Studiu de caz privind corupția în administrația publică

Activitatea DNA din ultima perioadă arată tot mai limpede, pentru cine n-a înțeles acest lucru, că principala sursă și resursă pentru corupție o reprezintă administrația publică, fie ea centrală sau locală. Recentele anchete, de la Prahova, Constanța, Cluj, Timișoara, Iași, Piatra Neamț, Buzău, arată toate același lucru: contractele publice se derulează pe trasee prestabilite, cu câștigători cunoscuți și, ceea ce nimeni nu vrea să sublinieze, sumele de la care se pleacă la licitații sunt supraevaluate, tocmai pentru a exista posibilitatea returnării unor bani către cei care hotărăsc destinul respectivului contract. DNA explică în felul acesta sursa îmbogățirii multor dintre politicienii de meserie, care au salarii mici, dar cheltuieli lunare de câteva ori mai mari.

ursache-radu-viorelÎn Neamț, Mesagerul a scris încă de la primul său număr despre asemenea contrate suspecte, despre licitații măsluite, despre oameni politici care nu-și pot justifica averea. Cu puține excepții, nicio autoritate a statului nu a fost interesată de aceste articole, iar în momentul când întrebai pe cineva despre un caz sau altul, răspunsul era același: ”nu avem nicio sesizare” sau ”nu este de competența noastră”.

Există, totuși o excepție în județ. În aprilie 2012, procurorul Liviu Nicolae Ionașcu încheia rechizitoriul într-o cauză aparent minoră, dar care poate fi considerată un adevărat studiu de caz privind corupția, la un moment dat, în Neamț. Personajele sunt cunoscute – un primar, doi foști primari, un om de afaceri aflat acum în arest pentru evaziune fiscală, mai mulți oameni politici de mâna a doua, funcționari publici, experți etc. Cum începe procurorul expunerea cazului reprezintă introducerea perfectă în subiect: ”În perioada 2007- 2008, învinuiții Popa Gheorghe, Prună Marcel și Ursache Radu Viorel, primii doi succedându-se în mandatul de primar al comunei Pipirig, județul Neamț, iar cel de-al treilea fiind până în luna 2008 primar al comnei Bălțătești, județul Neamț, toți având calitatea de ordonatori principali de credite, au fost determinați de învinuitul Crăciun Marius, administrator al SC Costiluc SRL Piatra Neamț să-și exercite în mod defectuos atribuțiile de serviciu, prin atribuirea cu încălcarea prevederilor legale, de lucrări de pietruire a

Popa Gheorghe
Popa Gheorghe

drumurilor comunale către SC Costiluc SRL și prin plata unor lucrări neefectuate ori prin plata unor costuri modificate unilateral de executant, față de cele prevăzute în studiul de fezabilitate și ofertă. Prin săvârșirea faptelor a fost cauzat un prejudiciu total de 723.325, 42 lei, din care 532.270, 42 lei în dauna bugetului local al comunei Pipirig și 191.055 lei în dauna bugetului local al comunei Bălțătești, județul neamț, sume de bani de care a profitat SC Costiluc și învinuitul Marius Crăciun.

Producerea prejudiciului a fost înlesnită de învinuitul Trofin Gheorghe, în calitate de diriginte de șantier.”

Sub aceste fraze seci se ascunde, de fapt, o rețea și o rețetă de făcut bani. Fără a interveni cu comentarii decât acolo unde este neapărat necesar, să redem fragmente semnificative din rechizitoriu, care, dacă înlocuim doar nume de personaje, localități și firme, poate fi aplicat la multe alte situații.

Un contract impus la Pipirig

drum pipirigRechizitoriul care a fost prezentat instanței de judecată curge firesc în expunere și aproape nu mai are nevoie de explicații.

Din declarațiile persoanelor audiate în cauză a rezultat că învinuitul Marius Crăciun s-a prezentat la cele două primării pretinzând că are susținere politică și, în virtutea acestui fapt, că asigură finanțarea din fonduri guvernamentale a lucrărilor…

”Din declarațiile coroborate ale învinuiților rezultă că în ziua de 8.02.2007, învinuitul Crăciun Marius, însoțit de martorii Bucureșteanu Emilian și Bonteanu Iulia Brândușa, s-a prezentat la Primăria Comunei Pipirig, unde a inițiat cu învinuiții Popa Gheorghe, primar la acea dată și Buturaș Gheorghe, contabil șef, discuțiile în legătură cu încheierea unui contract de lucrări publice constând în pietruirea de drumuri comunale.

Învinuitul Crăciun Marius, susținut și de martorul Bucureșteanu Emilian, ce avea și funcția de secretar executiv în cadrul unui partid politic (PDL – nr. Actualmente, Emilian Bucureșteanu este președintele partidului Forța Civică, filiala Neamț) a impus încheierea contractului în mod direct cu SC Costiluc SRL, ca o condiție pentru obținerea finanțării, invocând relațiile sale la nivel decizional. Învinuitul Crăciun Marius a prezentat totodată forma deja redactată a contractului”.

marius craciun
Marius Crăciun

”În cursul urmăririi penale, învinuiții Popa Gheorghe și Crăciun Marius au susținut că s-ar fi realizat procedura dialogului competitiv, prevăzut de art. 94, 95 din OUG nr. 34/2006, însă documentația nu s-a regăsit la Primăria Pipirig și, oricum, această procedură nu era aplicabilă în speță.

Învinuitul Crăciun Marius a prezentat invitația de participare nr. 1423/4.12.2006 a primăriei Pipirig, semnată de învinuitul Popa Gheorghe și adresa nr. 600 din 22.01.2007 a Primăriei Pipirig, semnată de același învinuit în calitate de primar, prin care SC Costiluc SRL era înștiințată că a fost declarată câștigătoare pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări. În evidențele Primăriei, numerele de înregistrare menționate sunt atribuite însă altor înscrisuri, fără legătură cu cauza. În fapt, cele două adrese au fost preconstituite, învinuții urmărind (…) să acopere formal derularea unei proceduri de achiziție publică, însă (…) învinuiții au acționat în grabă pentru a asigura folosul injust învinuitului Marius Crăciun, astfel încât nu s-a preocupat de acoperirea scriptică a fraudei, cu atât mai mult cu cât între ei s-au ivit neînțelegeri”.

Modalități de lucru ale ”experților”

”Cu întocmirea întregii documentații a fost însărcinată martora Bonteanu Iulia Brândușa, reprezentanta SC BP Consult Project SRL (…). După cum se observă din cronologia actelor întocmite, acestea au fost redactate într-un interval scurt de timp. Astfel, odată ce H.G. nr. 1250/2007, a fost publicată în Monitorul Oficial, în perioada 14.11-19.11.2007, BP Consult Project SRL a depus studiul de fezabilitate și proiectul tehnic la Primărie.

Așa cum rezultă și din constatarea tehnico-științifică efectuată în cauză, listele cuprinzând cantitățile de lucrări întocmite de SC Costiluc SRL și vizate de dirigintele de șantier Trofin Gheorghe, care au stat la baza emiterii facturilor fiscale, au fost procesate pe calculator la data de 13.11.2007, deci ÎNAINTE de executarea lucrărilor, care au început la data de 26.11.2007.

Totodată, din punct de vedere scriptic rezultă că lucrările s-au realizat în perioada 26.11- 5.12.2007, în zece zile în care, potrivit relațiilor comunicate de Administrația Națională de Meteorologie – Centrul Regional Moldova, au predominat ninsorile, ploaia și lapovița.

SC Costiluc SRL nu a dispus de forța de muncă necesară pentru executarea lucrărilor facturate către Primăria Pipirig, din relațiile comunicate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț rezultând că în perioada noiembrie – decembrie 2007 firma avea doi angajați: un contabil și un agent de vânzări. Firma executantă nu a prezentat situația utilajelor de care dispunea. De altfel, firma nu a prezentat nici un fel de material contabil din care să rezulte achiziția de materiale, deținerea/ închirierea de utilaje specifice”.

”Referitor la învinuitul Trofin Gheorghe se reține că în referatul său de diriginte de șantier, întocmit la 10.12.2007, a certificat că a admis la plată acele lucrări recepționate de comisia de recepție (…) fără a specifica aceste lucrări, deși recepția fusese efectuată în 5.12.2007. Având în vedere și împrejurarea că tot la data de 5.12.2007 a fost încheiat și contractul de prestări servicii cu dirigintele de șantier, împrejurare relatată de martorul Agapia Grigore în sensul că la data recepției nu a putut consulta o situație de lucrări, este reală, astfel încât recepția a fost formală”.

