Președintele-director general al CAS Neamț: ”Noi acționăm în limita competențelor legale în domeniul asigurărilor de sănătate”

 

După mai bine de 16 ani în avocatură, în luna august a acestui an, Nadia Elena Harpa a acceptat numirea în funcția de președinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț. În fiecare zi face naveta din Târgu Neamț, acolo unde locuiește cu familia: soțul, Daniel Harpa, primarul orașului Târgu Neamț, și cei doi fii, Ștefan Daniel, în vârstă de 16 ani, elev la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, și Tudor Vasile, în vârstă de 11 ani. A fost o provocare să schimbe traseul profesional, iar acum, la trei luni de când conduce una din cele mai importante instituții din Sănătate, spune că este pregătită să-și asume funcția cu acte în regulă și se va înscrie la concurs. Deja are schițat proiectul managerial și a identificat cheia de valorificare a potențialului profesional dovedit de oamenii din subordine.

– Cât de important este faptul că veniți din avocatură? Cum v-a ajutat această experiență?

Activitatea mea în funcția de președinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț a început cu numirea în această funcție, printr-un ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din data de 7 august 2017. În intervalul de timp scurs de atunci și până acum, am reușit să cunosc colectivul de funcționari ai Casei de Asigurări de Sănătate Neamț, un colectiv bine închegat, un colectiv de profesioniști. Am putut să aprofundez cunoștințele referitoare la legislația specifică sistemului de asigurări sociale de sănătate și am încercat să mă familiarizez cu tipologia problemelor care apar în funcționarea sistemului la nivel local. Nu a fost greu, având în vedere că, peste 16 ani, am lucrat efectiv în litera și spiritul legii.

– Spuneți că acomodarea a fost relativ ușoară și apreciați în mod deosebit oamenii din subordine. Înseamnă că deja ați luat contact cu problemele din sistem?

Chiar în luna august a acestui an, au fost organizate ședințe de informare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pe toate domeniile medicale. Astfel de întâlniri sunt organizate trimestrial de CAS Neamț, așa cum prevede legislația. Prin aceste ședințe de lucru, se urmărește prezentarea noutăților legislative către furnizori, dar ne preocupăm și de discutarea și preluarea problemelor semnalate de furnizorii de servicii medicale, soluționarea acestora, atât cât ne permit limitele competențelor conferite prin lege instituției noastre, în plan local.

Vreau să mai menționez că, ori de câte ori apar noutăți legislative în domeniu, sunt publicate materiale informative pe pagina web a instituției noastre. De asemenea, publicăm aspecte referitoare la activitatea desfășurată de CAS Neamț și orice informații sunt necesare desfășurării activității furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Neamț. În plus, pentru operativitate, toate aceste materiale sunt transmise și pe adresele de e-mail ale furnizorilor. Situațiile concrete întâlnite în practica curentă a instituției, inclusiv cele semnalate de furnizorii de servicii aflați în relație contractuală cu instituția naostră, sunt, în mod obișnuit, analizate, sintetizate și, după caz, înaintate către Casa Națională, sub forma unor propuneri de modificare a cadrului legislativ din domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

* ”În calitate de președinte-director general, apreciez relația CAS Neamț cu furnizorii de servicii medicale cu care se află în contract, dar și cu asociațiile profesionale ale medicilor, ca fiind una pozitivă, constructivă, de colaborare și de sprijin reciproc”.

– Există și o serie de nemulțumiri, care țin de modul de reglementare a sistemului asigurărilor sociale de sănătate. Mă refer la vârf și mai puțin la atribuțiile din teritoriu ale finanțatorului. Sunt și o serie de propuneri de modificare a cadrului general…

Cunosc faptul că anumite categorii de medici – în principal, medicii din asistența medicală primară – au exprimat numeroase nemulțumiri referitoare la finanțarea sistemului de sănătate, modalitatea de alocare a fondurilor pentru diferitele categorii de servicii medicale sau furnizori de servicii medicale, limitarea competențelor medicale recunoscute medicilor de familie sau funcționarea sistemului informatic al sistemului de asigurări sociale de sănătate. Toate aceste nemulțumiri s-au cristalizat în acuze aduse instituției pe care o conduc, căreia i s-a reproșat că nu își îndeplinește obligațiile stipulate prin legislație și acționează în mod discreționar și chiar abuziv în raport cu furnizorii cu care se află în relații contractuale. Față de toate aceste nemulțumiri, doresc să subliniez un singur aspect, extrem de important: Casa de Asigurări de Sănătate Neamț este o instituție publică, în subordinea CNAS, care gestionează un buget de venituri și cheltuieli repartizat și aprobat de ordonatorul principal de credite și care derulează relațiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale în limitele Contractului-cadru elaborat de CNAS. Prin urmare, CAS Neamț nu are calitatea de decident în niciuna dintre chestiunile ridicate de reprezentanții medicilor de familie.

Instituția noastră își desfășoară activitatea – inclusiv relația cu furnizorii de servicii medicale cu care se află în contract – în limita competențelor conferite prin actele normative în vigoare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

– Urmează ca, de anul viitor, furnizorii să intre în contract cu finanțatorul doar în anumite condiții. Mă refer, în principal, la acreditarea calității serviciilor medicale pe care le pot acorda aceștia.

Într-adevăr! Și doresc să informez, încă o dată, furnizorii aflați în relație contractuală cu CAS Neamț că, potrivit prevederilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, pentru a furniza servicii de sănătate în relație contractuală cu sistemul public de asigurări de sănătate, unitățile sanitare din ambulatoriu au posibilitatea să se înscrie în procesul de acreditare, prin modalitatea prevăzută pe site-ul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (anmcs.gov.ro/web/ – n.red.).

– Cu ce probleme vin oamenii în audiențe?

De la data numirii mele în funcție, am acordat audiențe tuturor solicitanților, aproximativ 25 la număr, pentru a afla și, eventual, a rezolva problemele semnalate de aceștia. Majoritatea solicitărilor se referă la acordarea în regim de urgență a unor dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, în ambulatoriu, precum și la soluționarea unor probleme legate de calitatea de asigurat.

* ”Dacă au fost situații ivite în afara programului de audiențe și a fost necesar, la mine, ușa a fost deschisă în permanență. Măcar pentru ca oamenii care ni se adresează să afle informația de care au nevoie. Fiindcă nu întotdeauna putem rezolva noi, în plan local, toate problemele cu care se confruntă ei”.

– Spuneați, la un moment dat, că vă pregătiți pentru concursul de ocupare a funcției. Ce spune familia, copiii mai ales, despre faptul că deja timpul petrecut cu ei este tot mai puțin?

Copiii înțeleg schimbarea. Și când eram avocat aveam zile când ajungeam seara târziu acasă. E adevărat, mai rar, dar se întâmpla. Mama mea este cea care ne ajută la creșterea copiilor și ne ajută cât timp eu și soțul meu suntem la datorie. Familia mă sprijină, iar când sunt cu copiii nu las nimic din afară să ne ia din timpul nostru, împreună. Fiul meu mai mare, Ștefan, este cel mai bun prieten al meu și relația mea cu el este una de prietenie, în primul rând. Nu vreau să-i impun nimic și îmi doresc să-l ajute Dumnezeu să-și aleagă o carieră din pasiune. Opțiunea lui este medicina și cred că i se potrivește, pentru că este curajos, ferm, iubește și respectă profund viața, oamenii. Este alegerea lui și eu îl susțin. Tudor, fiul mai mic, este oaza noastră de afecțiune, de dragoste și bucurie, un copil deosebit, binecuvântat de părintele Iustin Pârvu. Oricât aș fi de obosită, când ajung acasă și strigă ”A venit mama!” și mă îmbrățișează, instantaneu mă umple de bucurie și uit de oboseală. Sunt doi copii responsabili, frumoși, ca toți copiii.

Cristina IORDACHE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.