Ministrul Cseke vrea să înceapă PNI „Anghel Saligny” cu prealocări de fonduri

Controversatul Program Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” urmăreşte finanţarea proiectelor pentru alimentări cu apă şi staţii de tratare a apei, sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, drumurile publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor, precum şi variante ocolitoare ale localităţilor, poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale, inclusiv pentru biciclete şi trotinete electrice. Beneficiarii programului sunt unitățile administrativ-teritoriale, respectiv comune, orașe/municipii, județe, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Pentru punerea în aplicare a OUG 95/2021, care aprobă programul, este nevoie de Norme metodologice din partea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA). Proiectul de ordin al ministrului Cseke Attila (UDMR) a fost lansat în dezbatere publică miercuri, 15 septembrie.

De mare interes sunt prevederile de la următoarele alineate din art. 2:

(4) Pentru a evita creșterea disparităților și pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare unitate administrativ-teritorială va avea prealocată finanțare minimă pentru cel puțin un proiect eligibil, în limita următoarelor sume pentru fiecare categorie de unitate administrativ-teritorială, respectiv subdiviziune a unităților administrativ-teritoriale:

  1. a) comune: 4 milioane lei, cu TVA;
  2. b) orașe: 7 milioane lei, cu TVA;
  3. c) municipii, altele decât reședințele de județ: 10 milioane lei, cu TVA;
  4. d) municipii reședințe de județ: 43 milioane lei, cu TVA;
  5. e) sectoarele municipiului București: 35 milioane lei, cu TVA;
  6. f) județe (reprezentate de Consilii Județene): 140 milioane lei, cu TVA;

(5) Pentru a evita creșterea disparităților și pentru a asigura coeziunea teritorială, fiecare asociație de dezvoltare intercomunitară va avea prealocată finanțare pentru cel puțin un proiect eligibil, a cărui valoare maximală reprezintă suma valorilor ce ar reveni fiecărui membru al asociației conform alin. (4), la care se adaugă un procent de 10%.

(6) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile unităților administrativ teritoriale, membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară care au primit finanțare conform alin. (5).

Indicatorii minimali din program sunt următorii:

– lungimea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse: 12.000 km;

– număr de branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă / racorduri individuale la sistem de canalizare: 700.000 buc;

– lungimea totală a drumurilor județene și variantelor ocolitoare modernizate/ realizate: 2.000 km;

– lungimea totală a drumurilor comunale, drumurilor de interes local și/sau drumurilor publice din interiorul localităților modernizate/ realizate: 3.000 km;

– număr de poduri, podețe, pasaje, punţi pietonale construite/modernizate: 200 buc.

Contractele de finanţare multianuale încheiate între MDLPA şi beneficiari au o durată de maximum 5 ani bugetari, fără a depăşi data de 31 decembrie 2028, şi se încheie în limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. Execuţia contractelor va fi permanent monitorizată pentru a evita deturnările de fonduri de către o structură specială, care va fi organizată în cadrul MDLPA, s-a subliniat în declaraţiile oficiale ale zilei.

Reamintim că Programul „Anghel Saligny” şi miza de 50 de miliarde de lei s-au aflat în centrul scandalului din fosta coaliţie de guvernare. (Viorel COSMA)