Mesagerulaprilie 3, 2021
secuieni-elena-trotus-1280x960.jpg

Subsemnata, Dr. ing. Elena Trotuș solicit drept la replică pentru articolul “CEDO este chemată să pună inginer șef la Stațiunea Secuieni” în care prezentați opiniile inginerului Chiriță Dumitru. Prin prezenta, doresc să vă aduc la cunoștință care este situația în realitate: Sentința Civilă nr. 984/C/30.11.2007 emisă de Tribunalul Neamț, pronunțată în dosarul 4329/103/2007, rămasă irevocabilă […]