Şedinţă extraordinară pentru bugetul municipiului Piatra Neamţ

pietricica turism

Consilierii locali se întrunesc vineri, 7 februarie, de la ora 12:00, în şedinţă extraordinară, pentru a dezbate şi, eventual, aproba, bugetul municipiului Piatra Neamţ pentru anul în curs. Conform proiectului de hotărâre, veniturile totale prognozate pentru 2020 sunt în valoare de 199.128.000,29 lei. Suma este formată din venituri curente (169.110.000,39 lei), venituri din capital (203.000,90 lei), subvenţii (11.873.000 lei), operaţiuni financiare (4.985.000 lei) şi sume primite de la Uniunea Europeană (12.956.000 lei)

“Cât priveşte subvenţiile, la stabilirea necesarului pentru 2020 s-au avut în vedere sumele preconizate a se încasa de la bugetul de stat (prin Direcţia de Sănătate Publică) pentru finanţarea cheltuielilor în domeniul sănătăţii (cabinete medicale şcolare 4.980.000 lei), subvenţiile acordate pentru încălzirea locuinţelor (29.000 lei), sumele de primit prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru obiectivele de investiţii Grădiniţa şi Şcoala Speranţa (3.803.000 lei), subvenţii AFM (1.081.000 lei), precum şi subventii de la bugetul de stat pentru susţinerea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă (1.980.000 lei)”, se precizează în documentele ataşate proiectului de HCL.

Conform aceluiaşi proiect de HCL, cheltuielile totale prevăzute pentru 2020 sunt în valoare de 199.859.000,44 lei. Referitor la acest subiect, în documentele ataşate proiectului de HCL se precizează că “totalul cheltuielilor pe anul 2020 depăşeşte totalul veniturilor prognozate pentru anul 2020 cu suma de 731.000,15 lei, sumă reprezentând excedentul anului 2019 şi care se utilizează în anul curent pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (conform HCL nr. 4/2020)”.

Unul dintre capitolele cele mai costisitoare este cel al cheltuielilor de personal, desfăşurătorul acestora fiind următorul: aparatul propriu al primăriei (14.466.000,59 lei), direcţia taxe şi impozite (2.800.000 lei), evidenţa populaţiei (1.311.000 lei), poliţia locală (5.300.000 lei), sănătate (4.900.000 lei), creşa (3.000.000 lei), asistenţi personali (3.000.000 lei), direcţia de asistenţă socială (3.500.000 lei) şi cantina socială (181.000 lei).

De asemenea, detalierea cheltuielilor cu bunuri şi servicii este următoarea: aparatul propriu al primăriei (9.530.000 lei), direcţia taxe şi impozite (600.000 lei), evidenţa populaţiei (600.000 lei), alte servicii-cheltuieli alegeri (212.000,70 lei), poliţia locală (400.000 lei), protectie civilă (150.000 lei), învăţământ-cost standard (9.860.000 lei), învăţământ-CJ Excelenţă (40.000 lei), învăţământ-alocări buget local (2.409.000 lei), sănătate-cabinete medicale, centre permanenţă (400.000 lei), cultură, religie, recreere-amenajare spaţii verzi (2.800.000 lei), cultură, religie, recreere-alte cheltuieli (3.400.000 lei), creşa (900.000 lei), direcţia de asistenţă socială (800.000 lei), cantina socială (600.000 lei), iluminat public (3.700.000 lei), administrare locuinţe (700.000 lei), alte cheltuieli cu serviciile publice (11.000.000 lei), salubritate (3.200.000 lei), întreţinere canalizare (700.000 lei) şi reparaţii curente străzi (7.000.000 lei).

La fel de importante la capitolul cheltuieli sunt şi ratele de rambursat în 2020 (BCR-16.670.000 lei şi CEC-549.000 lei), precum şi dobânzile (11.000.000 lei) şi comisioanele (440.000 lei), toate aferente împrumuturilor contractate de către municipalitate. (M. CONSTANTINESCU)

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.