Comuna Tașca – din drag pentru oameni

În urmă cu trei ani, cei prezenţi la învestirea Danielei Ursache în funcţia de primar au ascultat mesajul de suflet al acesteia, transmis locuitorilor comunei Taşca, mesaj ce a devenit emblematic pentru tot ceea ce a întreprins de-a lungul carierei sale.

Taşca esta ca o sfântă”, spunea, atunci, primarul Daniela Ursache, dovedind că iubirea pe care o poartă oamenilor de aici se poate transforma în fapte. Iată că, în doar trei ani, de la preluarea mandatului, s-au semnat nouă contracte de finanțare, două cu fonduri europene și şapte cu fonduri guvernamentale.

Acestea sunt:

Înființare Centru comunitar multifuncțional – pentru furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, creșterea calității vieții persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități;

Înființare parcuri cu spații de joacă pentru copii;

Înființarea rețea de apă uzată;

Modernizare și extindere clădire dispensar;

Modernizare și extindere grădiniță;

Construire pod Hamzoaia;

Construire pod Neagra;

Construire bloc locuințe sociale, cu 20 unități locative;

Construire bloc ANL, cu 24 unități locative.

S-au depus și sunt în procedură de evaluare alte proiecte de dezvoltare și de suport servicii, printre care se cuvin amintite extinderea rețelei de gaz în zonele Taşca-Vale şi Hamzoaia, crearea de locuri de muncă pentru asigurarea sustenabilității înființării Centrului comunitar multifuncțional amintit mai sus, construirea unei săli de sport, modernizarea drumurilor, amenajarea a 4 torenți, 2 poduri și o apărare de mal.

Totodată, în comuna Tașca, grație sprijinului și implicării Consiliului Județean Neamț, se vor construi un Centru de zi și locuințe protejate pentru persoanele cu dizabilități, proiect aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Neamț.

Evident, toate aceste realizări au fost posibile datorită tenacităţii unor oameni, care au pus umărul, au sprijinit şi sprijină fiecare proiect în parte, până la finalitatea lui. În frunte cu primarul Daniela Ursache, iniţiatorul proiectelor amintite, sprijinite de Consiliului Local, funcţionează un aparat administrativ, care desfăşoară o activitate asiduă şi complexă. Aceşti oameni sunt demni de menţionat şi, ca atare, merită apreciaţi cum se cuvine. Chiar dacă au întâmpinat probleme în implementare, mereu s-au căutat cele mai bune soluţii.

În domeniul învăţământului, pe lângă lucrările de întreţinere şi igienizare, s-a acordat o deosebită atenţie factorului educativ, prin activităţi culturale de diferite forme: spectacole omagiale, serbări şcolare, excursii în ţară şi în străinătate, vizitarea unor obiective turistice, concursuri, parteneriate cu alte şcoli, majoritatea fiind posibile cu sprijinul sponsorilor, în special Fabrica de Ciment Taşca, grupul Heidelberg Cement.

În mod cu totul deosebit, sunt de consemnat excursiile de care au beneficiat elevii merituoşi sau implicaţi în activităţi artistice, pe litoralul românesc, în Turcia şi în Bulgaria. Copiilor li s-au asigurat drumul, masa şi cazarea, prin susţinerea Consiliului Local Taşca şi prin sponsorizări.

Pentru copii, aceste experienţe nu fac decât să sporească eficienţa muncii lor, competitivitatea, dorinţa de a-şi împlini visele.

copii tasca (1)
copii tasca (2)
copii tasca (3)

Cu sprijinul unei echipe de 60 de ingineri voluntari, din întreaga ţară, a fost înfrumuseţată şi igienizată şcoala Taşca, pentru ca elevii să-şi desfăşoare activitatea într-un cadru cât mai plăcut.

Între instituţiile comunei există o bună colaborare, concretizată prin unirea eforturilor pentru binele comun. Astfel, cele trei biserici-parohii din comună au beneficiat de sprijin financiar din partea Primăriei şi Consiliului Local, pentru realizarea de investiţii.

Pe de altă parte, preoţii parohi s-au implicat în realizarea de proiecte cu caracter educativ şi cultural, cum ar fi: ”Tabăra din pridvorul satului”, desfăşurată pentru copiii din comunitate, activităţi la marile sărbători, Paşte şi Crăciun, cu şi pentru copii, momente artistice prilejuite de sărbători naţionale, slujbe pentru eroi, poeţi.

Primăria şi Biserica s-au implicat cu perseverenţă în soluţionarea celor mai grave cazuri sociale, construind locuinţe, furnizând cele necesare traiului decent.

Desigur, la soluţionarea cazurilor sociale s-au implicat şi instituţii precum dispensarul uman şi poliţia locală, cu un real folos în a spori atât sănătatea comunităţii, cât şi ordinea în comunitate.

S-au făcut, e adevărat, dar nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără ajutorul lui Dumnezeu şi al oamenilor cărora le pasă de semenii lor.

bloc anl tasca
centru social multifunctional
modernizare dispensar tasca (1)
modernizare dispensar tasca (2)
modernizare dispensar tasca (3)
modernizare gradinita tasca (1)
modernizare gradinita tasca (2)
tasca (2)
tasca (3)

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *