Profesorii scapă de hârtii, urmează inspectorii școlari

Astăzi, 13 ianuarie, s-a primit la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Neamț o adresă de la minister care anunță simplificarea și chiar reducerea hârtiilor pe care profesorii le aveau de făcut. Măsurile de reducere a documentelor se aplică începând de astăzi.

Mihai Obreja, inspectorul școlar general, declară că urmează modificări importante similare și pentru inspectori: „Am primit adresa de la minister și am și trimis-o în școli pentru a fi aplicate noile reglementări. Se simplifică multe pentru profesori. Va urma o a doua etapă, doamna ministru spunea că până în toamnă. Se aplică și inspectorilor școlari, care să meargă în școli, în clase, să se implice mai mult în activitatea de bază, în consiliere, mai puțin în hârtii. Cu excepția celor fără de care nu se poate, cum este planificarea activității, proiectul unei unități de învățare. Eu cred că este corect așa”.

Primele măsuri luate de ministrul Monica Anisie vizează, printre altele, subțierea portofoliului profesorului și portofoliului dirigintelui, dar și lăsarea testelor inițiale la latitudinea cadrului didactic. De astăzi, profesorii își completează portofoliul (în format digital, sau letric ori ambele) doar cu planificările calendaristice anuale ale materiei, un proiect al unităţilor de învăţare și instrumente de evaluare. „Este exceptat de la această precizare portofoliul profesional reglementat de Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/2018”, se arată în documentul ministerului.

Procesele verbale care nu necesită probarea modului de luare a deciziei, de la activitățile cadrelor didactice sau din cadrul anumitor activități cu părinții nu sunt obligatorii și pot fi înlocuite cu liste de prezență. Rapoartele și statisticile solicitate de instituții ierarhic superioare sau alte instituții din afara sistemului educațional, care nu sunt prevăzute în mod expres în acte normative, nu se întocmesc la nivelul unității de învățământ preuniversitar prin implicarea cadrelor didactice. Extragerea datelor statistice necesare se face prin interogarea Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, SIIIR, sau a altor aplicații specifice. „Aplicarea testelor inițiale nu este obligatorie pentru niciun nivel de învățământ sau clasă. Cadrele didactice pot decide folosirea lor pentru clasele de început de ciclu sau la preluarea unei clase noi, la disciplina pe care o predau, pentru a cunoaște nivelul atingerii competențelor de către elevi”, prevede sursa citată, iar portofoliul dirigintelui va conține numai planificarea activităților specifice funcției de diriginte, calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei și fișele psihopedagogice ale elevilor din clasa respectivă.

În perioada următoare, vor fi alte modificări ce se referă la eliminarea portofoliului dirigintelui, simplificarea condicii de prezență, eliminarea comisiilor metodice sau a comisiei pentru curriculum, eliminarea sau, după caz, simplificarea raportărilor situației sociale a elevilor și raportărilor programelor de sprijin, simplificarea documentelor necesare pentru excursiile școlare sau activitățile extrașcolare, simplificarea procesului de evaluare a calității (ARACIP). Eliminarea birocrației din învățământ a început la finele anului trecut, când ministrul Monica Anisie a înființat „comisia de tăiat hârtii” și a solicitat părerile celor din învățământ și nu numai. (C.I.)

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *