Eduard Corduneanu recidivează în incompatibilitate

Eduard Corduneanu

Agenția Națională de Integritate mai dă o lovitură în Neamț, de data aceasta la vârf, în Consiliul Județean. Eduard Corduneanu, consilier județean din partea PSD, a devenit client cu repetiție la ANI, cu verdict de incompatibilitate, iar de data asta i s-a tras de la alegerile locale din vara lui 2016, când a candidat și a fost ales pe lista PSD.
Inspectorii de integritate au constatat că, timp de două luni și jumătate, Eduard Corduneanu nu și-a încheiat raporturile de muncă cu Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, unde era director, nici măcar după data validării mandatului său de consilier județean. Comunicatul este explicit din acest punct de vedere:

«Agenția Națională de Integritate a constatat faptul că CORDUNEANU EDUARD s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 06 mai – 14 iulie 2016, ca urmare a neîncetării raportului de serviciu pe durata campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 05 iunie 2016, respectiv după validarea mandatului de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț.
Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 34, alin. (2) și (3) din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia „Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot fi numiți în funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu. Înalții funcționari publici și funcționarii publici de conducere pot candida pentru funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu”.
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CORDUNEANU EDUARD a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară si se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.»

Pentru aducere aminte, dl. Corduneanu are experiențe anterioare cu Agenția de Integritate. Pe 1 februarie 2010, instituția anunța concluzia unui raport de evaluare din noiembrie 2009, care constata «faptul că domnul EDUARD CORDUNEANU se află, începând cu data de 04.06.2009, în stare de incompatibilitate, întrucât deține simultan funcția de Director coordonator al Agenției pentru Protecția Mediului Neamț și cea de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 144/2007, republicată, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat din oficiu cu privire la posibila nerespectare de către domnul EDUARD CORDUNEANU a regimului juridic al incompatibilităților.

Procedura de înștiințare a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, domnul EDUARD CORDUNEANU fiind informat cu privire la declanșarea procedurii de verificare, precum și asupra drepturilor sale de a lua cunoștință de actele și lucrările dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat și de a prezenta orice elemente justificative pe care le consideră necesare.
În urma verificărilor, s-a constatat starea de incompatibilitate a domnului EDUARD CORDUNEANU, întrucât acesta deține atât funcția de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Neamț, cât și pe cea de Director coordonator al Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, numit la data de 04.06.3009 prin ordin al Ministrului Mediului.
Potrivit art IV, alin. (7) din Ordonanța de Urgență nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local se menționează faptul că „contractul de management este asimilat contractului individual de muncă și conferă titularului vechime în muncă și specialitate”.
De asemenea, Agenția pentru Protecția Mediului Neamț face parte din categoria serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Mediului, potrivit anexei nr. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 105/2009.
Conform art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, „funcționarii publici nu pot deține alte funcții și nu pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, în cadrul autorităților sau instituțiilor publice”.
„În termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare a conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate, persoana verificată poate face contestație”, conform prevederilor legale.
Activitatea de verificare a averii dobândite în perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a incompatibilităților este supusă controlului judecătoresc. Agenția își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, imparțialității, independenței, celerității, dreptului la apărare și bunei administrări.»

Actul de constatare a incompatibilității de atunci a rămas definitiv pe 16 martie 2010, fiindcă dl. Corduneanu nu a contestat raportul emis de ANI în Contencios, nu în termenul legal oricum.

Mesagerul de Neamț

One comment

  • alianta pentru mediu neamț

    martie 22, 2017 at 1:51 pm

    Domnul Corduneanu a ocupat ilegal functia de director executiv APM deoarece nu indeplinea conditia stipulata in art 66 lit a) din Legea nr. 188/1999!!!

    Răspuns

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *