Romanul se opune scumpirii apei

În următoarea adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ Compania Județeană APA SERV  solicită aprobarea majorării tarifelor pentru furnizarea apei și pentru canalizare. Modificarea tarifelor a fost deja avizată de Autoritatea Națională pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, așa încât, toate fiind pe un curs legal, scumpirea metrului cub de apă și metrului cub de apă menajeră evacuată pare doar o formalitate. Adică aprobarea Adunării Generale a ADI AQUA NEAMȚ. Romanul nu va aproba mărirea tarifelor și pentru aceasta Consiliul Local emite  o Hotărâre în ședința sa din data de 30 mai.

“Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Roman – dl. Dan Felician Ioniță, să voteze «împotrivă» în Adunarea Generală a Asociațiilor a A.D.I «AQUA NEAMT», în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman, respectiv împotriva:

– modificării prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare, conform avizului A.N.R.S.C. nr. 603853/05.04.2018;

– modificării prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «AQUA NEAMT» și Compania Județeană Apa Serv S.A., cu privire la modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare-epurare.”

Pentru orice eventualitate hotărârea prevede și un înlocuitor pentru cazul în care domnul  Ioniță “se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele municipiului vor fi reprezentate de dl. Dănuț Rudolf Friesenhahn, în calitate de consilier primar”.

Justificarea votului negativ se găsește într-o Notă de fundamentare, anexată Expunerii de motive. “a) Pentru prețul de producție, transport și distribuție apă (…)  cheltuielile de natură salarială din prețul propus sunt excesiv de mari, reprezentând 42,3% din prețul final, cu o creștere semnificativă față de ponderea în prețul fundamentat anterior, de 38,2%. b) Pentru tariful serviciului de canalizare: 1. Cheltuielile de natură salarială din tariful propus sunt excesiv de mari, reprezentând 45,3% din tariful final, crescut față de fundamentarea anterioară, respectiv 44.8%, deși prin retehnologizarea unor stații de epurare și extinderea rețelei de canalizare, ponderea cheltuielilor de natură salarială ar trebui să scadă”, se arată, între altele în notă.

Domnul Dan Felician Ioniță este, din timpul mandatului lui Dan Cărpușor, directorul executiv al Direcției Tehnice din Primăria Roman. (D. AILINCĂI)

One comment

  • Dinu

    mai 30, 2018 at 6:21 pm

    Si ce efect are votul acesta?

    Răspuns

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *