Direcţia Silvică Neamţ: “Manual pentru educaţie forestieră-Prin Pădurile Neamţului”

Direcţia Silvică Neamţ a lansat, în cadrul unui simpozion desfăşurat la sediul instituţiei, volumul intitulat “Manual pentru educaţie forestieră-Prin Pădurile Neamţului“. Cartea a fost realizată în cursul anului 2018 de un colectiv de la Direcţia Silvică Neamţ şi de la Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ.

“Urmare a acţiunilor comune şi consultărilor cu personal didactic din şcolile partenere, precum şi a interacţiunilor directe dintre personalul silvic şi populaţia şcolară din judeţul Neamţ, s-a considerat oportun ca acest manual să se adreseze ciclului gimnazial, iar conţinutul să fie prezentat într-o formă atractivă şi uşor accesibilă elevilor, organizat în concordanţă cu structura unui an şcolar, astfel încât să permita alternarea orelor de teorie cu aplicaţiile practice în cadrul şcolii sau în natură”, se precizează într-un comunicat de presă al Direcţiei Silvice Neamţ.

Volumul cuprinde 100 de pagini în format A4, integral color, şi a fost tipărit în 1.100 de exemplare, într-o formă grafică deosebită. Include texte, planşe pliate, planşe detaşabile şi alte elemente specifice manualelor şcolare, cuprinzând 15 lecţii referitoare la elemente de teorie si practică silvică. De asemenea, la nivelul fiecărui ocol silvic se amenajează câte un traseu educaţional pedestru, cu grad de dificultate redus, pentru a putea fi parcurs de către copii. În parcursul traseului educaţional sunt incluse elemente grafice şi texte explicative atât despre pădure şi natura în general, cât şi despre elementele specifice locului în care este amplasat traseul. Cele 1.100 de exemplare au fost distribuite, prin intermediul celor 13 ocoale silvice din cadrul Direcţiei Silvice Neamţ, către şcolile din judeţ cu care sunt încheiate parteneriat.

“Acest manual este un vis împlinit. Împlinit pentru că astăzi, 21 martie, de ziua internaţională a pădurii, se diseminează prin ocoalele silvice ale Direcţiei Silvice Neamţ către şcolile cu care colaborează, precum şi către cele interesate, un număr de 1.100 exemplare. Totul se realizează printr-un acord de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, căruia îi mulţumesc încă o dată pe această cale. Orice om educat cunoaşte că pădurea este o fiinţă vie. Începe ca un copil frumos îngrijit de silvicultori. Ei îşi doresc copilul puternic şi echilibrat, adică o înrădăcinare puternică, comunicativ adică cu un coronament puternic, să aibă dezvoltare personală adică, să îşi producă funcţiile de protecţie a solului, a apelor, a versanţilor şi de producţie, să furnizeze lemn, ciuperci, fructe, să găzduiască faună bogată. Să aibă familie şi copii adică să fie gospodărită durabil şi să se asigure continuitatea. Ne-am adresat copiilor pentru că dorim cu toţii să avem copii educaţi şi conştienţi şi nu manipulaţi mediatic. Pentru viitor Direcţia Silvică Neamţ, împreună cu Administraţia Parcului Natural Vânători, propune un nou proiect amplu început încă din anul 2018. Acesta se numeşte Zona Integrată Ţinutul Zimbrului-Centrul Regional Integrat de Îngrijire şi tratament pentru animale sălbatice şi Educaţie şi conştientizare publică pe suprafaţă de 48 ha”, a declarat Doru Gherghel, directorul Direcţiei Silvice Neamţ. (Mesagerul de Neamţ)