Mesagerulmai 5, 2018
IMPADURIRE_TOAMNA_3_1.jpg

Conform Codului silvic, fondul forestier proprietate publică a statului este administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, regie autonomă de interes național, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. La momentul actual, în județul Neamț, Direcția Silvică administrează 253.000 hectare de pădure, din care 63,4% sunt pădurile statului. Această […]