EXCLUSIV Securitatea în Neamț: Prelucrarea contrainformativă la Liceul Auto din Piatra Neamț

Multă vreme s-a spus că este doar un mit că Securitatea acționa în unitățile de învățământ și că excepție făceau doar niște profesori ”recalcitranți”, elemente ”dușmănoase” care trebuiau supravegheate, dar nici din aceștia n-ar fi fost prea mulți. Mitul acesta începe să fie demontat în ultimii ani, de activitatea cercetătorilor de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și a istoricilor, care demostrează că lucrurile nu stăteau deloc așa. Exista o preocupare constantă pentru prelucrarea contrainformativă a elevilor, pentru supravegherea lor și, nu în ultimul rând, pentru racolarea unora din ei.

Avem deja exemple în Neamț, exemple celebre. Persoane acum publice s-a dovedit că au semnat angajamente cu Securitatea pe când erau elevi (detalii aici). Oameni politici, foști prefecți, foști primari, primari încă în funcție, aleși locali sau județeni… Asta vine doar să întărească faptul că fenomenul exista și brațele Securității erau lungi și bine înfipte în școli, mult mai bine decât s-a bănuit.

Nici că se putea altfel, fiindcă în România sădise deja conceptul de ”societate socialistă multilateral dezvoltată” și cel de ”om nou”, pregătit pentru societatea comunistă a cărei principală preocupare era vigilența (și autoprotecția) față de capcanele capitalismului.

Vă prezentăm astăzi un document, oficial, din 1986, care este înfiorător. Nu doar prin limbajul promovat – pe care, cu puțin efort de lectură, îl regăsim în multe discursuri politice și în ziua de azi -, ci mai ales prin închistarea ideologică promovată. Termenul ”spălare de creier” devine dureros de real. Principiile par bune și sănătoase: condiții minunate create pentru tineri, ca să crească și să se dezvolte profesional și personal, după care să se implice, plenar, în clădirea societății socialiste. Cine nu-și dorește viitor de aur pentru copii, indiferent de regim? Problemele se ridică atunci când vine vorba de pus în practică. Pentru asta, întreaga societate – adică partidul și Securitatea – aveau ca sfântă misiune să-i păzească pe români, încă din fragedă pruncie, de influența toxică a capitalismului. Să le împiedice contactul cu străinii care i-ar fi putut sminti cu vreo țigară sau vreun coniac sau, în cazul fetelor, cu vreo haină mai bună ori, ferească Dumnezeu!, propunere de mariaj.

Într-o astfel de ședință de prelucrare, liceenii au fost trecuți prin toate furcile caudine, de la promisiuni ademenitoare până la amenințări clare, dându-li-se chiar exemple, din școală, din oraș și din județ, exemple al căror scop era clar de intimidare și înfricoșare. Pe principiul ”cine-o mai face ca ei, la fel să pățească!”.

Evident, din prelucrare nu lipsește nici inamicul public nr. 1 – radio Europa Liberă -, care este înfierat cu mânie proletară, la pachet cu temuta agenție americană CIA. Li s-a vorbit liceenilor de pericolul videotecilor, de riscul lecturării ziarelor occidentale, de schimburile făcute cu alți elevi, străini. Toate erau în colimatorul apărătorilor moralei comuniste.

În 2018, anul Centenarului, mulți au uitat sau se fac că au uitat aceste lucruri. Unora cuvântul ”Securitate” nu le spune nimic, altora li se pare că ”era mai bine înainte”, că era liniște. Așa cum o demonstrează documentul de mai jos, liniștea de atunci producea monștri. Iar oamenii racolați, protejați și promovați de Securitate sunt, acum, în majoritate, în frunte. Făcând ce au învățat în acest gen de ședințe de prelucrare. Dezbină, instigă la conflicte, consideră că țara este moștenirea lor și înfăptuiesc ceea ce n-au reușit nici măcar cei care i-au instruit: trec România pe persoană fizică. (Dana OSTAHIE)

* Tineret mândria țării

«28 iunie 1986

Inspectoratul Județean de Securitate Neamț

material utilizat de cadre ale Securității pentru prelucrarea contrainformativă a elevilor Liceului Industrial nr. 2 din Piatra Neamț

(ACNSAS, fond Documentar, dosar 7505, vol. 3, ff. 11-13v)

Stimați tovarăși,

Creșterea și educarea tinerei generații este o sarcină de esență a partidului nostru, a întregii societăți. Tineretul, reprezentînd viitorul națiunii noastre socialiste, înțelege pe deplin eforturile uriașe care se fac în acest sens de către poporul nostru condus de către Partidul Comunist Român.

În lumina acestor probleme de esență, României comuniste i-au fost create condiții minunate ca fiecare tînăr să se poată pregăti și munci potrivit posibilităților și aspirațiilor sale pentru a deveni un cadru de nădejde. În raportul la cel de al XIII-lea congres al PCR, tov. Nicolae Ceaușescu spunea: ”un rol important îl vor avea, în perioada următorilor 15 ani, perfecționarea învățămîntului și pregătirea temeinică a forței de muncă a tineretului. Vom asigura cuprinderea întregului tineret în învățămîntul de 12 ani”.

Înțelegînd înaltele îndatoriri ce le revin, tinerii patriei noastre sînt angajați plenar în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

În acest context nu putem să nu ne amintim cuvintele Secretarului general al PCR, tov. Nicolae Ceaușescu, care spunea: ”avem un tineret minunat, care desfășoară o activitate multilaterală, fiind prezent în toate sectoarele, pe toate șantierele, aducîndu-și, împreună cu toți oamenii muncii, o contribuție activă la dezvoltarea patriei noastre. Ridicarea spiritului de combativitate și exigență, a spiritului revoluționar al organizației de tineret, al tinerilor comuniști, al întregului tineret, preocuparea permanentă pentru înarmarea tinerei generații cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane, constituie o datorie de onoare și totodată, chezășia pregătirii noilor membri de partid într-un spirit revoluționar, garanția viitorului luminos al patriei noastre socialiste”.

Deci, cu atît mai mult, trebuiesc unite toate forțele de care dispune societatea noastră pentru a feri tineretul de influențele nocive de tot felul, căci, înainte de toate, tineretului nu-i este caracteristic numai entuziasmul, ci, deseori, și lipsa de experiență de viață. De aceea, familia, școala, organizațiile de tineret trebuie să vegheze permanent, într-un efort comun, pentru formarea unei concepții clare despre lume și viață, a unei personalități superioare, combaterea a tot ceea ce este vechi și retrograd, ce își poate pune pecetea în comportarea unor tineri.»

* ”Tinere care s-au lăsat influențate ușor la vederea unei mașini care, de regulă, este închiriată de străin”

«Generația tînără reprezintă viitorul țării și, de calitatea acesteia depinde și triumful societății noastre socialiste, al României în lume.

De la aceste argumente pleacă și dușmanii orînduirii socialiste, cînd încearcă să exercite o influență nocivă asupra unor tineri, îndeosebi din rîndul celor cu perspectivă, viitori specialiști, cadre de nădejde pentru economie, oameni cu personalitate în formare, cu un discernămînt insuficient format pentru a sesiza jocul perfid al acestora. Necunoașterea, spiritul de aventură, pot transforma pe unii tineri într-o pradă ușoară pentru indivizii fără scrupule, trimiși cu un asemenea scop.

De aceea, este de neînțeles ușurința unor tineri care intră în legătură neoficială cu străinii, în scopul procurării unor obiecte, iar pentru a le obține sînt dispuși să faciliteze străinilor diferite probleme.

În acest sens, trebuie amintit cazul unei eleve de la un alt liceu din Piatra Neamț, care pe data de 14 august 1984 a cunoscut întîmplător, pe stradă, un cetățean străin de origine română, fugit de mai mulți ani din țară, iar pe data de 28 octombrie 1984 înaintează actele de căsătorie cu respectivul, la Consiliul de Stat.

Mai sînt și alte cazuri de tinere care s-au lăsat influențate ușor la vederea unei mașini care, de regulă, este închiriată de străin, sau a unor articole de îmbrăcăminte de proveniență străină, iar apoi, ajunse în țara soților, au rămas singure și complet dezamăgite față de promisiunile făcute înaintea căsătoriei.

Legat de acest capitol, nu putem trece cu vederea atitudinea multor elevi din cadrul Grupului școlar auto care, contrar indicațiilor conducerii școlii, în luna februarie, au intrat în legătură cu grupul de sportivi polonezi cazați în unul din cămine, nu pentru a schimba impresii cu tinerii dintr-un alt stat socialist, ci doar pentru comercializarea de bunuri de o calitate îndoielnică, la prețuri ridicate, încurajînd astfel producerea unor fapte ilicite și formarea unei păreri greșite despre tineretul țării noastre.»

* Activitatea dușmănoasă de la Europa Liberă și CIA, ”cel mai odios serviciu de spionaj din lume”

«Legea 23/1971, art. 14 arată că se interzice cetățenilor români de a avea ”orice fel de legătură cu posturile de radio sau televiziune ori cu organe de presă din străinătate, care, prin acțiunile lor, desfășoară o activitate de defăimare sau contrară intereselor statului român”.

Dar ce sînt aceste posturi? de cine au fost create? cu ce scop? cine se ascunde în spatele lor? care le este activitatea și ce pericol comportă pentru cetățenii din patria noastră? Este bine știut că aceste posturi au un rol de oficine de spionaj, diversiune ideologică, propagandă dușmănoasă și trebuie înțeles că nimeni nu investește uriașe valori materiale fără un scop bine stabilit. Postul de radio ”Europa Liberă” a fost înființat în anul 1949, cu sprijinul Departamentului de stat al SUA, Agenția Centrală de Informații (CIA), cel mai odios serviciu de spionaj din lume. La 4 iulie 1950, din RFG au fost lansate în eter primele ”proiectile” radiofonice americane, mai întîi împotriva Poloniei și RSC, apoi extinzându-se și asupra Ungariei, României și Bulgariei.

În cei 30 de ani care au trecut, mijloacele tehnice și ”armele” au căpătat dimensiuni noi. De la un singur emițător, postul de radio ”Europa Liberă” posedă astăzi 40, iar de la 6 ore de emisiune zilnică s-a ajuns la 600 de ore săptămînal.

Fondurile alocate acestei activități dușmănoase au crescut necontenit, de la 34 milioane de dolari în 1969 la peste 150 milioane în prezent.

Încercînd să explice această risipă de fonduri, conducerea CIA a confirmat că postul de radio ”Europa Liberă” este cea mai importantă operație de ”propagandă cenușie” desfășurată împotriva țărilor socialiste.

Din mecanismul funcțional al acestui post de radio face parte și secția română, care are salariați permanenți și colaboratori externi, majoritatea fugari din țară, cunoscuți pentru poziția lor reacționară și pentru legăturile ce le au cu serviciile de spionaj occidentale.

Pentru a demonstra mai bine caracterul de spionaj al acestei organizații, să aruncăm o privire asupra principalelor canale prin care provin informațiile către postul de radio ”Europa Liberă”:

– preluarea de date din mijloacele de informare oficiale ale țărilor socialiste, radio-tv, presă, agenții de știri, în care scop sînt ascultate și înregistrate peste 50 de programe radio emise de cele 5 țări socialiste și citite peste 900 de ziare;

– datele rezultate din interogarea de către ”colaboratorii” postului răspîndiți în aproape întreaga Europă vestică, a românilor care călătoresc în occident în interes turistic sau de serviciu;

– informațiile culese de diferiți străini care călătoresc pe teritoriul țărilor socialiste;

O altă cale de a culege date de către străini o reprezintă pălăvrăgeala și iresponsabilitatea unor cetățeni români care se deplasează în occident, intră în discuții cu diverse persoane, împărtășindu-le, fără ocol, diverse aspecte, unele chiar secrete, pentru a-și scoate în evidență meritele, cît de inteligenți și bine informați sînt, ori să-și exprime cu ”competență” părerile personale în legătură cu diverse evenimente din țara noastră și, în sfîrșit, date importante sînt obținute de la cei care refuză întoarcerea în patrie, de la cei care sînt astăzi după cîștiguri ușoare ori alte recompense materiale.»

* Elevi din Neamț care au vrut să fugă din țară

«După cele expuse despre postul de radio ”Europa Liberă”, să precizăm faptul că, din nefericire, întîlnim încă tineri care ascultă și colportează știrile transmise de acesta, se lasă influențați de emisiunile lansate în eter. De regulă, cad victimă cei care nu sînt preocupați de desfășurarea unor activități utile, sînt scăpați de sub supravegherea părinților, a școlii, nu au un scop precis în viață, sperînd să obțină ”pîine fără muncă”.

În astfel de situații au ajuns și unii elevi din cadrul Grupului școlar auto. Astfel, în unele camere din căminele școlii s-au ascultat emisiunile postului de radio ”Europa Liberă” la aparate de radio portabile. Un caz mai grav petrecut în liceu a antrenat pe mulți din elevii clasei a X-a B, care, pornind de la discuții purtate sub influența emisiunilor postului de radio ”Europa Liberă”, vizionarea unor filme la videoteci clandestine, citirii unor publicații occidentale, au ajuns să facă aprecieri denaturate la adresa politicii partidului și statului nostru socialist, ale poporului român. Dintre elevii implicați în acest caz amintim pe XXXXXXX și XXXXXXXX din cl. a IX-a; XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX din clasele a X-a B, majoritatea dintre aceștia cu situații proaste la învățătură și disciplină, scăpați de sub supravegherea părinților și a factorilor educaționali din școală.

În afara acestor cazuri petrecute în școala în care ne aflăm, în județul Neamț, în condiții asemănătoare, un grup de elevi a hotărît să treacă fraudulos frontiera de stat pentru a ajunge în occident.

Intențiile lor fiind descoperite de organele în drept, au recunoscut că audiau emisiunile postului de radio ”Europa Liberă”, fiind influențați și de ”bunăvoința” unui fugar care, întors în țară, le-a vorbit despre așa-zisa ”prosperitate” trîmbițată în occident, care nu este în stare să asigure un loc de muncă cetățenilor de baștină și în special tineretului, grav afectat de șomaj, de lipsa posibilităților decalificare, de promovare în funcții corespunzătoare pregătirii pe care o au și afirmării în general.

Problemele tineretului din țările capitaliste chiar din cele dezvoltate au luat forme grave prin amploarea fenomenului și prin consecințele grave pe care le generează. Șomajul, atragerea la secte, consumul de droguri și băuturi alcoolice, criminalitatea, prostituția sînt probleme la ordinea zilei în rîndul tineretului din ”paradisul” occidental.

Cele prezentate mai sus sînt doar cîteva din multiplele probleme cu care se confruntă organele Ministerului de Interne și sperăm să trageți din acestea concluziile necesare.

În final reamintim cuvintele Secretarului general de la tribuna Congresului al XIII-lea al PCR care spunea: ”adresez tineretului țării, Uniunii Tineretului Comunist, celorlalte organizații revoluționare ale acestora, vibranta chemare de a nu precupeți nimic pentru însușirea comorilor științei și culturii, pentru a se forma în spiritul tradițiilor revoluționare ale poporului și partidului nostru, de a munci fără preget pentru a deveni statornici constructori ai socialismului și comunismului, luptători înflăcărați pentru bunăstarea și fericirea poporului, pentru măreția României socialiste. Faceți totul, dragi prieteni tineri, pentru a fi la înălțimea încrederii partidului nostru comunist, a condițiilor minunate ce sînt create. Învățați, munciți și învățați, însușiți-vă cele mai noi cuceriri ale științei și cunoașterii, concepția materialist-dialectică, fiți cutezători, prețuiți strămoșii și părinții voștri, acționați permanent în spiritul romantismului revoluționar, pregătiți-vă și fiți întotdeauna gata de a vă face datoria, de a duce neabătut făclia progresului pe pămîntul României, mesajul de pace și colaborare al națiunii noastre socialiste cu alte națiuni ale lumii”.

Stimați tovarăși,

Organele Ministerului de Interne fac un apel la dumneavoastră să facem un front comun pentru prevenirea faptelor antisociale sau care să aducă atingere securității statului nostru socialist, de prevenire a acelor cetățeni care mai cred în sloganele propagandei occidentale, a prevenirii căderii în cursele emisiunilor posturilor de radio ostile a altor victime, de colportare a calomniilor difuzate de mercenarii urii și ai diversiunii psihologice împotriva țării noastre, a statului și partidului nostru socialist, a națiunii și poporului român».

 • va urma –

Notă: Intertitlurile aparțin redacției.

FOTO: Andrei Bârsan

2 comments

 • Lucian

  martie 27, 2018 at 7:59 am

  Sa ne amintim de prof(…) Un SECURIST nenorocit. Batea elevii daca nu conspectau tezele PCR. Pe altii ii ridica in picioare si ii punea sa povesteasca despre vecini, parinti, etc.Sunt lucruri care nu se uita. Din acest motiv a fost efectiv luat pe sus de cei de la Auto in 1989. (Stie foarte bine cum a fost)

  Răspuns

 • gogonel

  martie 27, 2018 at 9:21 pm

  de cine zici, mai exact?

  Răspuns

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *