Drept la replică dr. ing. Elena Trotuș

Subsemnata, Dr. ing. Elena Trotuș solicit drept la replică pentru articolul “CEDO este chemată să pună inginer șef la Stațiunea Secuieni” în care prezentați opiniile inginerului Chiriță Dumitru. Prin prezenta, doresc să vă aduc la cunoștință care este situația în realitate:

Sentința Civilă nr. 984/C/30.11.2007 emisă de Tribunalul Neamț, pronunțată în dosarul 4329/103/2007, rămasă irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 372/23.04.2008 a Curții de Apel Bacău, anulează Decizia Internă 94/18.07.2007 prin care Chiriță Dumitru, inginer șef la S.C.D.A. Secuieni a fost sancționat cu “retrogradarea din funcția de inginer șef pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, începând cu data prezentei, în funcția de șef fermă Cuciulați…” Cele 60 zile calendaristice au însemnat perioada 18 iulie – 17 septembrie 2007, din 18 septembrie 2007 Chiriță Dumitru revine pe funcția de inginer șef.

În data de 20 septembrie 2007, în conformitate cu legislația în vigoare și adresa ASAS București, s-a organizat concurs la S.C.D.A. Secuieni pentru ocuparea funcțiilor de conducere, respectiv: secretar științific, contabil șef și inginer șef.

Dl. Chiriță Dumitru nu a participat la concurs, funcția de inginer șef a fost ocupată prin concurs de către un alt inginer, iar prin Decizia internă 115/27.09.2007 dl. Chiriță Dumitru a trecut pe postul de șef fermă Cuciulați, necontestând această decizie.

Deci, Sentința civilă 984/C/30.11.2007 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 372/23.04.2008, anulează Decizia 94/18.07.2007, care a avut durată limitată de 60 zile și care a fost pusă în executare în noiembrie 2009. Aceasta face obiectul Dosarului 2416/103/2010, a cărei soluție a fost pronunțată în data de 16.03.2020.

După primirea Deciziei Civile 372/23.04.2008 a Curții de Apel Bacău, prin care Sentința Civilă nr. 984/C/30.11.2007 a rămas irevocabilă, prin Adresa nr. 1213/19.03.2008 l-am invitat la sediul unității pe domnul Chiriță Dumitru pentru a-i comunica că suntem de acord cu punerea în executare.

Domnul Chiriță Dumitru nu se prezintă la Stațiune pentru punerea în executare a Sentinței civile 984/C/2007, revenim cu adresa nr. 3670/19.03.2008 prin care îl invităm din nou la sediul unității pentru punerea în executare a sentinței sus menționate, dar nu se prezinta nici de data aceasta.

În noiembrie 2009, S.C.D.A. Secuieni primește Somație emisă la data 02.11.2009 de BEJ Mereuță Ioan prin care solicită plata de 134 lei cheltuieli executare și repunerea părților în situația anterioară emiterii Deciziei Interne nr. 94/18.07.2007 (Decizie care se referă la o retrogradare din funcție pe durata a 60 zile calendaristice).

Prin Adresa 3796/11.11.2009 a S.C.D.A. Secuieni, înregistrată cu nr. 106/2009 la BEJ Mereuță, îl notificăm pe Chiriță Dumitru să se prezinte la BEJ Mereuță pentru a ridica suma de 1107 lei reprezentând diferența de salariu pentru perioada 18.07. – 18.09.2007, pentru funcția de inginer șef, stabilite prin Sentința Civilă 984/30.11.2007 rămasă irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 372/2008 a Curții de Apel Bacău.

Pe verso notificării 3796/11.11.2009 ștampilat de BEJ Mereuță este copia după Bonul de casă de la casieria S.C.D.A. Secuieni prin care s-a achitat suma cuvenită prin punerea în executare a Sentinței Civile 984/2007 prin care se anulează Decizia internă 94/2007 de sancționare a lui Chiriță Dumitru și punerea în situația anterioară.

Domnul Chiriță Dumitru a ridicat suma de bani cuvenita, deoarece BEJ Mereuță nu ne-a mai notificat, dar a insistat din nou pe încadrarea lui pe funcția de inginer șef, deși repet, el a fost trecut pe postul de șef fermă prin Decizia 115/27.09.2007 pe care nu a contestat-o și a deschis Stațiunii, acțiunea aferentă Dosarului 2416/103/2010, la Tribunalul Neamț, având ca obiect “obligația de a face”.

Întrucât la Curtea de Apel Bacău se afla pe rol Dosarul 602/103/2008 în care invocase şi acest aspect, Tribunalul Neamț a trimis dosarul la Judecătoria Roman pentru a fi pus pe rol după soluționarea cauzei din Dosarul 602/103/2008.

Dosarul 2416/103/2010 a fost depus la arhiva Judecătoriei și a rămas acolo până în octombrie 2019 când a fost depistat de instanță și repus pe rol.

În acest interval 2010 – 2019, deși acțiunea a fost deschisă de Chiriță Dumitru, el nu a întreprins nici un demers, a uitat sau s-a făcut că a uitat de acest dosar 2416/103/2010 pentru că Sentința Civilă 740/C/2010 rămasă irevocabilă prin Decizia 1504/2010 a Curții de Apel Bacău in Dosarul 602/103/2008, instanța i-a respins acțiunea ca nefondată, deci nu îi era favorabilă.

Cu aceste dovezi, S.C.D.A. Secuieni avea câștig de cauză în Dosarul 2416/103/2010, însă Consilierul juridic al unității nu s-a documentat, nu a folosit toate documentele existente în arhivă ca probe în instanță pentru a susține cauza unității, nu a acceptat informații privitoare la acțiunea dosarului de la cei care cunoșteau evoluția situației, personal m-am oferit să-i explic situația și a pierdut procesul. Atunci consilierul juridic a susținut că nu mai are nici o cale de atac, pentru ca mai apoi să găsească trei căi de atac. Acum, din cele trei, mai are o cale de atac, pe care sper să o folosească în interesul S.C.D.A. Secuieni. Oare o Sentință civilă poate fi pusă în executare de doua ori?

Dl. Chiriță Dumitru însă, profită de situația existentă acum în stațiune și încearcă prin tot felul de demersuri, promovarea de acțiuni care au fost deja judecate, pentru a reveni în unitate.

Dar de fapt cine este dl. Chiriță Dumitru? Da, a fost încadrat la S.C.D.A. Secuieni prin repartiție guvernamentală, așa cum a precizat dar pe postul de șef fermă, iar după anul 1990 a fost primul care “a tras din greu pentru ca S.C.D.A. să performeze” așa cum spune, militând pentru interesul personal.

– A fost cel care a întreprins numeroase demersuri ca S.C.D.A. Secuieni să se transforme în societate comercială, în situația în care unitatea era şi este instituție publică, creând un climat deosebit de tensionat în unitate, în speranța că va reuși să desprindă ferma pe care o conducea de stațiune, să o transforme în propria societate.

– Mi-a făcut reclamații la Prefectură, plângeri penale la Parchet, că mă opun retrocedărilor de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Stațiunii, care au fost verificate si anchetate de organele în drept şi s-au dovedit nefondate.

– A influențat proprietarii de teren, cu care Stațiunea avea contracte de arendă, teren care a fost preluat din patrimoniul unității odată cu punerea lor în posesie, să rezilieze contractele, a preluat el terenul și a înființat o societate privată pe care o administrează și astăzi.  Așa “trăgea din greu pentru ca SCDA SECUIENI să fie performantă”.

Mai spune Dl Chiriță Dumitru că s-a opus la golăneli, dar a fost autorul golănelilor și aș aminti doar câteva:

– la controlul efectuat într-o misiune de Audit de către auditorul public al ASAS București în anul 2007, la ferma Cuciulați pe care o conducea ca șef fermă, s-au găsit neinventariate numeroase capete de tineret taurin, porci și păsări care erau crescute în ferma Cuciulați în folosul lui. Dl. Chiriță i-a făcut plângere penală Dnei. Auditor, a fost anchetată şi soluționată ca nefondată.

–  a reușit să cumpere locuința de serviciu de la Cuciulați, pe care a racordat-o ilegal, fără acordul Conducerii Stațiunii, la rețeaua de gaz metan a unității și nu a plătit niciodată consumul de gaz metan, fiind nevoiți să-l debranșăm.

– nu a plătit nici un leu consum energie electrică la locuința personală, când l-am debranșat de la rețeaua energie, ne-a făcut acțiune în instanță, care i-a fost respinsă.

