Proiect de 450.050 lei la Liceul Tehnologic Pipirig

Liceul Tehnologic “Ion Creangă” din Pipirig anunță demararea  proiectului  ROSE “Școala te dezvoltă pentru o carieră de succes”. Durata de implementare este de 4 ani, iar valoarea totală este de 450.050 lei. Grupul țintă îl reprezintă  elevii din învățământul liceal (care au cel puțin un părinte plecat în străinătate, elevi cu dizabilități, care provin din familii cu situație materială precară din învățământul de zi și seral ). Obiectivul general al proiectului “Școala te dezvoltă pentru o carieră de succes” îl constituie creșterea procentului de elevi care își doresc să participe și promovează examenul de Bacalaureat, pentru o bună inserție pe piața muncii, prin activități pedagogice de sprijin, activități extrașcolare pentru elevi, precum și în vederea continuării studiilor în învățământul universitar.

Obiectivele specifice ale proiectului: reducerea ratei abandonului școlar, creșterea motivației de pregătire teoretică și practică a elevilor grupului țintă, creșterea numărului elevilor care promovează examenul de bacalaureat  si integrarea pe piața muncii sau la forme de învățământ terțiar, atragerea părinților spre colaborare cu instituția școlară, creșterea calității actului instructiv-educativ, prin stimularea implicării profesorilor în activități suplimentare și la alte clase, care nu fac parte din grupul țintă.

Activitățile propuse spre implementare sunt: activități de renovare și dotare, activități pedagogice și de sprijin (ore remediale la disciplinele la care se vor susține probe în cadrul examenului de bacalaureat, activități de orientare școlară și profesională, activități de consiliere psiho-pedagogică), activități extracurriculare.

“Echipa de implementare a proiectului are o structură  bine definită și include echipa de management și echipa de lucru, ce vor desfășura activități pe toată perioada derulării  proiectului. Este un real câștig pentru unitatea noastră școlară implementarea acestui proiect”, a declarat managerul de proiect, prof. Elisabeta Grămadă. (C.T. STURZU)

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *