Comunicat de presă CJ Neamț: Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icușești-limită județul Bacău

Consiliul Județean Neamț a finalizat în data de 31.01.2017 documentația tehnico-economică a proiectului Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamț-Bacău-Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icușești-limită județul Bacău, proiect înregistrat la Organismul Intermediar POR ADR NORD-EST.

“Unul dintre obiectivele mele principale, în calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț este acela de a atrage cât mai mulți bani europeni pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale nemțenilor și transformarea județului într-un mediu favorabil investițiilor. Îmi doresc să aduc administrația publică din județul nostru un pas mai departe față de tot ce s-a întâmplat până acum prin proiecte care să asigure dezvoltarea comunităților locale, dar și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Activitatea noastră, a celor care alcătuim astăzi Consiliul Județean Neamț, are în vedere bunăstarea județului, după cum se poate observa și din proiectele propuse și aflate în implementare. Investiția prin care se vor reabilita și moderniza 71,047 km de drum județean are ca obiectiv general îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul spațiului rural, concomitent cu îmbunătățirea condițiilor de viață și a standardelor de muncă, asigurarea siguranței și fluenței traficului existent și prognozat, în conformitate cu prevederile legale și cu reglementările tehnice specifice în vigoare”, a declarat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț.

Proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020, Axa Prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1  Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în perioada următoare urmând să aibă loc verificarea conformității administrative și a eligibilității, urmată apoi de evaluarea tehnică și financiară a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 144.772.188,26 lei, urmând să fie reabilitați 60,360 km astfel:

Drumul județean DJ157Horia – Trifești – Climești – Făurei- Mărgineni – PiatraNeamț km.0+000– 47+700 , respectiv 40 km lungime drum modernizat;

Drumul județean DJ207C Horia – IonCreangă km. 0+000 – 7+100, respectiv 7,100 km lungime drum modernizat;

Drumul județean DJ207D Ion Creangă – Recea – Icușești – Bătrânești km. 12+170-28+000, respectiv 13,260 km lungime drum modernizat.

Prin execuția unui sistem rutier modern și asigurarea corespunzătoare a scurgerii apelor pluviale, prin menținerea curățeniei și esteticii drumului modernizat (amenajarea cu îmbrăcaminte asfaltică a intrărilor drumurilor laterale și de exploatare), vor fi satisfăcute  condițiile de siguranță și confort impuse de legislația tehnica în vigoare. Totodată, prin îmbunătățirea infrastructurii drumurilor județene ce alcătuiesc axa de transport interjudețeană Piatra Neamț – Roman – Icușești – limită județul Bacău, se asigură realizarea unui alt obiectiv important, respectiv sprijinirea și promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere economic, cât și social prin îmbunătățirea condițiilor de infrastructură și a mediului de afaceri, care susțin creșterea economică, mai ales în condițiile în care această zonă a județului este una dintre cele mai sărace. (CJ Neamț)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.