Municipiul Piatra-Neamț: a început perioada de înscriere pentru acordarea ajutorului de încălzire

Primăria municipiului Piatra-Neamț a anunțat marți, 12 octombrie, începerea procedurii de înscriere în vederea acordării ajutorului de încălzire a locuinței/ stimulentului de energie pentru sezonul rece (noiembrie 2021- martie 2022). Persoanele interesate pot merge la sediul Direcției de Asistență Socială Piatra-Neamț, în intervalul orar 08:00 – 16:00 de luni până joi și între 08:00 – 14:00 vinerea, pentru a depune următoarele documente:

– cererea și declarația pe propria răspundere (se poate descărca de aici);

– copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

– documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară solicitării ajutorului de încălzire și suplimentului pentru energie: adeverință salariu NET eliberată de angajator, decizie stabilire drepturi indemnizații, mandat poștal, cupon de pensie, somaj, etc.

– certificate de atestare fiscală pentru persoanele fizice eliberat de  Directia Taxe și Impozite, din Piatra-Neamț, pentru toți membrii majori ai familiei;

– adeverințe eliberate de Administrația Finanțelor Publice Neamț pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, etc;

–  copie a facturii de utilități (gaze naturale sau energie electrică);

– copie dupa certificatul de  înmatriculare pentru autoturisme/ motociclete;

–  copie dupa contract de închiriere, comodat, concesiune, etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.

–  extras de cont personal sau extras cont de card pentru titularul ajutorului.

Beneficiază de acest sprijin financiar doar familiile care au venit net lunar de 1.386 lei/ membru sau persoanele singure care realizează un venit net de până la 2.053 lei. În vederea acordării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.

Mădălina Z.