ADR Nord-Est n-o transferă nici inteligent, nici de-ajuns

Nevăzut, necunoscut publicului larg, Consorţiul Regional de Inovare (CRI) merge pompos nu prea se ştie încotro. Oficial ar reieşi că e o structură consultativă, fără personalitate juridică, în coordonarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Consorţiul are în compoziţie… însuşi consorţiul şi o Comisie Consultativă Academică (foto 1).

Foto 1

În consorţiul din cadrul consorţiului intră reprezentanţi ai mediului academic, de cercetare, întreprinderi inovative, autorităţi publice şi societatea civilă, cea din urmă fiind încă o dată la datorie pentru conformarea cu standardele nici astăzi înţelese şi aplicate în România.

Agenţia anunţă pe site, la liber, rolul consorţiului de interior:

■ avizarea şi monitorizarea RIS3 Nord-Est;

■ avizarea documentului-cadru regional elaborat pentru programarea finanţării din Axa 1 – Promovarea transferului tehnologic, Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020;

■ avizarea portofoliului de proiecte prioritare ale RIS3 Nord-Est;

■ analiza şi prioritizarea proiectelor destinate structurilor de inovare şi transfer tehnologic, conform Axa 1, POR 2014-2020.

(Aspecte interesante şi curioase despre RIS3, zis Ristei şi cu ce joacă judeţul Neamţ în portofoliul de proiecte prioritare viitoare s-a aflat din ediţia precedentă a „Mesagerului de Neamţ”. Categoric, subiectul este departe de a fi epuizat.)

Sunt anunţaţi 36 de titulari. La verificarea numărătorii pe patru categorii, cu titulari, supleanţi şi invitaţi, e imposibil să nu îţi reţină atenţia câteva ciudăţenii, dacă nu golănii de-a dreptul, sau tâmpenii.

Bunăoară, europeniştilor de la agenţie le scapă ori nu pricep cea mai europeană definiţie a organizaţiei societăţii civile, în conformitate cu glosarul de pe EUR-Lex. La categoria C (vezi casetă consorţiu), avem un desant patronal „impresionant” compus din „Patronatul IMM-urilor din jud. Vaslui, Patronatul Județean al IMM-urilor Bacău, Federația Patronală a IMM-urilor din Jud. Suceava, Federația Regională a Patronatului IMM din Regiunea Nord-Est”. Nici urmă de sindicate sau, acolo, de o prestigioasă organizaţie dedicată, aptă să lupte cu înflăcărare pentru protecţia consumatorilor. Firişoare de mediu par a se ivi din prezentarea oficială a Fundaţiei Corona Iaşi. Are un departament care „implementează proiecte la nivel regional, colaborând cu agenţiile de protecţie a mediului (…)”. Curat societate civilă, nu? Civilia respiră în ritmuri nord-estice şi din numele „Romanian Youth Movement for Democracy (ONG)”. Nu scrie de unde e, nu merită căutată.


CONSORŢIUL DIN CONSORŢIU

  • Categoria A: 8 membri titulari, 8 supleanţi şi un invitat

– Instituţii de învăţământ superior de stat acreditate și structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora;

– Inspectorate şcolare.

  • Categoria B: 6 membri titulari şi 6 supleanţi

– Institute de cercetare – dezvoltare, care operează (au sediul central sau filiala cu personalitate juridică) în Regiunea Nord-Est;

– Institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură;

– Alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituţii publice ori de drept public;

– Alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite;

– Institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;

– Alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare, organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

  • Categoria C: 14 membri titulari şi 14 supleanţi

– Entități de management ale clusterelor;

– Entități de transfer tehnologic acreditate;

– Companii care au activitate de CDI;

– Asociații și federații patronale.

– ONG-uri.

  • Categoria D: 8 membri titulari, 8 supleanţi şi un invitat

– Consilii Județene la nivel de Director general/Director;

– Poli de creştere şi dezvoltare urbană;

– GAL-uri.


Din categoria C, întrucât cuprinde entități de management ale clusterelor, n-avea cum lipsi urât mirositorul EURONEST (Cluster Regional Inovativ) cu aferentul Tehnopolis SRL de la Iaşi. Ce să avizeze ăştia, eventual sub patronaj politico-administrativ de tip Maricel Popa & Ionel Arsene? Încă o nenorocire ca aşa-zisul spital de tip militar de la Leţcani?

