Energoterm și sala de sport penală

În Piatra Neamț, pe strada Dragoș Vodă, la nr. 15A, de câțiva ani este șantier. Mai bine zis, a fost cândva șantier, acum avem o clădire scheletică, neterminată, păzită de un tânăr care se întreabă și el ce face prin zonă.

Adevărații paznici sunt niște câini aciuați în încăpătorul edificiu care ar fi trebuit să fie, încă din noiembrie 2011, o modernă sală de sport pentru Clubul Sportiv Școlar Piatra Neamț (Liceul cu Program Sportiv, de fapt). Cu anexe. Pe locul respectiv, era unul dintre cele mai cochete terenuri de sport din oraș, cu tribune, cu dușuri, cu tot ce trebuia, pe vremea când acolo își desfășura activitatea Școala Generală nr. 6 Piatra Neamț. Investițiile masive în stadionul Ceahlăul, investițiile, tot pentru sport, în internatul de la fostul liceu forestier, au făcut să încolțească ideea ca școala 6 să dispară și în locul ei să vină liceul sportiv. Pentru liceu, a fost prevăzută o sală de sport, exact peste locul vechiului teren. Ideea s-a dovedit proastă, atât din punct de vedere arhitectural, cât și al execuției.

Arhitectural, strică toată armonia zonei, e o coșmelie gândită la nivel de ucenici de arhitecți. Din punctul de vedere al execuției, totul s-a dovedit un fiasco, de la constructor până la cei care trebuia să supravegheze lucrările, să le recepționeze și să le folosească.

La loc de cinste stau și conducerile perindate pe la Inspectoratul Școlar Neamț, nepăsătoare, neputincioase sau aflate în poziția de sluj față de factorii de influență, care au dus ca dosarul sălii de sport să devină unul penal. În acest moment, toată lumea arată spre unul dintre constructori, Energoterm Piatra Neamț, condusă de Petru Paleu. Nimeni nu se întreabă cum a reușit Paleu să obțină mai mulți bani decât erau stipulați în contract, cine sunt cei care l-au ajutat și cum nu mai există în conturi garanția de bună execuție. Se vorbește despre acte false, interese, șpăgi, oameni care s-au trezit că răspund pentru ceva ce nu au făcut și despre… noi alocări de fonduri, în condițiile în care, la vedere, nimeni nu pare interesat să afle ce s-a întâmplat cu adevărat acolo.

* Un memoriu incendiar…

… prin prezentarea faptelor fără niciun fel răstălmăcire, prin ochii unui director care a preluat o situație din care nu știe cum să mai iasă. Pe profesorul și antrenorul Dan Gavril nu-l interesează prea mult jocurile politice, nici cele financiare. El vrea sală de sport și, cum nu are, a trimis către inspectoratul școlar un memoriu, înregistrat pe 30 aprilie 2013, după ce, în timp, a mai făcut și alte nenumărate demersuri care erau să-i aducă… schimbarea din funcție. Vă prezentăm memoriul, așa cum a ajuns el la Inspectorat, mai puțin partea introductivă, una de prezentare a rezultatelor Liceului.

”După lungi și aprige tergiversări se obține aprobarea pentru un proiect foarte frumos «Sală de sport omologată și anexe la Clubul Sportiv Școlar Piatra Neamț», cu dimensiuni normale pentru activitatea de performanță și chiar divizionare A. În anul 2008, pe 19 septembrie, se obține avizul tehnico-economic privind proiectul (…). În anul 2008, pe 15 octombrie, se organizează licitația publică, la care s-au prezentat 3 societăți: SC Socin SA – SC General Construct SA; SC TLSIT SA; SC Energoterm SRL – SC Termoplus SA Piatra Neamț.

Valoarea inițială a contractului era de 8.043.002,31 lei fără TVA; durata de realizare a construcției – 18 luni.

Licitația este câștigată de SC Energoterm SRL – SC Termoplus SRL Piatra Neamț, cu oferta de 6.758.825,52 lei fără TVA, ca urmare a aplicării criteriului prețul cel mai scăzut.

Valoarea totală a investiției la cursul lei/euro în anul 2008 a fost de 11.569.403 lei.

  • Valoarea inițială: 8.043.002,37 lei

  • Act adițional diferență TVA: 61.553,15 lei (de la 19 la 24%)

  • Contract 2153/8.07.2010, lucrări: 3.078.564,38

Lucrările au început pe 5 noiembrie 2008, cu autorizația de construcție nr. 791 din 4.11.2008 eliberată de Primăria Piatra Neamț.

Data finalizării contractului – 5 noiembrie 2010.

Pentru că lucrările nu au fost executate conform graficului, se emite o nouă autorizație, nr. 12 din 14.01.2011, pentru continuarea lucrărilor rămase de executat. Conform ultimei situații de lucrări, recepției și a facturii emise în urma semnării acestora, în data de 28.02.2011 s-a sistat execuția lucrărilor de către SC Energoterm SRL. Până la data de 31.12.2011 s-au achitat:

  • Achitați: 9.467.534,00 lei

  • De achitat: 1.715.585,90 lei

  • S-a facturat și nu s-a achitat: 303.254,38 lei

  • Garanție: 14.194,21 lei

La informarea dirigintei de șantier, ing. Cârligeanu Marieta, care răspunde conform contractului nr. 36 din 5 noiembrie 2008, prelungit prin acte adiționale nr. 1 și 2 din 2009 și 2010, de realitatea privind stadiul fizic al lucrărilor și modul de execuție al acestora, confirmate prin recepțiile și situațiile de lucrări atașate facturilor emise de către executant, se solicită societății Energoterm, prin adresa nr. 2384 din 18.09.2012, să emită de urgență  factură ștorno în valoarea necuvenită de 570.000 lei inclusiv TVA – lucrări neefectuate, conform centralizatorului de lucrări și situației prezentate de aceasta. Conform declarației dirigintei de șantier, făcută după plata facturii aferente situațiilor de lucrări, documentele reprezentând această sumă nu sunt reale, situația lucrărilor din documente nu există în fapt.

Datorită celor prezentate mai sus, a relațiilor nu tocmai bune dintre achizitor și executant, conducerea LPS Piatra Neamț a solicitat prin adresa nr. 2350 din 14.09.2012, verificarea garanției de bună execuție depusă în contul RO33BRDE280SV280853722800, la banca BRD GROUP SOCIETE GENERALE, sucursala Neamț, suma de 467.772,11 lei. Menționăm că garanția de bună execuție se poate elibera de către bancă, conform legii, numai cu acordul scris al reprezentanților legali ai unității, după recepția finală a lucrării, 70% din sumă și la terminarea perioadei de garanție a lucrărilor, restul de 30%.

Conform răspunsului băncii, venit după mai multe solicitări în scris făcute de către LPS Piatra Neamț, am constatat că SC Energoterm SRL a transferat sumele din contul de garanții în contul său curent, în baza unor solicitări făcute de către LPS Piatra Neamț către BRD. Conducerea LPS Piatra Neamț nu a semnat și nu a solicitat eliberarea garanției de bună execuție, adresele și semnăturile nu sunt reale.

Ca urmare, la data de 8.02.2013, sala este construită în proporție de 35-40%, ESTE O SALĂ SCHELETICĂ, cu următoarele părți neconstruite: centrală termică, corp anexă cazare, bucătărie, sală mese, tribună, vestiare, pereți laterali, corp anexă intrare sală (vestiare, cabinet medical, sală forță, sală recuperare, grupuri sanitare), canalizare și recuperarea apelor reziduale.

Dorim soluționarea acestui caz special și solicităm sprijin în continuare și definitivarea lucrărilor la «Sala de sport omologată și anexe la Clubul Sportiv Școlar Piatra Neamț». Menționăm că firma Energoterm SRL, cu care am început lucrările, se află în insolvență din 2012.”

* Scurte precizări și lămuriri absolut necesare…

… ca să înțelegem exact subiectul. Director la LPS Piatra Neamț era, la data semnării contractului, prof. Vasile Filimon. El a semnat contractul pentru sala de sport. Dan Gavril a venit mai târziu, când răul era deja făcut. Demersurile sale ar fi trebuit sprijinite de Inspectoratul Școlar Neamț, indiferent cine-l conducea. Trebuie să observăm cum a crescut spectaculos prețul construcției, de la 8 la 12 miliarde lei! Asta în condițiile în care achiziția a fost făcută pe baza prețului cel mai scăzut!

Cel mai interesant aspect al memoriului îl reprezintă episodul BRD, cu garanția de bună execuție. Școala cere o informație, nu i se răspunde, iar atunci când îl primește află că ea a solicitat returnarea banilor, chiar dacă acele adrese nu ar exista, potrivit celor spuse de actualul director, în arhiva școlii! Mai mult decât atât, el consideră că hârtiile respective sunt niște falsuri grosolane. Agitația lui Dan Gavril are și o explicație practică, obiectivă, dacă vreți: undeva, prin conturile inspectoratului, ar mai fi venit o suplimentare, de aproximativ 4 miliarde lei vechi, pentru continuarea lucrărilor!!!! Cine i-a cerut, cum au fost justificați, cine a făcut documentații, sunt tot atâtea întrebări care s-ar putea să aibă conotații la fel de penale, dar deocamdată nu există răspunsuri la vedere. Directorul vrea ca banii să fie folosiți pentru terminarea lucrărilor, indiferent cine le face, numai să le facă.

Oricâte precizări am face noi, rămâne realitatea măsluită din hârtii, pe baza cărora o instituție bancară a eliberat o garanție de bună execuție pentru o lucrare despre care și bancomatul băncii știa că nu este gata. Așa că vom vorbi despre…

* Secretul bancar și garanții pe bază de adrese fictive

Corespondența dintre o bancă de renume și LPS Piatra Neamț este extrem de interesantă. În iulie 2011, Liceul cere doar să afle dacă suma depusă drept garanție se mai găsește în sold. Nu i se răspunde, revine la adresă și apoi i se dă, de la înălțimea unei bănci de dezvoltare, un răspuns șmecheresc: ”Urmare adresei dumneavoastră nr. 2147 din 18.07. 2011 prin care ne solicitați informații de natura secretului profesional bancar referitoare la SC Energoterm SRL (…) vă comunicăm că suntem în imposibilitatea de a da curs solicitării dumneavoastră întrucât aceasta nu îndeplinește condițiile stabilite de prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului”.