 Primarul Prună, pe urmele primarului Popa

marcel prunaPrimarul Marcel Prună a ajuns să fie trimis în judecată pentru că a dispus plăți fără nicio justificare. Rechizitoriul procurorului demonstrează acest lucru și demontează apărarea primarului: ”Pe de altă parte, învinuitul Marcel Prună, ce l-a succedat pe învinuitul Popa Gheorghe în mandatul de primar, a invocat forma procesului verbal din 5.12.2007 ca fiind recepție finală, pentru a-și justifica plata diferenței de 292.259 lei din factura nr. 9802017 din 05.12.2007. Acesta a susținut că SC Costiluc SRL și-ar fi continuat lucrările sub mandatul său, însă fără a prezenta vreun înscris privind situația lucrărilor ori recepția acestora. Mai mult, așa cum s-a precizat anterior, la data de 30.09.2008, învinuitul Prună Marcel a dispus plata unei facturi de piatră spartă în valoare de 30.737,70 lei emisă de SC Costiluc SRL la data de 26.09.2008, pentru care există notă de recepție, dar nu rezultă din nici un înscris punerea sa în operă, pietruirea presupunând procese tehnologice ce constau în amenajarea acostamentului, așternutul straturilor, compactare, etc. și nu o simplă împrăștiere.

În declarațiile sale, învinuitul Prună Marcel a invocat fie că a efectuat plățile cunoscând că lucrările au fost terminate și plata era datorată executantului, fie că a fost supus unor presiuni și amenințări. (…)

Relevante din declarațiile învinuitului Buturaș Gheorghe sunt și aspectele privind modul în care învinuitul Crăciun Marius a impus în ziua de 5.12.2007 plata integrală a facturii lucrărilor, insultând pe învinuiți și telefonând ostentativ prefectului Mocanu Toader, în final obținând (…) plata parțială a facturii, în limita a 500.000 lei…”

Aranjamentul de la Bălțătești

La data de 5.12.2006, la Primăria Bălțătești, a fost înregistrată cu nr. 4773 nota justificativă întocmită de Maria Buraga, referent pentru achiziții publice în Primărie, prin care aceasta a propus ca soluție pentru realizarea obiectivului ”Reabilitare (pietruire) drumuri comunale având o lungime de aproximativ 20 km” derularea procedurii de achiziție publică a dialogului competitiv.

Rechizitoriul procurorului arată ce se afla în spatele acestei proceduri: ”Din declarațiile martorei Buraga Maria, referentul în specialitatea achizițiilor publice al primăriei Bălțătești, rezultă că firmele cărora le-au fost adresate invitațiile de participare i-au fost indicate de primarul Ursache Radu Viorel, cel care i-a solicitat și găsirea soluției pentru o procedură facilă pentru obiectiv. (…) Din declarațiile învinuitului Ursache Radu Viorel s-a reținut că oportunitatea obținerii finanțării și a realizării obiectivului de reabilitare a drumurilor a fost decisă pe baza discuțiilor avute cu Bucureșteanu Emilian și Bonteanu Iulia Brândușa, reprezentanții BP Consult Project și care făceau parte din aceeași formațiune politică cu învinuitul, la nivel județean.”

Evident, odată demarată procedura, au fost trimise invitațiile de participare către 3 firme. Acestea au fost SC Costiluc SRL, SC Terra Trans SRL Săvinești și SC Drupo Neamț SA Piatra Neamț. Comisia a deschis plicurile pe 15.01.2007 și a declarat câștigătoate oferta Costiluc SRL. Cum apare acest lucru în rechizitoriu:

”Referitor la participanții la procedură, s-a reținut din cercetări că SC Terra Trans SRL are ca asociat și administrator pe Crăciun Maria, cumnata învinuiților Crăciun Marius și Crăciun Andreea, ce administrează SC Costiluc SRL, iar SC Drupo Neamț SA era condusă la acea dată de directorul general Brumă Cezar Sorin, aflat în relații de prietenie cu învinuitul Crăciun Marius, potrivit declarației martorului Pustan Daniel Romeo, fost director tehnic la acea firmă. De altfel, în virtutea acestui fapt, între SC Costiluc SRL și SC Drupo Neamț SA s-au derulat mai multe raporturi comerciale ce au făcut obiectul cercetărilor în cauză, întrucât s-a suspectat că au prejudiciat cea din urmă societate”.

Drupo și aprovizionarea cu materiale

drum pipirig2 Afacerea nu putea ieși dacă nu ar fi fost și o găselniță cu aprovizionarea cu materiale. În centrul justificărilor – societatea Consiliului Județean Neamț, cunoscuta ”Drupo”. Morișca a mers unsă: ”Pentru a beneficia cât mai urgent de banii alocați lucrării, învinuitul Crăciun Marius a emis în numele SC Costiluc SRL factura fiscală nr. 9802021/25.01.2008, în valoare de 613.976,72 lei, reprezentând contravaloare materiale conform situației de plată din data de 14.01.2008.”