– i s-a solicitat în numeroase rânduri să plătească chirie pe terenul curți – construcții din jurul locuinței, terenul fiind în administrarea stațiunii, a refuzat, a deschis acțiune în instanță Primăriei Secuieni pentru a-i atribui terenul, știind foarte bine că terenul este în administrarea S.C.D.A. Secuieni și nu a Primăriei Secuieni, acțiunea i-a fost respinsă, nu plătete chirie pe teren nici acum.

– a creat în unitate un climat tensionat generat de promovare a numeroase reclamații, plângeri penale şi acțiuni în instanță. În 2007 o Comisie de Anchetă intra pe poarta unității şi alta ieșea, mie și Stațiunii, în perioada 2008 – 2010 mi-a făcut peste 16 acțiuni, din care a avut câștig de cauză numai în Dosarul 4329/103/2007

Se poate constata că Dl. Chiriță Dumitru suferă de procesomanie, având în vedere multitudinea acțiunilor întreprinse, care au fost anchetate si analizate de Parchet şi Instanțe şi  respinse ca nefondate, dar până în prezent nu a răspuns pentru abuz în drept. Acțiunile despre care am făcut referire sunt prezentate în tabelul atașat.

Referitor la punerea în aplicare a Sentinței 984/2007, mi-a făcut plângeri penale, pe care le atașez, Parchetul le-a analizat, verificat și anchetat și a stabilit că nu sunt fondate.

După ce a plecat din unitate, văzând că în ciuda tuturor piedicilor puse şi a șicanelor  făcute, SCDA Secuieni s-a redresat economico-financiar, tehnic şi științific şi a continuat să se dezvolte, a cunoscut doi salariați tineri, i-a influențat şi i-a convins că directorul stațiunii trebuie înlăturat din funcție prin acțiuni caracteristice lui Chiriță Dumitru (reclamații, plângeri penale, acțiuni în instanță). Le-a promis că-i va ajuta să ocupe postul de director și inginer șef, asta se întâmpla în anii 2014, 2015, atunci “uitase” că funcția de inginer șef “era a lui” și i-a convins să-mi facă numeroase reclamații, plângeri la DNA, la Parchet, șase la număr în doar câteva luni, cinci s-au verificat, anchetat şi s-au dovedit nefondate, a mai rămas o plângere penală care acum se află pe rolul instanțe.

În acest  dosar penal s-au administrat probele testimoniale, în urma cărora a rezultat fără urmă de dubiu nevinovăția mea. Cei doi autodenunțători au urmărit tot interesele Dlui Chirița, care le-a făcut promisiuni pentru funcțiile de conducere din stațiune, comparând autodenunțurile  cu declarațiile martorilor nu se justifică nimic. Instanța însă, își va spune cuvântul și adevărul va ieși la iveala.

Cred că este foarte clar că dl. Chiriță Dumitru a întreprins tot felul de golănii nu că “s-a opus la golănii”.

În ce mă privește nu am tolerat “golăniile” așa cum spune, ci dimpotrivă am luat toate măsurile pentru redresarea Stațiunii Secuieni, pe care am preluat-o în anul 2007, “când Chirița Dumitru era inginer șef şi lupta pentru schimbarea mentalității învechite şi trăgea din greu pentru performanţă”, cu mari datorii la bugetul de stat, cu toate conturile blocate, cu plății restante la furnizori, cu salarii restante la angajați, cu o dotare precară, cu numeroase presiuni din interiorul şi din afara unităţii de retrocedare a patrimoniului, fără autorizații de funcționare de la mediu, ape, DSVSA, PSI, SSM, etc.

După 12 ani la conducerea unității, sprijinită de Consiliul de Administrație, de ASAS București şi cu efortul întregului colectiv de salariați care mi-au înțeles interesul comun cu al lor, am reușit să redresăm unitatea, să devină una din cele mai performante, să o situăm în primele trei unități de cercetare-dezvoltare din subordinea ASAS București.

Am predat în septembrie 2019 o unitate bine organizată, cu dotări şi investiții în toate sectoarele de activitate, stabilă din punct de vedere economico-financiar şi cu disponibilități în lei şi euro în conturi bancare. Fără seriozitate, implicare totală şi muncă asiduă nu se puteau obține astfel de rezultate, fără nici un sprijin financiar de la bugetul statului numai din fonduri proprii.

Dr. ing. Elena Trotuș