Girov: baza de sport penală

echipa si sponsoriiComuna Girov este fericita beneficiară a unei baze sportive, relativ moderne, care cuprinde un teren de fotbal și anexele specifice. Spunem fericită, deoarece să faci o bază sportivă la țară este un lucru bun, în condițiile în care cele mai multe au dispărut, prin nepăsarea primarilor. Să o faci respectând regulile și legile ar fi fost un lucru și mai bun, ca să nu spunem unul normal. Din păcate, în legătură cu construcția bazei sportive pe timpul primarului Vasile Olaru există o serie de întrebări privind legalitatea. Și mai există un raport de expertiză contabilă, întocmit de Petre Dorobanțu, membru CECAR. Expertiza nu este decât o prezentare a unui lung șir de nereguli, unele majore, care arată un mod de lucru generalizat. Nu numai la Girov.

Prima greșeală: licitație fără garanție constituită

Primarul Olaru si Energia girovChiar de la început, lucrurile au demarat prost. La licitația organizată în penultima zi a anului 2008, când lumea se pregătea de revelion, au participat 4 firme tentate de lucrare – Helstar Piatra Neamț, Nicons Piatra Neamț, Herr Construct Săvinești și Tess Conex SA Iași. Aceasta a fost și ordinea din raportul procedurii de atribuire de după petrecerea de revelion, din 6 ianuarie 2009. Nicons SRL a contestat faptul că ”Helstar SRL nu a constituit în întregime garanția de participare la licitația publică, conform caietului de sarcini, de 10.000 lei”. Expertul a verificat și a constatat că aveau dreptate cei care au contestat, câștigătorul nu depusese decât jumătate din garanție, la fel ca însuși contestatarul. Singurii care au venit cu toată garanția au fost ieșenii. Amănuntul a fost ignorat cu nonșalanță, chiar dacă era un motiv clar de descalificare a celor care nu îndeplineau condiția impusă expres. Helstar a semnat contractul și a început execuția fără să aibă în spate… autorizație de construcție, fără decizie de numire a unui diriginte de șantier, fără un responsabil tehnic cu execuția.

Executanți: Helstar și mulți alții

 În perioada 2009-2011, pe lângă facturile depuse de câștigătorul licitației, mai apare un lung șir de firme, care au prestat servicii la același obiectiv, fără a avea contracte cu Helstar, dar care au facturat direct primăriei Girov. O analiză a celor care au prestat servicii, ne referim aici la acționari, n-ar releva lucruri interesante privind firmele de partid care au puit pe lângă cei de la putere. Expertul a avut răbdarea să analizeze toate contractele și să încerce să afle de ce respectivii au lucrat la o bază sportivă licitată cu o firmă și de ce firma respectivă nu s-a supărat. Poate pentru că obiectul principal de activitate al câștigătorului era transportul rutier de mărfuri.

Stan Instal Construct SRL Vădurele – Cândești a avut un contract cu Primăria pentru ”extindere rețea de alimentare cu apă în Dănești și Verșești”. În baza acestui contract, a facturat și lucrări la baza sportivă, chiar dacă ele erau prevăzute în contractul cu Helstar. La primărie există un proces verbal de recepție, fără număr și dată, dar semnat de comisie, cu excepția membrului Vasile Guriuc.

Hidroprest Servicii SRL Girov a încheiat un contract cu primăria pentru ”Decopertare brazde cu iarbă a suprafeței de 10.000 mp”, cu termen de execuție 90 de zile. Există, conform expertului, ceva neclarități cu privire la sumele plătite și, important zicem noi, nu s-au găsit procese verbale de recepție cu cantitățile de brazde rezultate în urma lucrărilor de decopertare. Acest lucru nu a constituit un impediment la facturare și nici la plată.

Bras SRL Piatra Neamț încheie, tot pentru baza sportivă, două contracte având același obiect: ”Execuția și montajul unor lucrări de tâmplărie din aluminiu și PVC”, unul de 5.330 euro și altul de 11.075 lei. Nici primul, nici al doilea nu au fost achitate integral, dar pentru baza sportivă s-au dat 7.478 lei pe primul contract și 8.800 pe al doilea. Aici există un proces verbal de recepție, semnat de comisie, nu și de executant. Analiza facturilor și a recepției arată că executantul mai trebuia să factureze aproape 20 de mp!

PFA Let Virginia Piatra Neamț a încheiat un contract pentru ”Măsurarea cantităților de lucrări executate la obiectivul de investiții Baza Sportivă”. Valoarea contractului era de 2.500 lei și măsurătorile trebuiau făcute în perioada 16 iunie – 19 august 2010. Prestația pentru măsurători a crescut brusc, fără alt contract, fără act adițional, fără proces verbal de constatare, până la 10.000 de lei. Singura justificare sunt niște măsurători făcute în creion, susține raportul de expertiză. Totuși, plăți s-au făcut.

Antrepriza Reper Construct SRL Piatra Neamț are o situație și mai interesantă, la nivelul actelor întocmite, al prezumției de seriozitate și de bună execuție. Între firmă și Primăria Girov se încheie contractul nr. 1170, din 28 ianuarie 2011, pentru ”lucrări de subtraversare, alimentare cu apă la Baza Sportivă”. Contractul are valoarea de 38.327.54 lei, din care primăria a plătit 27.813,74 lei. Interesant este termenul de execuție al lucrărilor: între 30.06 – 30.08.2008!!! Adică cu 3 (trei!) ani înainte de semnarea contractului! Nici de data asta, expertul nu a putut intra în posesia unui proces verbal de recepție pentru aceste lucrări.

Sunt doar câteva cazuri de lucrări discutabile la respectiva bază sportivă. Asta nu înseamnă că nu există și altele.

 Nereguli la aprovizionare

Se pare că au existat multe. Expertul încearcă să sintetizeze lucrurile: ”Analizând modul în care s-au achiziționat materialele necesare lucrărilor de investiții s-a constatat că Primăria comunei Girov a achiziționat în mod direct materiale de la diverși furnizori, în sumă de 53.610,98 lei. Aceste materiale au fost achiziționate fără încheierea de contracte comerciale cu nici unul dintre furnizori. Precizez că materialele au fost achiziționate în mod direct de către primarul comunei Girov, domnul Olaru Vasile, facturile emise fiind semnate de confirmare a primirii materialelor, în cartușul din factură destinat delegatului, de către acesta, fără a exista vreun act încheiat cu executanții de lucrări în acest sens. Nu au fost întocmite note de intrare, recepție pentru materialele achiziționate, așa cum prevede dispoziția nr. 159/15.02.2008, modificată prin dispoziția 94/03.05.2010 și prin dispoziția nr. 15/02.02.2011, NIR care trebuiau semnate de comisiile prevăzute în deciziile mai sus enumerate.

Nu se face dovada prin nici un act că materialele achiziționate au fost predate executanților de lucrări de la obiectivul de investiții, cu toate că trebuiau să fie întocmite procese verbale de predare-primire a materialelor achiziționate.

De asemenea, precizez că în legea achizițiilor publice, pentru materialele achizitionate fără contract comercial trebuie să existe cel puțin 3 (trei) oferte publice, pentru aceleași produse și materiale, urmând ca ordonatorul principal de credite să aleagă oferta cu prețul cel mai convenabil și cu caracteristici calitativ superioare.”

Concluziile sunt clare și nu mai necesită comentarii.

Dana OSTAHIE

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *