Florentina Social și PSD umblă de fapt cu „stimulentul” vopsit

Ofensiva politică și publică dezlănțuită pentru apărarea și impunerea, la Piatra-Neamț, a unei hotărâri de consiliu local privind „acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți”, hotărâre votată în unanimitate pe 31 august, tinde să degenereze cu totul. Inițiatoarea Florentina Luca Moise de la PSD face risipă de energie în nume personal, al partidului și de dragul viitoarelor mame, reconfirmând preocuparea prioritară în legătură cu problemele sociale, de unde i s-a tras și alintul popular de Florentina Social. Abordările ei sunt atât de molipsitoare încât mesajele îi sunt preluate și multiplicate ca absolute, aproape ad-literam, fără o minimă rezervă sau îndoială. Transformarea secretarului general municipiului, Dragoș Ștefan, în inamic public a venit de la sine. Este acuzat din răsputeri că blochează o hotărâre benefică, el refuzând nu să avizeze (cum spun mulți), ci să contrasemneze actul respectiv.

Lucrurile stau cu totul altfel în realitate.

Proiectul de hotărâre e înregistrat pe 23 august. Conform Referatului de aprobare semnat de inițiatoare, se fundamentează pe prevederi din Legea asistenței sociale (nr.292/2011) și Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului (nr. 272/2004). Sunt clare și stau în picioare, spun specialiștii consultați. (Are și două anexe, dintre care cea cu metodologia e plină de „surprize” doar ocazional discutate până acum.) Proiectul pornește pe traseul avizărilor și trece pe la trei comisii de specialitate. Comisia pentru activități economico-financiare, studii, prognoze economico-sociale, finanțe și administrarea domeniului public și privat (președinte Ciprian Enache – ALDE) dă aviz negativ. Cea pentru activități social-culturale, învățământ, sănătate, familie, muncă, protecție socială, protecție copii, tineret și sport (președinte Mihai Obreja – PNL) și cea administrație publică locală, juridică și disciplină (președinte Alina Mihaela Tatomir – PMP) dau aviz pozitiv.

Pe 31 august se desfășoară ședința de consiliu. Anterior acestui proiect se votase rectificarea bugetară. Astfel se asigura resursa de finanțare a stimulentelor în valoare de 1.000, 1.200 și 1.500 lei net, pentru primul, al doilea, respectiv al treilea copil născut și următorii, „în vederea sprijinirii familiilor/mamelor singure cu domiciliul stabil pe raza municipiului Piatra-Neamț”, după cum scrie la art. 1 din hotărâre.

În dezbatere intervine consilierul Constantin Teodorescu (PNL) cu un amendament care e votat în unanimitate. O modificare, o completare de fapt, e în corpul hotărârii și se va aplica de la 1 noiembrie 2021. Interesantă e cealaltă modificare, referitoare la etapele analizării dosarului și condițiile de acordare a stimulentului: „Cel puțin unul din membrii familiei să aibă domiciliul stabil în municipiul Piatra Neamț cu cel puțin 12 luni anterioare datei cererii și beneficiarul să facă dovada că a lucrat cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare cererii, cu excepția beneficiarilor care au absolvit studii profesionale/liceale/ universitare, în ultimele 12 luni anterioare cererii”. Iată, cineva s-a uitat pe Metodologie, dar nu îndeajuns.

Urmează recitalul secretarului general. Două precizări se impun. Vin de la lege, nu de la vreun sub-politruc sau răspândac local asociat, indiferent de partid. La art. 243, al. (1), lit. (a) din Codul Administrativ scrie că secretarul general avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate hotărârile consiliului local. A doua precizare se referă direct la semnarea (de către președintele de ședință) și contrasemnarea hotărârilor consiliului local (art. 140 Cod Administrativ). Nu e loc de interpretare, secretarul nu contrasemnează pentru legalitate în cazul în care consideră că este ilegală. La următoarea ședință, depune în scris și expune opinia sa motivată.

Dragoș Ștefan n-a mai așteptat. Făcând un „2 în 1” din avizarea proiectului și contrasemnarea hotărârii, dă drumul la explicații înaintea votului final. Vorbește minute în șir. Invocă două rapoarte de specialitate (nu sunt pe site-ul primăriei – n.a.), dar zice că vorbește „independent de motivele de nelegalitate arătate în aceste materiale”, anume „sfera de competență pe care o are consiliul local potrivit dispozițiilor art. 129 din Codul Administrativ”. Revine la rapoarte și îi amețește pe toți de cap, apelând la Legea nr. 482/2006, privind acordarea gratuită pentru fiecare copil nou-născut a unui trusou care cuprinde haine, lenjerie și produse pentru îngrijire. E abrogată demult, prin Legea 118/2010, adică legea cu tăierile de salarii și alte drepturi, de pe vremea cuplului Băsescu & Boc.

Următorul pasaj cade greu: Este foarte adevărat că această lege, astăzi, nu mai este în vigoare. Este foarte adevărat, de asemenea, că există un proiect de act normativ – posibil hotărâre de guvern, posibil lege – care se află în faza de dezbatere publică. Nici unul din aceste acte normative nu produce astăzi efecte juridice. Însă, ele sunt deosebit de relevante din perspectiva altui aspect, și anume dovedesc în mod cert faptul că respectivul domeniu de reglementare este un domeniu care aparține autorităților administrației publice centrale”. Legea asistenței sociale și legea dedicată protecției și promovării drepturilor copilului, aflate la baza proiectului și care trimit explicit la autoritatea locală, dovedesc că bate câmpii.

Mai rău, aduce la cunoștință, prin raportare la același art. 129 din Cod, „că legiuitorul interzice consiliului local să realizeze reglementări în domenii care sunt reglementate de autoritățile administrației publice de la nivel central”. Concluzia lui Ștefan este pe măsură: „Prezentul proiect de hotărâre excede ariei de reglementare pe care Codul Administrativ o recunoaște consiliului local în calitatea acestuia de legislativ local, neintrând în marja de apreciere de care se bucură legiuitorul local, consiliul local, potrivit dispozițiilor legale”. Faza cu calitatea de legislativ local e tare. Cam de demisie sau concediere. Consiliul local este autoritate deliberativă.

Fiindcă a insistat pe art. 129, unde a găsit, chipurile, ceva interdicții, să vedem ce-i cu misteriosul articol. E despre atribuțiile consiliului local. Într-adevăr, la al.(1) e stipulată excepția constând în probleme date prin lege în competența altor autorități. Nu e cazul aici. Mai mult, dacă își arunca privirea pe art. (2), lit. (b), descoperea „atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului”. Scrie dezvoltare socială? Scrie.

Până aici, în loc de blocajul de care-i acuzat Ștefan, rezultă altceva în contul său. Iar strict pe partea de blocaj, nu blochează nimic. Deoarece a fost votată, hotărârea ajunge oricum la prefect pentru verificarea legalității, ca act administrativ al unei autorități a administrației publice locale.

Adevărata desființare a pomenitei ofensive politice și publice, cu Florentina Social și PSD în prim-plan, ofensivă dezlănțuită pentru apărarea și impunerea hotărâri cu stimulentul, abia de la prefect poate veni. E suficient – de fapt e obligatoriu – să fie analizată/verificată Metodologia pentru acordarea stimulentului.

 

Metodologia conform proiectului de HCL

Cu excepția amendamentului consilierului Teodorescu, e ca în proiect. În lista de acte necesare, nevăzut, necunoscut, netulburat, s-a păstrat următorul:

■ biletul de ieșire din spital/ certificat medical constatator al nașterii emis de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț; prin excepție, biletul de ieșire din spital/certificatul medical constatator al nașterii poate fi emis de către maternitatea unde a avut loc nașterea, în cazul situațiilor medicale speciale (de ex. Naștere prematură, patologii asociate, etc.).

Nu e de noaptea minții, e discriminare pe față, ziua în amiaza mare! Aici e problema reală a hotărârii, nu în bazaconiile-paravan marca Ștefan. După mintea inițiatoarei și a celor 23 de consilieri locali, o mamă din Piatra-Neamț care naște la o clinică privată (din varii motive, toate lesne de înțeles) sau, poftim!, la Roman (că știe ea că acolo spitalul e mai curat), e decăzută din drepturile proaspăt acordate. Altfel spus, acest drept l-au condiționat de naștere la Spitalul județean. Și în jur totul e tăcere.

Ghinion, Constituția României e încă în funcțiune. Oricât nu le-ar păsa unora de sub Telegoală, cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări. Dacă nu e suficient, atunci să ne uităm altfel la un aspect din amendamentul lui Teodorescu. E ca o contribuție la amplificarea aberației și abuzului. În proiect, „prima de naștere” era condiționată de domiciliul sau viza de reședință în oraș a unuia dintre părinți cu 3 luni înainte de fericitul eveniment. Liberalul-minune, atins de nu se poate încă preciza ce, a propus și s-a aprobat ca numai domiciliul stabil să conteze, musai cu cel puțin 12 luni vechime. Deja ajungem la noaptea discriminării. Dacă vreo fericit-nefericită, din județ ori din țară, însărcinată în 2-3 luni, se angajează taman la Spitalul județean, de ce nu la Maternitate, e decăzută din drepturi. Că atâta minte au politicienii și consilierii locali. Nu mai vorbim de situații în care o familie, cu soția însărcinată, ajunge aici fără nicio bucurie, dar n-are de ales pentru că locul de muncă e de un anume profil și te supui ordinului.

Nu e gata, ai noștri au resurse inepuizabile pe anumite sectoare ușor de intuit. În hotărâre scrie că banii sunt în numele nou-născutului, iar din metodologie rămâi crucit: „stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local”. Ce-are beneficiul dat de naștere cu bugetul local? Dacă nici ăsta nu-i încă abuz strigător la Cer și discriminare grosolană, azilul politic în alt oraș din România începe să devină o opțiune de luat în seamă.

Desigur, există și norme, convenții, tratate europene și internaționale în vigoare care îi desființează în primul rând pe apărătorii hotărârii. E posibil, omenește vorbind, ca ei să nu priceapă pur și simplu pachetul legislativ complex prezentat la liber de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. De ce n-au cerut ajutor, dacă erau dominați de bune intenții?

În toată povestea, n-au suferit de singurătate. Consiliul a votat. Secretarul general s-a exprimat. Primarul e la locul lui. La locul lui e și art. 7 din Codul Administrativ. Ceva cu Principiul egalității. Zice așa: „Beneficiarii activităţii autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice au dreptul de a fi trataţi în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligaţia autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice de a trata în mod egal pe toţi beneficiarii, fără discriminare pe criteriile prevăzute de lege”. Mai simplu de atât chiar nu se poate. E limpede cine, cu ce umblă. (Viorel COSMA)

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *