Știre actualizată. Comunicare și transparență în Primăria Roznov

Actualizare 4 august: Articolul din Mesagerul de Neamț, privind transparența la Primăria Roznov a avut, previzibil, o reacție din partea secretarului general, Diana Stoian. Aceasta spune că respectă întrutotul Codul Administrativ și că există transparență, atât cât prevede legea în primăria Roznov. Noi nu putem decât să remarcăm că doamna secretar nu a răspuns la telefon, pardon la două telefoane, înainte de apariția materialului și că a reușit să comunice după. Să mai remarcăm că după apariția materialului s-a publicat și conținutul Hotărârilor de Consiliu Local, depășindu-se stadiul de anunț simplu, doar cu titlul proiectului. Ne facem datoria de a consemna poziția doamnei secretar și ne bucurăm atunci când după un material din mesagerulneamț.ro lucrurile merg spre mai binele cetățeanului, dincolo de litera legii citită îngrămădit.

Până atunci cităm din Legea privind transparența decizională în administrația publică, art 7, alin. (2): „anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul-limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.”

Știre inițială: La Roznov, la nivelul secretarului general al unității administrativ-teritorială pare să nu fie cunoscută prevederea referitoare la  transparența și comunicarea autorităților publice cu persoanele interesate de proiectele de hotărâre de consiliu local sau orice alt document prevăzut de lege. Așa cum rezultă din Codul Administrativ. În luna iulie 2021, Consiliul Local a fost convocat atât în ședință extraordinară, cât și în ședință ordinară. S-a schimbat componența Consiliului prin demisia unui consilier din partea PMP, s-a acordat un mandat special pentru a se exercita votul în cadrul A.D.I. „Urbtrans”, s-a aprobat acordarea unui sprijin financiar, s-a aprobat rectificarea bugetului de cheltuieli și venituri, s-au stabilit sancțiuni pentru cei care încalcă regulile de protecția mediului – acestea sunt doar câteva titluri care apar în Monitorul oficial al Primăriei. Lipsește conținutul acestora, cu toate că au impact asupra vieții roznovenilor.

Conform legislației în vigoare, „hotărârile și dispozițiile, documentele și informațiile financiare, precum și alte documente prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic și în monitorul oficial local (Codul Administrativ art. 197 alin. 5).” În ciuda insistențelor, nu avem o poziție oficială a secretarului general de Roznov, Diana Stoian.

Sau la Roznov încă nu a ajuns mult discutata și așteptata schimbare?

(M. Z.)