Primăria Piatra Neamț pune la bătaie 212.000 lei în finanțări nerambursabile

bani 02Prima sesiune de depunere de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Piatra Neamț, pentru activități non-profit de interes general, aferente anului 2017, își așteaptă doritorii. Perioada de finanțare este martie-mai 2017. Domeniile pentru care se acordă sprijin financiar sunt: cultură – 30.000 lei, social – 15.000, educație civică – 6.000 lei, protecția mediului – 5.000 lei, activități pentru tineret – 6.000 lei și sport – 150.000 lei. Evenimentele cu impact puternic pozitiv asupra comunității sunt considerate prioritare. Finanțarea nerambursabilă nu poate depăși 90% din costurile eligibile totale ale proiectului. Diferența de 10% trebuie să fie finanțată din resurse proprii ale solicitantului sau ale partenerilor acestuia, sau din alte surse. Tabelul cu domeniile de finanțare oferit de municipalitate:

Nr. crt.Domenii de finanțareCategorii de activități pentru care se acordă finanțări nerambursabileBuget alocat
1.Cultură– organizarea de simpozioane, dezbateri și întâlniri cu personalități științifice și culturale;

– organizarea de expoziții de artă, carte, istorice, numismatice, filatelice, documentare;

– punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film;

– editarea de cărți și publicații;

– organizarea de concerte, festivaluri, alte manifestări culturale în țară și în străinătate;

30.000 lei
2.Social– activități de informare despre drepturi și obligații;

– campanii de promovare a sănătății (antitutun, antialcool, antidrog);

– campanii de informare și educație a tinerilor asupra normelor și regulilor fundamentale de igienă (personală, alimentară și nutrițională, a mediului etc) precum și asupra îmbolnăvirilor datorate igienei deficitare;

– campanii de informare și educare a tinerilor in domeniul « educația pentru sănătate ».

15.000 lei
3.Educație civică– realizarea unor campanii de informare privind apărarea drepturilor omului;

– creșterea gradului de informare și sensibilizare asupra vieții comunității și dezvoltarea unei atitudini civice;

– intensificarea relațiilor de parteneriat dintre instituțiile de învățămant și alți actori sociali;

– promovarea ideii de voluntariat și creșterea numărului de voluntari;

– conștientizarea necesității de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor;

– creșterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte și activități extracurriculare.

6.000 lei
4.Protecția mediului– organizarea de activități directe/evenimente cu impact direct și măsurabil la nivelul municipiului Piatra Neamț: întalniri, concursuri, expoziții și alte activități directe conexe protecției mediului ;

– organizarea de activități educative cu tematică de mediu, pentru copii, tineri și adulți ;

– elaborarea unor materiale informative și de promovare (broșuri, pliante, afișe, produse și materiale multimedia, cataloage etc). Activitățile trebuie sa aibă legătură cu tematica managementului eficient al apei, aerului, solului, terenurilor, energiei, transporturilor, habitatelor sau cu educația pentru mediu.

5.000 lei
5.Activități pentru tineretActivitățile care au la bazã urmãtoarele principii generale:

-elaborarea și promovarea unor strategii globale și integrate și fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetãrilor sociale actuale;
-asigurarea participãrii tinerilor la deciziile care îi vizeazã, inclusiv la elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret;
-sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publicã și încurajarea acestora în vederea asumãrii responsabilitãților individuale sau de grup;
-sprijinirea și îndrumarea tinerilor în vederea participãrii active a acestora la viața economicã, educaționalã și culturalã a țãrii;
-stimularea accesului tinerilor la informație și tehnologii informaționale;
-stimularea mobilitãții în rândul tinerilor;
-stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
-promovarea dialogului intercultural și combaterea rasismului, xenofobiei și intoleranței în rândul tinerilor.

6.000 lei
6.Sport1.Promovarea sportului de performanță

– dezvoltarea activității sportive pe plan local, național sau internațional (ex. cantonamente, semicantonamente și tabere de pregătire);

– asigurarea reprezentării pe plan local, național sau internațional (ex. organizarea de manifestări sportive, concursuri, întreceri sportive, gale de premiere).

2. Sportul pentru toți

– atragerea populației de toate vârstele în activități de practicare a sportului pentru sănătate și recreere;

– menținerea și valorificarea tradițiilor în domeniul sportului.

150.000 lei
TOTAL 212.000 lei

Proiectele pot fi trimise prin poștă sau depuse direct la Registratura instituției, în plic, la sediul Autorității Finanțatoare: Primăria municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra-Neamț, județul Neamț, parter. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 30 ianuarie 2017, ora 14:00. Selecția și evaluarea proiectelor se va realiza în perioada 1-28 februarie 2017. (A. MOISE)

adolescenteen news

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.