Județul Neamț, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern

Ședința de Guvern de astăzi, 22 martie, programată la ora 12:00,  va avea pe ordinea de zi, dacă se aprobă suplimentarea, și un proiect ce vizează județul Neamț. La punctul 6 este trecut  proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, privind atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț.

Nota de fundamentare a proiectului arată că modificările și completările care se impun a fi făcute sunt motivate de faptul că “finanțările externe nu se acordă decât pentru bunuri imobile care sunt atestate ca aparținând domeniului public al unităților administrativ-teritoriale. Totodată acestea sunt necesare pentru a elimina neconcordanțele apărute între caracteristicile tehnice ale imobilor, așa cum apar ele în ultimul inventar atestat prin hotărâre de Guvern și cele rezultate ca urmare a realizării documentațiilor cadastrale ce au stat la baza intabulării dreptului de proprietate (…) și care, de fapt, reprezintă realitatea din teren”.

Se face referire la drumurile județene : DJ 157, DJ 207 și DJ 207D, precum și podurile aferente, care fac obiectul proiectului Interjudețean “Regiunea Nord-Est Axa Rutieră Strategică 3: Neamț-Bacău, Reabilitare și modernizare axă transport Piatra Neamț-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icușești-limită județ Bacău”. Proiectul a fost depus în cadrul apelului POR 2014-2020, Axa Prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1  Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în perioada următoare urmând să aibă loc verificarea conformității administrative și a eligibilității, urmată apoi de evaluarea tehnică și financiară a proiectului. Valoarea totală a proiectului este de 144.772.188,26 lei, urmând să fie reabilitați 60,360 kilometri astfel:

  • Drumul județean DJ157 Horia – Trifești – Climești – Făurei- Mărgineni – Piatra Neamț km.0+000– 47+700 , respectiv 40 km lungime drum modernizat;
  • Drumul județean DJ207C Horia – Ion Creangă km. 0+000 – 7+100, respectiv 7,100 km lungime drum modernizat;
  • Drumul județean DJ207D Ion Creangă – Recea – Icușești – Bătrânești km. 12+170-28+000, respectiv 13,260 km lungime drum modernizat. (Gianina BUFTEA)

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *