Pipirig. Vasile Dorneanu: “Aşa cum am promis sunt şi voi fi primarul tuturor!”

Deși a ajuns primar în cel mai greu moment pentru comuna Pipirig, din 2017 de când a fost învestit în funcție, Vasile Dorneanu a reușit să schimbe imaginea comunei, și-a dus la îndeplinire resposabilitățile care-i revin, a rezolvat problemele și urgențele locale și a  dezvoltat comuna depunând eforturi susținute pentru a realiza cât mai multe dintre obiectivele pe care și le-a propus. A luat măsuri de eficientizare a activității primăriei, atât din punct de vedere funcțional, logistic și financiar, cât și al capitalului uman. Viziunea primarului se bazează pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă și rațională a resurselor, pe transparență în luarea deciziilor, pe respect și empatie pentru fiecare cetățean.

”Cred că reprezint cu cinste responsabilitatea pe care mi-au încredințat-o cetățenii din comuna noastră. Pipirigul este o comună într-o continuă dezvoltare, sunt mulțumit de ceea ce am realizat în 3 ani de mandat, dar există și o permanentă dorință de autodepășire. Consider că în ziua de astăzi, oamenii nu mai pot fi manipulați atât de ușor și, de aceea, vreau să prezint concetățenilor o parte dintre realizările din acești 3 ani, dar și obiectivele la care mai avem de muncă, pentru că, de foarte multe ori, deși tu ca autoritate locală depui toate eforturile și faci tot ceea ce ține de tine, nu reușești să-ți îndeplinești obiectivul respectiv la termenul propus, întrucât depinzi de alte instituții, de termene, de o legislație incoerentă și într-o permanentă schimbare”, a declarat primarul Vasile Dorneanu.

Cu toate că au fost ani foarte dificili (cu inundații, pandemie de coronavirus), la nivelul comunei Pipirig sunt întocmite și depuse spre finanțare sau sunt în implementare numeroase proiecte, atât prin programe europene, cât și naționale, proiecte care vizează modernizarea comunei în aproape toate domeniile: de la modernizarea străzilor și drumurilor de interes local, modernizarea sistemului de iluminat public, înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale, extinderea sistemului de alimentare cu apă, refacerea infrastructurii afectate de calamitățile naturale la modernizarea infrastructurii educaționale, îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea învățământului sau la construirea unui centru de zi și a unor locuințe protejate. Toate aceste proiecte se află în diferite etape, pentru că din momentul în care se întocmește un proiect și până la implementarea lui durează mai mulți ani.

“De când sunt primar, împreună cu echipa din cadrul primăriei, am întocmit și depus proiecte prin orice program, europen sau guvernamental, care a avut sesiuni de depunere. Astfel, avem proiecte cu finanțare europeană, implementate prin AFIR (în cadrul Programul Național de Dezvolatre Rurală),  prin ADR Nord-Est (în cadrul Programului Operațional Regional), prin GAL “Ceahlău”, dar și prin fonduri guvernamentale (prin  Ministerul Dezvoltării, Compania Națională de Investiții, Administrația Fondului de Mediu), proiecte aflate în diferite etape: unele finalizate, unele în implementare, avem contracte semnate, altele sunt în etapa precontractuală ori în evaluare. Sigur că drumul de la dorința de a lua fonduri și până la finalizarea investiției este extrem de anevoios și durează câțiva ani, dar ai satisfacția că ai realizat ceva și că munca atâtor oameni nu este în zadar. Așa cum am promis, sunt și voi fi primarul tuturor. De aceea, vreau să mulţumesc tuturor locuitorilor comunei Pipirig pentru sprijinul acordat, să mulțumesc Consiliului Local și aparatului de specialitate pentru buna colaborare pe care o avem și pentru implicarea în rezolvarea problemelor comunității noastre”, a mai precizat edilul de la Pipirig.

PROIECTE EUROPENE

1. ”Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Pipirig, județul Neamț” – proiect european pe care l-am întocmit în perioada septembrie-noiembrie 2017. Proiectul a fost depus prin GAL “Ceahlău” și finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Măsura 2/6B. Proiectul a fost declarat eligibil și conform, astfel încât în luna iulie 2018 am semnat contractul de finanțare cu Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  Iași.

Valoarea totală a investiţiei  este de 921.432,66 lei, echivalentul a 197.796 euro, fonduri europene.  În luna iunie 2019, s-a finalizat și procedura de achiziție, iar în prezent  utilajul este utilizat de comuna Pipirig. Este un unimog U 318,4×4,  de la Mercedes Benz, dotat cu benă basculabilă, cu răspânditor (sărăriță) pentru material antiderapant, cu perie frontală și cu plug pentru deszăpezire în ”V”.

2. Proiectul ”Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Pipirig, județul Neamț” prin care se modernizează pentru prima dată rețeaua de iluminat public din comuna Pipirig, crește eficiența energetică și se ȋmbunǎtǎțește siguranța publică. Proiect întocmit în perioada iunie-octombrie 2018 și depus pentru finanțare la AFIR, Măsura 2/6B. Proiectul a fost declarat conform și eligibil, astfel încât în luna martie 2019, s-a semnat la Iași, la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, contractul de finanțare. Au urmat apoi procedurile specifice pentru avize, proiectul tehnic, achiziția de lucrări, iar în acest moment se execută lucrările. Perioada de implementare este de 6 luni.

Se montează corpuri de iluminat cu LED în satele de la drumul național DN 15 B. Lucrările au început de la Leghin și vom continua în celelalte sate pe DN 15 B. Se vor echipa stȃlpii existenți ai rețelei aeriene de joasǎ tensiune de distribuție publicǎ cu corpuri de iluminat noi cu sursǎ multi LED de 80W, cu dispozitive tip cȃrje noi de 2,85 m, din țeava metalicǎ zincatǎ, cu brǎțǎri corespunzǎtoare tipului stȃlpului.

3. Proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Pipirig, judetul Neamț” este finanţat prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Studiul de fezabilitate a fost întocmit în anul 2015, iar proiectul tehnic l-am întocmit în lunile iulie-septembrie 2017. În luna octombrie 2017 am semnat la Iași, la Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale contractul de finanțare. Valoarea totală a investiţiei este de 1.173.171 euro, din care 976.119 euro fonduri europene, iar 197.052 euro contribuţie locală. Ordinul de începere a lucrărilor l-am dat în luna iulie 2018, iar în prezent lucrările sunt finalizate urmând să facem recepția la terminarea lucrărilor. În cadrul proiectului s-au modernizat:

Strada Fabricii din satul Leghin pe o lungime de aprox. un Km (de la  km 0+000 – km 0+921).

Strada Pinului  din satul Pȃțȃligeni (km 0+000 – km 0+288).

Strada Obor din satul Pȃțȃligeni  (km 0+000 – km 0+525).

Strada Preot Munteanu Vasile din satul Dolhești (km 0+042 – km 0+336).

Strada Gura Izvor din satul Pipirig (km 0+000 – km 0+475).

Strada Chițigaia din satul Boboiești (Km 0+000 – km 0+530).

Strada Dolița din satul Boboiești de la km 0+000 – km 0+717

Strada Mȃnzatu  din satul Boboiești de la km 0+000 – km 1+096.

4. Proiectul WiFi4EU. Cererea pentru ”WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale” a fost depusǎ ȋn luna octombrie 2018 când s-a lansat primul apel de către Comisia Europeană . Proiectul a fost aprobat în 2019, s-a semnat acordul de finanțare și ulterior contractul cu societatea care a implementat proiectul. Valoarea totalǎ este de 15.000 euro, fonduri europene nerambursabile. Prin acest proiect furnizăm internet gratuit în spații interioare și exterioare din mai multe locații din comuna Pipirig: Centrul civic al comunei, Liceul Tehnologic, SVSU, Dispensarul Medical, Primărie, Căminul Cultural, Biblioteca comunală, Sala de sport, Baza sportivă, Școala Gimnazială Stânca și centrul satului, Școala Gimnazială Boboiești și centrul satului etc.

5. Proiect european: “Modernizarea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic «Ion Creangă», comuna Pipirig, județul Neamț” proiect întocmit în perioada decembrie 2017-martie 2018 și depus la ADR Nord-Est, finanțat prin Programul Operațional Regional, axa prioritară 10, obiectiv specific 10.2. Proiectul a fost declarat eligibil și conform și ȋn luna iunie 2019 am semnat contractul de finanțare. Am făcut apoi proiectul tehnic pe care l-a avizat ADR Nord-Est. Luna aceasta ar fi trebuit să înceapă execuția lucrărilor, însă din păcate la licitația pentru lucrări nu s-a prezentat niciun constructor și a trebuit să reluăm procedura.

Valoarea totală a investiţiei este de 2.395.637,14 lei, din care 98% fonduri europene, iar 2% cofinanțare locală. Prin proiect, se va construi o clădire nouă, parter plus etaj, în curtea Liceului Tehnologic. Clădirea va conține două ateliere/laboratoare pentru activitatea practică a elevilor pe cele două specializări ale liceului, vestiare, grupuri sanitare interioare, depozite pentru ateliere, iar la etaj vor fi săli de clasă pentru învățământul liceal și profesional, grupuri sanitare, cabinete pentru profesori, depozite pentru materiale didactice, etc. De asemenea, este foarte important că atât atelierele, cât și laboratoarele/sălile de clasă vor fi dotate cu echipamentele necesare care vor îmbunătăți procesul educativ la nivelul liceal tehnologic și profesional și vor crea premisele creșterii gradului de participare a elevilor în sistemul educațional și de formare profesională.

6. Proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea învățământului electronic(e-learning) la Liceul Tehnologic «Ion Creangă» din comuna Pipirig, județul Neamț”. Proiect european întocmit în perioada mai-iulie 2020 și depus prin GAL “Ceahlău”. Investiția se încadrează în obiectivele măsurii 6/6C – “Investiții în infrastructura de bandă largă în microregiunea Ceahlău” și vizează îmbunătățirea competențelor digitale(alfabetizare digitală) prin creșterea conținutului digital și a infrastructurii TIC. Valoarea totală a proiectului este de 188.684, 51 lei. Prin realizarea acestei investiții, comuna Pipirig își propune achiziționarea de echipamente IT (routere, laptopuri, videoproiectoare, tablete, multifuncționale etc.) și soft-uri necesare optimizării procesului de învățare pentru elevii și cadrele didactice din cadrul Liceul Tehnologic „Ion Creangă” .

PROIECTE GUVERNAMENTALE

1. Proiectul „Mobilitate fără bariere“ prin care se va construi în comuna Pipirig un Centru de zi și trei locuințe protejate are menirea de a-i reintegra în societate pe cei aflați în situații vulnerabile. Proiectul este realizat de Consiliul Județean Neamț prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în colaborare cu comuna Pipirig. Proiectul este aprobat și s-a semnat Convenția de finanțare în luna iulie 2019. Valoarea totalǎ a investiției este de 3.631.348,97 lei. Centru de zi Pipirig va funcționa ȋn localul care a aparținut Școlii Boboiești nr. 2, care va fi reabilitat și modernizat  (este singura clădire care corespunde din punct de vedere tehnic), iar cele 3 locuințe protejate se vor construi în diverse locații din comuna Pipirig. Prin acest proiect se vor crea în comuna Pipirig 44 de locuri de muncă: 27 persoane angajate în cele 3 locuințe protejate, respectiv: 3 educatori, 15 infirmiere, 6 bucătari și 3 îngrijitori; 17 persoane angajate care vor oferi serviciile propriu-zise în centrul de zi, respectiv: 1 director centru, 1 coodonator personal de specialitate, 1 coordonator personal administrativ, 1 inspector de specialitate-economic, 1 inspector de specialitate-resurse umane, 1 referent-administrator/magaziner, 1 muncitor, 1 asistent social, 2 psihologi, 2 kinetoterapeuți, 1 fizioterapeut, 1 maseur, 2 instructori ergoterapie, 1 asistent medical.

2.Proiectul ”Lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în lunile iunie și iulie 2018, în comuna Pipirig, județul Neamț” – proiect întocmit și implementat  în perioada august-decembrie 2018. Proiectul a fost finanțat cu fonduri guvernamentale, prin HG 563/2018. Prin acest proiect, s-a reușit refacerea unor obiective distruse (drumuri sătești, apărări de mal, poduri și podețe, punți pietonale, etc.) în conformitate cu hotărârea de guvern.

3. Proiect: “Modernizarea și reabilitarea unor drumuri și poduri de interes local pentru eliminarea efectelor inundațiilor din comuna Pipirig, județul Neamț” – proiect întocmit ȋn perioada septembrie-noiembrie 2018 și depus la spre finanțare la Compania Națională de Investiții, Subprogramul ”Lucrări în primă urgență” din cadrul Programului național de construcții de interes public sau social. Proiectul a fost inclus ȋn anexa la Ordinul M.D.R.A.P. nr. 6255 din 21.11.2018. La sfârșitul anului 2019 prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrații nr. 3418, proiectul a fost aprobat. Valoarea proiectului este de 4.828.190,8 lei cu TVA. Din păcate, unul dintre operatorii economici a făcut o contestație și acum așteptăm soluționarea ei de către CNSC. Prin proiect se vor regulariza torenții Bîrgăoanu, Grămadă și Pârâul Străjii și se vor moderniza: strada Bisericii, din satul Stânca, strada Bursuna, din satul Pîțîligeni și strada Pârâul Străjii, din satul Pâțâligeni. Soluțiile de intervenție propuse au ȋn vedere eliminarea cauzelor inundațiilor, care au condus la degradǎrile existente, prevenirea dezvoltǎrii sau reactivǎrii alunecǎrii, respectiv consolidarea zonei ȋn așa fel ȋncȃt sǎ fie posibilǎ desfǎșurarea traficului ȋn condiții normale de drum și asigurarea construcțiilor existente pe zona de amonte.