Potrivit acestei situații, s-ar fi livrat 3.180 mc balast și 2.240 mc de piatră spartă. Chiar dacă pe ordinul de plată s-a spus că materialul a fost recepționat, practic acestea nu au fost livrate fizic beneficiarului. Explicația: ”În cursul urmăririi penale s-a motivat de către învinuți că s-a impus achiziționarea materialelor anticipat pentru a se evita scumpirea lor ulterioară, iar pietrișul ar fi rămas în custodia SC Drupo Neamț SA, de unde a fost cumpărat de SC Costiluc SRL. (…) Așa cum rezultă din raportul de constatare tehnico-științifică, din verificarea relațiilor comerciale dintre cele două firme a reieșit că SC Costiluc SRL a achiziționat în perioada 2007 – 2008 de la SC Drupo Neamț SA cantitatea totală de 717 mc de materiale din cei 8.043 mc ce rezultă din situația financiară a obiectivului că au fost folosiți pentru drumurile comunale din Bălțătești…”

O perioadă de timp, cauza a fost instrumentată și de DNA-ST Bacău și cercetările au fost extinse și împotriva directorului general de la Drupo Neamț, Sorin Cezar Brumă. Motivarea cercetării: suspiciunea că societatea Consiliului Județean a fost păgubită în relația cu Costiluc SRL. În primul rând, s-a luat în calcul suspiciunea că Drupo a livrat pietriș din balastiera Girov către firma privată, fără evidențierea contabilă corespunzătoare. Trebuie să recunoaștem că suspiciunea era întărită de participarea la licitație, pe post de ”mână moartă”, a celor de la Drupo, de prietenia dintre șefii celor două societăți și de faptul că buletinele de analiză și de verificare pentru drumul de la Bălțătești au fost realizate de laboratorul de analize de la Drupo. Nu în ultimul rând, procurorul a constatat ”existența unor contracte de asociere înregistrate cu număr fictiv între Drupo Neamț SA și SC Costiluc SRL, prin care cea din urmă folosea terenul primei firme, instalând stații de betoane în punctele de lucru din Girov și Roman”.

Firesc aproape, dacă ne gândim la perioada cercetărilor, Brumă a fost scos de sub urmărire penală pe motiv că ”din probatoriul administrat nu rezultă dincolo de orice îndoială rezonabilă săvârșirea faptelor pentru care acesta a fost cercetat”. Mai mult decât atât, Sorin Cezar Brumă a fost avansat în posturi importante la nivel central, mai ales în zona investițiilor, unde posibilitatea încheierii și intermedierii de contracte era mult mai mare.

Prejudiciul vizibil la Bălțătești

 Pagubele în legătură cu acest contract pot fi împărțite pe categorii. În primul rând, pe partea de proiectare, s-ar fi plătit nejustificat suma de 40.580 lei către SC BP Consult Project SRL, în condițiile în care studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și caietul de sarcini au fost executate de proiectant pentru o lungime de 11,9 km, dar au fost plătite pentru 20 de km. Pentru partea de executare a terasamentului, a stratului de fundare și a celui de bază, experții au mai putut constata o pagubă de 138.806 lei, pentru plata în avans a materialelor.

Ce nu au putut instrumenta cei de la DNA, la vremea aceea, reprezintă adevărata pagubă: materialele luate de la Drupo fără plată. De aici au rezultat sume mari de bani, care au putut fi folosite cum voiau mușchii decidenților.

Concluzie: Materialul de față demonstrează, cum spuneam la început, că banii se făceau pe baza unui circuit foarte bine pus la punct. La început, este folosită influența politică. Oamenii pe care i-ai ajutat în campanie te ajută și îți spun de unde vin banii pentru lucrări. Merg cu tine pe teren, fac presiuni și oferă soluții pentru primarii ascultători și dornici de un ban de-o friptură. Lucrările propriu-zise se fac de mântuială, cu materiale luate de unde se poate, recepțiile la fel, iar onorabilitatea este asigurată din nou de stat, printr-o societate a administrației publice, condusă și subordonată celor pe care i-ai ajutat în campanie. Așa a ajuns Drupo Neamț cu perspectiva falimentului la ușă. Tot ce era de demonstrat, a fost demonstrat. Ia cineva la puricat toate lucrările făcute cu ”sprijinul” Drupo, achizițiile făcute de această firmă, de utilaje și materiale, modul în care ea a fost căpușată și pregătiră pentru faliment? Probabil că nu.

Valentin BĂLĂNESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.