Tradiții creștine de Sfinții Arhangheli

Mesagerul de Neamț urează tuturor celor care își serbează onomastica de ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Curaj, Vitejie, Generozitate, Sănătate și Viață lungă și prosperă!
La mulți ani!

Sfinții Arhangheli alcătuiesc una dintre cele nouă Cete Îngerești care slujesc neîncetat lui Dumnezeu. Ei comunică oamenilor Voia lui Dumnezeu. Sf. Arh. Mihail şi Gavriil sunt conducători de cete îngereşti, lucru cunoscut de umanitatea de pe Pământ din timpuri de mult uitate.

Sf. Arhanghel Mihail are misiunea de a păzi respectarea Legilor Divine. Sf. Arhanghel Gabriel este responsabil cu aducerea bunelor vestiri, de bucurie, oamenilor. Are misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari dumnezeiești.

Istoria Creației, dar și a omenirii a înregistrat numeroase miracole realizate de acești doi arhangheli.

Sfânta Scriptură ne descoperă numele a șapte Sfinți Arhangheli, căpetenii ale puterilor cerești. Aceștia sunt Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Iegudiil și Varahiil. Uneori, acestora li se adaugă și Ieremiil.

Sfântul Arhanghel Rafail este cinstit mai ales ca vindecător al celor bolnavi, călăuzitor tainic al celor ce călătoresc și ocrotitor al celor căsătoriți, care trăiesc bucurându-L pe Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Uriel, Lumina lui Dumnezeu, îi ocrotește pe creștini și îi îndeamnă să asculte de profețiile avertisment despre cele ce vor veni.

Sfântul Arhanghel Salatiil este cel care mijlocește înaintea lui Dumnezeu, rugându-se cu smerenie pentru oameni. El transmite rugăciunea de cerere.

Sfântul Arhanghel Iegudiil este cel care-L slăvește pe Dumnezeu și pe cei care își dau viată pentru El, în chip mucenicesc. El transmite rugăciunea de slăvire a lui Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Varahiil este cel care aduce oamenilor darurile și mângâierile lui Dumnezeu. El întruchipează dărnicia și milostenia lui Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Ieremiil este cel care luminează mintea și insuflă oamenilor Priceperea și Cunoașterea de la Dumnezeu.

Pe 8 noiembrie sunt cinstiți toți Sfinții Arhangheli, iar nu doar cei mai cunoscuți dintre aceștia, adică Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Poporul îi consideră pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil drept conducătorii înarmați ai Cetelor de îngeri, purtători ai sabiei morții, puternici și nepărtinitori. Sub autoritatea și mâna celor doi Sfinți Arhangheli se află toate vietățile și oamenii, atât cei vii, cât și cei morți. Ei sunt cei care iau sufletele oamenilor când aceștia trec în lumea celor drepți. Pentru asta, se aprinde la biserică o lumânare, care să lumineze sufletul în călătoria prin viața cea veșnică.

Soborul Sfinților Mihail și Gavriil se serba în Calendarul popular trei zile, între 8 și 10 noiembrie. Prima zi era denumită Capul Arhanghelului, a doua zi Mijlocul Arhanghelului, iar a treia zi Coada Arhanghelului.

Sfântul Arhanghel Mihail este cinstit mai ales ca un apărător al dreptei credințe și luptător împotriva ereziilor. După căderea în păcat și alungarea primilor oameni din Rai, el a fost rânduit să păzească Porțile Raiului. În limba ebraică, ”Mihail” semnifică ”Cine este ca Dumnezeu?”.

Sfântul Arhanghel Gavriil este cinstit mai ales ca tâlcuitor al Voii lui Dumnezeu și cel care aduce oamenilor veștile cele bune. El a vestit Fecioarei Maria vestea cea bună a întrupării Fiului lui Dumnezeu. De asemenea, Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, a primit vestea venirii pe lume a Înaintemergătorului tot de la Sfântul Arhanghel Gavriil și tot el este și îngerul îmbrăcat în veșminte albe, care a spus femeilor mironosițe: ”Nu plângeți, Hristos a înviat”. În limba ebraică, ”Gavriil” semnifică ”Omul lui Dumnezeu” sau ”Puterea lui Dumnezeu”.

Se spune că ei sunt cei care transportă sufletele morților în Grădinile Raiului.

* Obiceiuri de Sfinții Arhangheli

Ziua era dedicată odihnei și rugăciunii. Totuși, credincioșii făceau diferențe în rolul pe care îl îndeplinește fiecare dintre cei doi. Sfântul Arhanghel Mihail este cel care întâmpină sufletele celor morți imediat ce acestea părăsesc trupurile. El ajută sufletele să treacă de cele 24 de vămi ale văzduhului și gonește cu sabia de foc pe demonii care îndrăznesc să se apropie. Arhanghelul Mihail este purtător de lumină, cel ce va anunța sfârșitul lumii.

Despre Arhanghelul Gavriil se credea că veghează la capul bolnavului care trebuie să moară și la picioarele acestuia, dacă îi este dat să mai trăiască.

Arhanghelul Gavriil este cel care dezleagă blestemele care cad asupra oamenilor și cel care hotărăște viața și moartea oamenilor, luptându-se cu diavolul pentru sufletele creștinilor.

Când sărbătoarea cade într-o zi de post de peste săptămână, pomenile în mâncare trebuie să respecte interdicția, pentru că, altfel, jertfa nu va fi primită.

Se spunea că finii sunt datori să meargă la nași cu daruri în colaci, curcani și vin nou. Credincioșii aprindeau la biserică lumânări, pentru a li se asigura lumina de veci după moarte. De asemenea, se aprindeau lumânări pentru cei care au murit de moarte năprasnică (înec, cutremur, accident, incendiu, război, crimă etc.).

În Transilvania, ciobanii dădeau drumul berbecilor la oi și, tot în această zi, se spunea că vara încredințează vietățile în seama Sfântului Nicolae.

* Tradiții creștine de Sfinții Arhangheli

Din moși-strămoși, oamenii au păstrat tradiția ca, în ziua de 8 noiembrie sau în ajunul sărbătorii de Sfântul Mihail și Gavriil, să ofere de pomană pentru sufletele morților. Aceste pomeni se numeau ”Moșii de Arhangheli”.

Un alt obicei vechi consta în aprinderea de lumânări de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil, atât pentru oamenii în viață, cât și pentru cei care au murit fără lumânare sau au dispărut în împrejurări năprasnice. De asemenea, pe 8 noiembrie se face marea pomenire pentru toți morții din familie.

Citirea cu credință a ”Acatistului Sfinților Mai Marilor Voievozi Mihail și Gavriil” poate aduce tămăduirea bolilor, poate descoperi lucrurile pierdute și poate dezlega farmecele și cununiile. Rugăciunea însoțită de milostenii către oamenii necăjiți poate aduce rezultate și mai bune.

alegeri locale psd

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.