1
2

Ridicolul este perfect: beneficiarul nu întrebă decât dacă mai există garanția pentru lucrarea sa, nu câți bani are Energoterm în contul curent sau alte detalii privind garanțiile pe care le-a luat banca pentru eventuale credite, deși credem că ar fi un subiect interesant și acesta. Insistențele liceului și, mult mai sigur, ancheta pornită în cauză au dus la eliberarea unei alte adrese, prin care banca îi comunică unității școlare că a avizat mutarea garanției în contul curent al Energoterm pentru că i-ar fi cerut-o… liceul, prin mai multe adrese: ”SC EnergotermSRL are deschis la Sucursala Neamț a BRD Groupe Societe Generale contul de garanții de bună execuție RO33BRDE280SV280853722800 – Ron. SC Energoterm SRL a transferat sumele din contul de garanții în contul curent în baza unor notificări ale Liceului cu Program Sportiv Piatra Neamț, pe care le atașăm în copie, la data prezentei soldul contului de garanții fiind diferit de cel indicat în adresa dumneavoastră”. Răspunsul vine la peste un an de la prima adresă, adică în octombrie 2012, timp suficient pentru Energoterm să rezolve situația.

Adresele la care face referire banca, spune directorul Dan Gavril sunt false.

3
4

Sunt false numerele de înregistrare, siglele nu sunt cele oficiale, stampilele și semnăturile sunt scanate de pe alte documente, ștampilele sunt diferite. Evident, dacă toate acestea sunt măsluite, la fel de măsluit este și conținutul. Reali sunt doar banii, care au trecut din contul de garanții în cel curent al firmei, de unde au luat alte destinații. Pentru lămuriri direct de la sursă, am încercat să primim un punct de vedere direct de la bancă. Am făcut, cum ni s-a spus o cerere de informații și am primit un prim răspuns care face trimitere tot la secretul bancar: ” Întrucât aceasta (solicitarea- n.n.) conține elemente de natura secretului bancar, a fost remisă pentru analiza Departamentului de specialitate din cadrul Centralei BRD-GSG, de la care veți primi, în cel mai scurt timp, un răspuns avizat”.

* Mai există și alte falsuri?

Toate datele spun că da. Dirigintele de șantier spune că au existat situații de lucrări, urmate de facturi, pentru lucrări neefectuate și demonstrează acest lucru. Asta înseamnă că semnăturile de pe acele situații, unde trebuia să existe chiar semnătura dirigintelui, nu sunt reale. Facturile fac referire la lucrări neexecutate. Și ele au fost plătite în mare parte, dovadă cererile de ștornare a sumelor respective. Adevărata față a lucrărilor a fost ascunsă în hârtii care au mărit prețul lucrărilor, probabil tot pe baza unor estimări făcute din burtă. Nu trebuie să uităm că lucrarea a avut două firme care au licitat. Cea de-a doua, exasperată că probabil nu a primit bani, se delimitează de Energoterm printr-o adresă și, prin reprezentantul legal Viorel Turcu, cere liceului ca ”pentru continuarea lucrărilor la obiectivul «Sala de sport și anexe pentru CSS Neamț» vă rugăm să efectuați demersurile necesare pe lângă firma Energoterm SRL pentru ștornarea lucrărilor facturate și neexecutate la centrala termică – structura și arhitectura, rețeaua de canalizare pluvială și a echipamentului stație de pompare antiincendiu.” În felul acesta, chiar partenerul de lucrare îl dă în gât pe Petru Paleu, că nu a efectuat lucrări, dar că ele au fost facturate.

* La Inspectoratul Școlar e totul OK!

Este greu să stai de vorbă cu inspectorul școlar general Viorel Stan pe subiect. De la început ni s-a spus că a existat memoriul la care facem trimitere, dar că el a ajuns la registratura Prefecturii Neamț. Și, din punctul de vederea al generalului, subiectul este închis, cel puțin deocamdată. Mai mult decât atât, cu multă înțelepciune, dl. Stan ne-a dat de înțeles că e subiect greu și că e mai bine să-l lăsăm departe de preocupările noastre jurnalistice. Că dacă vom scrie prima parte, pe a doua nu o mai scriem sigur. Singura asigurare primită a fost că banii, câți mai sunt ei, nu vor fi virați decât atunci când se va ști sigur cine va face construcția. Că anul trecu au mai venit peste 10 miliarde lei vechi pentru… continuarea lucrărilor, dar că au fost redirecționați către cluburile sportive de la Roman și Târgu Neamț. Anul acesta au venit peste 4 miliarde și se așteaptă ceva… Și, extrem de important, că plățile se făceau direct de către Inspectorat, nu de către Clubul Sportiv Școlar.

  • Va urma –

Valentin BĂLĂNESCU

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *