Lansarea proiectului „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar prin înființarea Centrului de zi Primii Pași”

Miercuri, 15 septembrie, a însemnat pentru municipiul Piatra Neamț marcarea primilor pași în direcția construirii unui centru de zi, un loc în care să se poată asigura servicii de educație pentru învățământul ante-preșcolar. Reprezentanții Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, împreună cu conducerea Primăriei, au lansat proiectul „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar prin înființarea Centrului de zi Primii Pași”. Sediul viitorul Centru va fi amenajat în locul centralei termice din cartierul Mărăței. Acest proiect urmărește dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani, în baza unui curriculum național, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială, de servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie, de servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului, de servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare, în vederea reconcilierii vieții de familie cu activitatea profesională.

Ana Berea, director: „Este un obiectiv care demonstrează că se pot face lucruri bune și utile și în acest domeniu”

– Care este obiectivul acestui proiect, ce reprezintă în mod clar o noutate pentru Piatra Neamț?

Prin obiectivul general, Direcția de Asistență Socială își propune să asigure, în cadrul acestui proiect, creșterea accesului la servicii sociale specializate pentru îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 0 şi 2 ani, aflați în situație de vulnerabilitate, copii selectați de pe raza municipiului Piatra-Neamț, cu precădere din zonele marginalizate. Prin dezvoltarea serviciilor educaționale și sociale în cadrul centrului de zi nou înființat, proiectul va atinge obiectivul specific al programului, respectiv îmbunătățirea participării copiilor la educație de la o vârstă timpurie, prin creșterea accesului la unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie.

– Cine va face parte din echipa Centrului de zi „Primii Pași”?

Centrul de zi „Primii Pași” va avea o echipă multidisciplinară formată din 18 persoane, din care: un șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere, 4 educatori specializați, un asistent medical, un asistent social, un bucătar, 10 îngrijitori. Prin intermediul acestui proiect, cei 4 educatori vor participa la programe de formare și de specializare, încheiate cu certificate de calificare profesională. Aceasta va fi echipa care va oferi servicii socio-educaționale pentru 76 de copii, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii.

– Ce servicii se vor oferi în Centrul de zi „Primii Pași”?

Centrul de zi „Primii Pași” va funcționa în subordinea Direcției de Asistență Socială și are misiunea de a oferi: servicii de educaţie timpurie, realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor; servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor; servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului; servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare, în vederea reconcilierii vieții de familie cu activitatea profesională. Totodată, pentru stimularea participării grupului țintă la serviciile de educație timpurie ante-preșcolară, se acordă subvenții pentru copii. Fiecare copil care frecventează programul Centrului de zi „Primii Pași” va primi o subvenție de 1.800 lei/an, cu respectarea anumitor condiții și anume, prezența zilnică. Subvențiile vor acoperi necesități, precum cheltuieli pentru haine, cheltuieli cu deplasarea la centru.

–  Ce activități se vor desfășura în acest Centru?

În primul rând trebuie menționat faptul că toate serviciile sunt acordate gratuit, costul integral al acestora fiind acoperit, pentru o perioadă de 36 de luni, din fonduri nerambursabile. Programul de funcţionare al centrului, ca unitate de educaţie timpurie, va fi de luni  până vineri, în intervalul orar 6:00-18:00. În ceea ce privește activitățile pe care le vom desfășura în Centrul de zi „Primii Pași” vom ține cont de particularităţile specifice vârstei și ne vom ocupa de stimularea diferenţiată a copiilor, în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv şi psiho-motric. Vom realiza un demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă a activităţilor de învăţare. Vom promova jocul ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare  a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii. Cel mai important aspect și necesar în dezvoltarea abilităților sociale este interacţiunea pe care o au copiii prin activităţi de grup specifice vârstei. Activitățile educaționale-jocuri și activități liber alese se desfășoară în conformitate cu planul educațional întocmit de către educatorul fiecărei grupe și conform curriculumului național după un program bine stabilit. Acestea au în vedere, în principal, învățarea regulilor de bună conduită în societate, dezvoltarea vocabularului, învățarea și exersarea deprinderilor de viață independentă. Principalele tipuri de activități sunt cele artistice, de îndemânare, de mișcare, activități de creație și de comunicare, activități de cunoaștere, activități în aer liber. Totodată vom oferi sprijin părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor. Activitățile de educație parentală se vor desfășura prin întâlniri periodice cu părinții și au drept scop dezvoltarea abilităților parentale necesare creșterii și dezvoltării copilului.

– De unde ați obținut finanțare pentru a derula acest program?

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Educație și competențe, pentru creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă și a celor din mediul rural. Proiectul se va derula pe o durată de 36 de luni și are o valoare totală de 3.318.102,18 lei. Din finanțarea nerambursabilă, în cuantum de 3.251.740,36 lei se asigură cheltuielile cu personalul și serviciile pe care le oferim, iar 66.361,82 lei este contribuția din bugetul local al municipiului Piatra-Neamț, sumă folosită pentru renovarea și dotarea spațiului. În momentul de față serviciile sociale sunt în derulare, din 13 septembrie 2021, până la 16 noiembrie 2023. Vom continua cu acest proiect și după ce se va termina finanțarea europeană, din bugetul local.

Andrei Carabelea: „De decenii, în Piatra Neamț nu s-au înființat sau construit creșe noi”

Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra-Neamț, prezent la lansarea proiectului, a punctat: „De decenii, în Piatra-Neamț, nu s-a înființat sau nu s-a construit o creșă nouă. Astăzi ne aflăm în fața unei clădiri aflate într-un stadiu avansat de degradare și care reprezintă un pericol pentru sănătatea populației. Această centrală termică va fi reabilitată complet, exclusiv cu fonduri de la bugetul local și va transformată într-o clădire de utilitate publică, și anume o creșă. Anul acesta am inițiat cinci astfel de proiecte, unul fiind Centrul de zi Primii Pași, iar celelalte patru creșe vor fi finanțate de Compania Națională de Investiții. Acum suntem în Mărăței, pe strada Progresului, anul viitor sperăm să începem lucrările la alte două centrale termice dezafectate, din cartierele Dărmănești și Precista și construirea a două creșe noi, în Văleni și în Dărmănești. Asta înseamnă, de fapt, o politică coerentă care să stimuleze natalitatea, şi nu altceva.”

A consemnat Mădălina ZBRANCA

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *