Mesagerulaprilie 22, 2021
ccd-gabi-banu.jpg

Urmându-și menirea instituțională, Casa Corpului Didactic Neamț a derulat în 2021, o serie de programe de formare ce au îmbrăcat diferite forme: activităţi metodico-ştiinţifice şi psiho-pedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi (catedre şi cercuri pedagogice); sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi […]

Mesageruliulie 16, 2020
CCD.jpg

Urmând tradiția deja cunoscută, Casa Corpului Didactic Neamț a organizat Simpozionul Internațional ”Școala modernă”, în data de 16 iulie 2020. Aflat la ediția a XVIII-a, simpozionul a venit în fața cadrelor didactice cu o temă de actualitate: Tradiție și inovație. Având atuul metodelor de învățământ tradiționale bine însușite, dar și posibilitatea de a folosi metode […]