Parcurs motivaţional în activitatea Casei Corpului Didactic Neamț

Urmându-și menirea instituțională, Casa Corpului Didactic Neamț a derulat în 2021, o serie de programe de formare ce au îmbrăcat diferite forme: activităţi metodico-ştiinţifice şi psiho-pedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi (catedre şi cercuri pedagogice); sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi psiho-pedagogice; stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei.

Luna ianuarie a deschis seria activităților metodico-ştiinţifice prin organizarea workshop-ului din cadrul proiectului național de voluntariat ”Ai un hobby? Alege cartea pentru pasiunea ta!” Derularea online, cu ajutorul platformei Google Meet a oferit posibilitatea participării unui număr de 43 de bibliotecari școlari și profesori documentariști din județele Neamț și Mureș. Tot în această lună s-au derulat cursurile solicitate de cadrele didactice nemțene intitulate: Utilizarea aplicațiilor TIC în activitatea didactică, Învățarea modernă prin strategii innovative de predare-învățare-evaluare, Strategii ludice în educația de tip OUTDOOR, Excel pentru personalul didactic auxiliar, Managementul organizației școlare și a resurselor umane, Strategii de abordare a educației morale în contextual educației timpurii, IT și  utilizarea calculatorului. Acestea fac parte din categoria cursurilor avizate de Ministerul Educației, în contextul noilor cerințe organizatorice, când toate cursurile au avut derulare online.

Luna februarie a  continuat cu derularea programelor amintite pentru luna ianuarie iar în plus, a reunit o serie de programe de formare avizate din Oferta Casei Corpului Didactic Neamț, din diverse domenii cum ar fi : Limba engleză generală, CDI-ul centru de instruire diferențiată prin intermediul resurselor educaționale online, Management intercultural, Dezvoltare personală prin activități de voluntariat, Utilizarea aplicațiilor TIC în activitatea didactică, la care au participat cadre didactice din diferite arii curriculare.

O implicare demnă de luat în seamă a cadrelor didactice din țară s-a evidențiat și la Simpozionul național  Professores care a avut tema Școala și familia – factori  ai dezvoltării  imaginii de sine pozitive la elevi. Ediția a VIII-a acestui simpozion s-a derulat în februarie 2021 și a reunit exemple de bune practici propuse de cadre didactice care au participat la alte simpozioane, conferințe, dezbateri, toate cu desfășurare în spațiul virtual.

Tot în categoria programelor de formare avizate se înscrie și cel derulat în luna martie, purtând denumirea: Instruirea diferențiată a elevilor, în care, competențele vizate au fost: capacitatea de a analiza şi interpreta sistemul normativ care asigură realizarea instruirii diferenţiate la clasă, capacitatea de a analiza elementele de specificitate a educaţiei în clasa diferenţiată; capacitatea de a crea un mediu propice comunicării libere, constructive, cu respectarea diferenţelor interindividuale; capacitatea de a optimiza şi aplica în practică instrumente de lucru care să susţină şi să favorizeze diferenţierea în învăţare şi progresul personal  al elevilor.

Seria derulării cursurilor avizate  a continuat în aprilie cu două alte cursuri denumite: Învățarea centrată pe elev – învățare activă și Profesor implicat – aspecte ale fenomenului de abandon  școlar, oferind și posibilitatea reluării cursurilor din lunile ianuarie, februarie, martie.

Seminarul de formare Educația pentru sănătate în școli, derulat în aprilie 2021 a subliniat importanța respectării regulilor de igienă de către fiecare dintre noi, mai ales în contextul pandemiei de COVID19. De la regulile de respectare a igienei  personale, până la alimentația sănătoasă, exemplele prezentate au aplicabilitate și în rândul elevilor.

Urmărind calendarul derulării activităților metodice, științifice și culturale, Casa Corpului Didactic Neamț va organiza activitatea metodică 23 aprilie – Ziua internațională a cărții și a dreptului de autor. Ziua bibliotecarului din România. În acest scop, bibliotecarii școlari și profesorii documentariști sunt invitați să completeze o machetă și să o trimită până vineri 23 aprilie 2021, în vederea realizării Ghidului cu exemple de bune practici pentru biblioteci școlare și CDI-uri. Activități extracurriculare online.

A doua ediție online a Simpozionului Internațional Școala modernă va fi organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, Republica Moldova, Institutul pentru Cercetări, Politici și Evaluare în Educație, Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, Școala Gimnazială International PREMIUM School of Bucharest, Şcoala Gimnazială ”Bogdan Petriceicu Haşdeu” Iași, Instituții de învățământ din județul Neamț  și din țară. Aflat la a XIX-a ediție și având tema: Perspective în educație, simpozionul se va derula în data de 9 iunie 2021. Principalul obiectiv urmărit de Simpozionul Internațional Școala modernă îl reprezintă optimizarea demersului didactic în domeniul învățământului online. Cadrele didactice sunt invitate să trimită articole tematice, toate acestea urmând a fi reunite într-un volum cu ISBN. Modalitatea de înscriere la simpozion, platforma utilizată pentru derulare și toate detaliile organizatorice vor fi curând promovate cu ajutorul  site-ului Casei Corpului Didactic Neamț, http://www.ccdneamt.ro/new/noutati/.

Director Casa Corpului Didactic Neamț,

Profesor Gabriela BANU

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *