Mesagerulaprilie 4, 2019
horoscop.jpg

Motivaţia are substrat metabolic. Pe baza modificărilor metabolice (fiziologice sau patologice), se formează necesitatea, motivația unui anumit comportament în mediul extern. Hipotalamusul este prima instanţă care sancţionează realizarea sau reprimarea motivaţiei, în funcţie de importanța sa vitală. Motivaţia se formează pe principiul dominant. În primul rând, se satisface motivaţia biologică cea mai importantă, prin selectivitate […]