O pălitură de osândă foarte gravă scapă uşor atenţiei generale. Se desfăşoară, după cum se laudă agenţia, pe fondul primei strategii de specializare inteligentă din România – RIS3 Nord-Est (2013), care se bucură de recunoaşteri grandioase (foto 2). La asemenea pretenţii, cauţi în listă entităţi de transfer tehnologic acredite. Una, de departe cea mai tare din regiune, unde se ajustează ora exactă pe ţară în domeniu, e Centrul de Cercetare și Transfer Tehnologic (CCTT) POLYTECH, din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași. A fost anunţat în ediţia de săptămâna trecută, punând accent pe palmaresul de 65% dintre brevetele din România pe o perioadă de 10 ani număraţi din 2009, plus cele 670 de brevete studenţeşti.

Foto 2

Natural, te gândeşti că trupa lui Vasile Asandei de la Agenţie a încurcat (iarăşi) borcanele cu specializare inteligentă. Cauţi CCTT la categoria A, între cele 6 instituţii de învăţământ superior de stat acreditate și structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora. Nu-i. Te uiţi la categoria B, deschisă unei varietăţi de institute de cercetare care pune pe picior de egalitate Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” de la Filiala Iaşi a Academiei Române cu Stațiunea de Cercetare pentru Legumicultură Bacău. Nu-i.

Ultima speranţă e la Comisia Consultativă Academică. Oficial înseamnă o „structură consultativă, fără personalitate juridică, formată din reprezentanţi ai mediul academic regional”, cu număr nelimitat de membri. Sunt chemaţi să sprijine ADR în definirea, revizuirea şi evaluarea Risteiului. Inventarul curent, suprapus ca-ntr-o ameţitoare confuzie deliberată cu componentele universitare ale consorţiului din consorţiu, cuprinde 31 de poziţii, inclusiv un SRL şi valori academice de calibrul Universităţii „Vasile Alecsandri” – Bacău, al Universităţii „George Bacovia” – Bacău, alături de redutabila Universitate „Ştefan cel Mare” – Suceava, ultima cu nu mai puţin de 4 reprezentanţi. Evident, POLYTECH nu există.

Ignoratul centru funcționează, începând din 1992, în cadrul politehnicii ieşene. Desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, cuprinzând activități de cercetare științifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare experimentală şi inovare, precum și activități de consultanta, proiectare, prestări de servicii și transfer tehnologic. Pe acest teritoriu, nu suferă de singurătate. Doar la Iaşi funcţioneză prestigiosul Institut Naţional de Inventică, ale cărui baze au fost puse de renumitul Vitalie Belousov (1930-2015), inovator, inventator, profesor universitar doctor inginer şi rector al Politehnicii (1990-1996), român de loc din Bălţi (Republica Moldova), absolvent al Liceului „Roman Vodă” din Roman. Primul curs de inventică, dezvoltat în 1966-1967, sună azi ca o pedeapsă divină.

Dacă acest nivel produce dificultăţi pricepuţilor de la Agenţie, disponibile sunt şi informaţii mai accesibile. Portofoliul de activităţi şi servicii coboară uşor printre muritorii de rând. Sunt 27 de categorii de servicii, printre care unele cu şanse minime de a stârni interesul unor conducători de profilul prezidentului Ionel Arsene sau primarului Andrei Carabelea. Un SRL garaj sau savanţii de garsonieră, fără a omite clientela politică orbitală de joasă altitudine, au mereu şansa de-a învinge oferta mediului academic pe teatre de acţiune serioase precum:

  • Studii de trafic;
  • Studii geotehnice, teste, analize;
  • Expertize în domeniul construcțiilor;
  • Studii asupra materialelor folosite la modernizarea și consolidarea de drumuri și în structura clădirilor;
  • Studii urbanistice.

Răsfoirea rapidă a registrului de clienţi scoate la iveală autorităţi locale nezgomotoase, ca primăriile Dorohoi, Paşcani şi Roman. Au găsit singure drumul, de-a lungul anilor, institute de cercetare, universităţi, spitale, o unitate militară, laolaltă cu companii publice şi private, locale, regionale şi naţionale, indiferent de mărime. Beneficii au înregistrat – tot în regimul tăcând şi făcând – inclusiv firme din Ţinutul Muntelui Sfânt al Dacilor: Boviselect SRL –  Zăneşti, Durău SA, TC Compil Impex SRL, Expert Reparaţii SRL – Taşca, Agrosuind Com SRL – Secuieni, CCPPM Plantavorel – Piatra-Neamţ, Prodcom Pascal SRL – Păstrăveni. Totul la vedere, fără complicaţii cu unii talentaţi la a ne arunca în ochi cu praf şi pulbere de specializare inteligentă, de după promovarea transferului tehnologic via Programul Operaţional 2014-2020.

Viorel COSMA

(Sursă foto deschidere: adrnordest.ro)

*Material apărut în paginile ziarului Mesagerul de Neamț, nr. 504, săptămâna 2 – 8 septembrie.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *