regenerarea pădurii, acolo unde seminţişurile naturale nu s-au instalat în proporţie suficientă. Prin aceste lucrări asigurăm continuitatea pădurii acolo unde arboretul matern a fost extras, după ajungerea la maturitate. În aceste campanii, am căutat să implicăm elevi şi profesori ai unor unităţi de învăţământ, cum ar fi Şcoala Gimnazială „Gheorghe Săvinescu” din localitatea Crăcăoani şi Liceul „Vasile Conta” din Târgu Neamţ. Aceste colaborări au avut drept scop conştientizarea şi responsabilizarea tinerei generaţii vis-à-vis de importanţa pădurii, de menţinerea unui mediu sănătos, în dezvoltarea lor individuală. Din păcate, în perioada 2020-2021, pe fondul pandemiei şi în scopul diminuării riscului de infectare, nu am putut angrena elevii în aceste campanii. Din 2019 până în prezent, pe raza O.S. Văratec s-a împădurit în fond forestier proprietatea statului o suprafaţă de 108 ha, iar în fond forestier privat o suprafaţă de 4,35 ha, folosindu-se puieţi forestieri produşi, în mare parte, în pepinierele cantonale de pe raza ocolului. În ceea ce priveşte programul de investiţii în mijloace fixe şi obiective care folosesc administraţiei silvice, chiar dacă contextul economic nu a fost întotdeauna unul favorabil, în ultimi ani s-a reuşit dotarea cu utilaje pentru întreţinerea drumurilor forestiere (buldozer, tractor, autobasculantă), precum şi construirea a trei poduri pe cursurile permanente de apă, parte integrată a bazinului hidrologic de pe raza O.S. Văratec, acestea deservind activităţile de baza din cadrul ocolului, dar permiţând totodată şi accesul populaţiei la proprietăţile deţinute în aceste zone, sau accesul la obiective turistice.

– Ca şi obiective sau planuri de viitor în cadrul ocolului silvic ce ne puteţi spune domnule Maftei?

Activitatea curentă, pentru realizarea tuturor sarcinilor de zi cu zi, este cea care ne ocupă mai tot timpul de lucru. Însă, întotdeauna trebuie să gândim şi în perspectivă, pentru a ne putea planifica activităţile viitoare, pentru a gândi planuri de dezvoltare sau obiective pe termen lung. Faptul că ne aflăm într-o perioadă în care fenomenele meteo nefavorabile ne provoacă daune, precum distrugeri de drumuri, poduri, etc., ne face să ne preocupe în primul rând remedierea urgentă a acestora, pentru a ne putea desfăşura activitatea curentă în mod normal. Însă, dincolo de aceste preocupări urgente, priorităţile se îndreaptă spre finalizarea unor investiţii în drumuri forestiere, reabilitări de poduri construite cu decenii în urmă, care astăzi sunt pe punctul de a fi inutilizabile. Şi dacă ne-am propus asta, sigur o vom realiza. Relaţia cu comunităţile locale, cu agenţii economici cu care ne desfăşuram activitatea de producţie, este iarăşi una din preocupările noastre, pentru că suntem parteneri în gospodărirea durabilă a pădurilor şi fără conlucrarea pe principii corecte şi de respect, nu cred că am putea reuşi să aducem un plus de calitate în munca noastră.

– Cum aţi putea prezenta pe scurt activitatea dv. de la şefia O.S. Văratec din toţi aceşti ani?

Ca a unui om responsabil, care, în afara gestionării problemelor curente, de zi cu zi, s-a preocupat şi de altele de perspectivă. Aici aş aminti doar faptul că, de câţiva ani, „Pădurea de Argint” din poeziile lui Eminescu a fost redată tuturor celor care vor să o viziteze, prin câteva amenajări simple. În rest, sper ca alţii să aprecieze ceea ce am reuşit să realizez, împreună cu întreg colectivul ocolului, în ceea ce priveşte gospodărirea durabilă a pădurilor statului şi ale persoanelor fizice cu care avem încheiate contracte de prestări servicii, relaţiile cu proprietarii de păduri, cu comunităţile locale, cu agenţii economici cu care conlucrăm. Şi ar mai fi de adăugat răspunsul nostru prompt şi necondiţionat, ori de câte ori suntem solicitaţi în îndepărtarea efectelor calamităţilor produse de ploi, vijelii, furtuni. Cât despre viitor, doresc sănătate şi linişte tuturor pentru că doar acestea pot genera lucruri frumoase şi durabile. Pe plan profesional, voi continua să fiu un slujitor al pădurii, al aurului verde, voi încerca să promovez echitatea şi profesionalismul, iar împreună cu toţi colegii mei ne vom strădui să scoatem în evidenţă frumuseţea activităţii de silvicultor de care suntem atât de mândri, pentru că noi ne dorim ca pădurea să aibă un viitor frumos.

– Ca în orice instituţie publică colaborarea cu colectivul şi echipa din jurul oricărui director sau şef este esenţială. Cum aţi caracteriza relaţia şi colaborarea dv. cu colectivul de la O.S. Văratec?

Probabil că la această întrebare, cel mai corect răspuns ar fi cel din partea colegilor mei. Însă, dacă trebuie să fac eu o apreciere despre acest lucru, atunci pot să vă spun că relaţia noastră este una corectă, de respect reciproc, de bună înţelegere. Eu cred că, într-o astfel de organizaţie, lucrurile merg întotdeauna în direcţia bună dacă există colaborare, încredere în colegi, în opinile lor şi în dorinţa şi capacitatea lor de a-şi exercita corect atribuţiunile de serviciu. Pentru că nici un şef, indiferent la ce nivel ar fi, nu poate avea întotdeauna răspunsuri la toate întrebările, sau soluţii miraculoase, atâta vreme cât nu are toate informaţiile necesare şi opinii ale celorlalţi colegi. Important este să facem echipă, aşa cum cred că se întâmplă la O.S. Văratec, iar soluţiile vor veni întotdeauna din interiorul colectivului.

– De câţi ani sunteţi şef la O.S. Văratec şi de câţi ani lucraţi în această profesie?

Lucrez la O.S. Văratec din iunie 2012, ca şef de ocol, iar în silvicultură din 1985, de la terminarea facultăţii, cu o întrerupere de 2 ani şi câteva luni (2002-2005). Destinul a făcut ca, în această meserie, să parcurg cam toate treptele profesionale specifice meseriei noastre, pe care o apreciez ca fiind una foarte frumoasa, de mare responsabilitate, însă nu întotdeauna apreciată, din varii motive. Însă, dacă ar fi să o iau de la capăt, vă spun cu sinceritate că m-aş dedica aceleiaşi meserii, fără rezerve.

A consemnat Ciprian Traian STURZU

*Material apărut în paginile ziarului Mesagerul de Neamț, nr. 496, săptămâna 1 – 7 iulie.