4. Proiectul ”Refacerea infrastructurii afectată de calamitățile naturale din comuna Pipirig, județul Neamț”, proiect finanțat cu fonduri guvernamentale, prin HG nr.554/2020. Am demarat deja efectuarea expertizei tehnice și suntem în procedura de achiziție a documentațiilor tehnice, iar până la sfârșitul anului sperăm să refacem infrastructura distrusă de calamitățile din acest an. Prin acest proiect, se vor reface peste 30 de obiective distruse de inundațiile din lunile iunie-iulie 2020 (drumuri sătești, apărări de mal, poduri și podețe, punți pietonale, etc.) în conformitate cu hotărârea de guvern menționată.

5. Reabilitare DN 15 B. Proiectul a fost finanțat de Compania Națională de Drumuri, cu sprijinul domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean la solicitarea primarului. S-au executat lucrări de reparație cu mixtură asfaltică pe tronsonul care face legătura între satul Pluton, comuna Pipirig și Humulești trecând prin cinci sate din comuna Pipirig: Leghin, Stânca, Pîțîligeni, Dolhești și Pluton, pe o lungime de aprox. 20 de km.

6. Proiectul ”Modernizare străzi în comuna Pipirig, județul Neamț” a fost întocmit în anul 2019 și a fost depus pentru finanțare la București, prin Compania Națională de Investiții. Valoarea totală a proiectului este de 12.492.663,52 lei. Prin proiect se propune modernizarea a 23 de străzi din satele comunei Pipirig. Astfel, sunt cuprinse următoarele străzi: Poiana Focșei, Arinilor, Zorilor, Romanului, Aleea Plopilor, Munteanului, Morii, Pietrarului, Releului, Ursului, Liliacului, Splaiul Chirileni, Runcului, Răchitilor, Cucului, Rozelor, Bisericii, Rapsodului, Trandafirilor, Salcâmilor, Dolia, Baboieni, Pîrlea.

7. Proiectul ”Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Pipirig, județul Neamț” a fost întocmit în perioada martie-iulie 2019 și a fost depus pentru finanțare în luna iulie, la București, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții. În urma evaluării, proiectul a fost declarat eligibil și a fost cuprins în Lista proiectelor eligibile pentru finanțare prin FDI, însă între timp acest fond s-a desființat. Valoarea totală a proiectului este de 22.060.717 lei. În perioada mai-iunie 2020 am scos la licitație concesiunea sistemului de de distribuție a gazelor naturale din comuna Pipirig, însă deși s-au interesat mai mulți operatori economici, niciunul n-a depus ofertă. Proiectul va fi redepus la Ministerul Fondurilor Europene. Proiectul este unul esențial pentru comuna Pipirig și are ca scop alimentarea cu gaze naturale a tuturor satelor din comună: Leghin, Stânca, Pâțâligeni, Dolhești, Pluton, Pipirig, Boboiești.

8. Programul național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale. Valoarea serviciilor aferente lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor in cartea funciară pentru UAT Pipirig, Județul Neamț de 160.000 lei. Contractul de finantare între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Pipirig și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Neamț s-a încheiat în anul 2017. S-au finalizat lucrările de cadastru sistematic pentru trupurile Domesnic și Coasta Fagului. În prezent se fac măsurători cadastrale pentru sectoarele Coasta Fagului II și Cariera.

9. Cadastru general gratuit pentru toată comuna. Comuna Pipirig a fost selectată de către Comisia Centrală Interministerială pentru a fi inclusă in lista UAT-urilor rurale din Romania, care beneficiază de finanţare din fonduri europene pentru realizarea integrală a înregistrării imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară. Astfel, în comuna Pipirig, se va realiza cadastru general, gratuit, atât pentru imobilele din intravilan, cât și pentru cele din extravilan, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 11-Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară. Proiectul va fi implementat de ANCPI împreună cu Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Neamț și Centrul Național de Cartografie.

10. Proiectul: ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în comuna Pipirig, județul Neamț” a fost întocmit în perioada aprilie-iunie 2020 și este de pus pentru finanțare la Administrația Fondului de Mediu. Proiectul se află în listă la pozia 23 la nivel național. Valoarea totală a proiectului este de 588.749, 45 lei. Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED de pe cele două drumuri comunale DC 159 (satele Pipirig și Boboiești) și DC 158 (satul Pluton). Mai mult, vom achiziționa și sisteme de dimming/telegestiune, care permit reglarea fluxului luminos.

PROIECTE BUGET LOCAL

1. ”Amenajare parcări, alei pietonale şi şanţuri betonate în comuna Pipirig, judetul Neamț” – km 0+ (0+734) finanţat de la bugetul local, cu valoarea totală de 396.452,53 lei. Proiectul a fost implementat în perioada iunie 2017-mai 2018 și a constat în realizarea de alei pietonale cu pavele în centrul civic și în construirea șanturilor betonate, a podețelor, etc.

2. Sistem de supraveghere video pentru creșterea gradului de siguranță publică din incinta și în zona adiacentă unităților de învățămant preuniversitar. Sursa de finanțare – bugetul local. Primăria Pipirig a instalat un sistem de supraveghere video in perimetrul instituțiilor de învățământ, în perimetrul principalelor instituții publice și în centrul civic al comunei. Astfel, în total sunt montate 28 de camere de supraveghere cu infraroșu în mai multe locuri din comună: Grădinița Leghin, 2 camere video- intrare școală și DN 15 B; Școala Stânca, 2 camere video- intrare școală și DN 15 B; Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, 3 camere video -intersecție DN 15 B cu DC 159; Școala Pluton, 1 cameră video;

Școala Boboiești, 3 camere video – centru civic sat Boboiești;

Școala Pipirig, 2 camere video; Cămin Cultural, 2 camere video;

Centrul Civic comuna Pipirig, 6 camere video; Dispensar uman-1 cameră video; Dispensar veterinar-1 cameră video; Oficiul poștal, CEC bank – 2 camere video; Primărie- 3 camere video.

ALTE PROIECTE

1. “PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APǍ ȘI APǍ UZATǍ DIN JUDEȚUL NEAMȚ”. Proiect finanțat prin Programul Operațional Infrastructurǎ Mare (POIM), ȋn cadrul Axei Prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu ȋn condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentǎrii cu apǎ potabilǎ a populației:

* Contractul de lucrǎri CL7 – Extinderea sistemului de apǎ și canalizare ȋn aglomerǎrile Tȃrgu Neamț, Pipirig-Pluton-Stȃnca și Grumǎzești, S8 Pipirig – Sistem local de alimentare cu apă.

Proiectul vizează introducerea rețelei de apă în satele Leghin, Stânca, Pâțâligeni, Dolhești și Pluton. Titularul de proiect este Compania Județeană Apa Serv S.A., iar comuna Pipirig a pus la dispoziție terenurile pe care se vor construi stația de captare, stația de pompare, stația de tratare și clorinare, rezervoarele și gospodăriile de apă. S-au făcut studiile de teren, studiul hidro-geologic și studiul de fezabilitate, proiectul fiind depus la Ministerul Fondurilor Europene pentru finanțare.

2. “Modernizare drumuri comunale DC 158 Pluton 0,020 – 2,00 km şi strada Slatinei, din comuna Pipirig, judeţul Neamţ” – finanţat prin fonduri guvernamentale, prin MDRAP. Valoarea totală a investiţiei a fost de 7.576.229,80 lei. Proiectul a fost implementat în perioada octombrie 2014-noiembrie 2017 (ordinul de începere a lucrărilor s-a dat pe 9 octombrie 2014, iar lucrările s-au finalizat pe 24 noiembrie 2017).

3. „Reabilitare şi extindere Şcoala Pluton, sat Pluton, comuna Pipirig, judeţul Neamţ – în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare” – finanţat prin MDRAP, contract nr. 998/08.12.2016, valoarea totală a investiţiei este de 1.773.460 lei, din care 1.650.838 lei de la bugetul de stat, iar 122.622 lei de la bugetul local. Proiectul trebuie implementat până la 31 decembrie 2021.

4. „Locuințe pentru tineri destinate ȋnchirierii” – construirea unui bloc cu 24 de spații locative. Solicitare depusǎ cǎtre Agenția Naționalǎ pentru Locuințe (A.N.L.).

5. „CONSTRUIRE POD IN COMUNA PIPIRIG, JUDETUL NEAMȚ”. S-au transmis mai multe solicitări, în octombrie 2018 și iunie 2020, către Compania Națională de Investiții, pentru includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *