Sentință definitivă: Urbtrans obligată să plătească un sac de bani către Troleibuzul

SC Troleibuzul a câștigat definitiv astăzi, 13 noiembrie, procesul cu ADI Urbtrans, Curtea de apel Bacău menținând sentința pronunțată în luna februarie de Tribunalul Neamț. La acea vreme instanța a decis: ”Respinge, ca nefondată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans. Admite excepţia prematurităţii formulării capătului de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata sumei de 55838,65 lei, reprezentând compensaţie aferentă perioadei 28-30.06.2019. Respinge capătul de cerere individualizat anterior, ca prematur formulat. Admite acţiunea completată pentru restul capetelor de cerere. Obligă pe pârâta Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans să semneze raportul lunar de constatare aferent perioadei 28-30.06.2019. Obligă pe pârâta Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Urbtrans să plătească reclamantei Troleibuzul SA sumele 930942,80 lei, reprezentând compensaţie aferentă lunii iulie 2019, 907231,20 lei, reprezentând compensaţie aferentă lunii august 2019, 769960,49 lei, reprezentând compensaţie aferentă lunii septembrie 2019, 686209,88 lei, reprezentând compensaţie aferentă lunii octombrie 2019, precum şi penalităţi de întârziere în cuantum 0,01% pe zi de întârziere, începând cu cea de a treizecea zi ulterioară semnării fiecărui proces-verbal de stabilire a compensaţiei, până la achitarea efectivă a debitului principal. Obligă pe pârâta la plata către reclamantă a sumei de 50797,67 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată”.

Astăzi, Curtea de Apel a respins recursul formulat de Urbtrans și a mărit suma care trebuie achitată către Troleibuzul cu 2400 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Ceea ce este insignifiant față de cele peste 3,3 milioane de lei, plus penalitățile de întârziere.

Acum două săptămâni, Troleibuzul a câștigat, în primă instanță, un proces și cu Primăria Piatra-Neamț, care a fost obligată să plătească societății de transport 1.250.000 lei, plus penalități de întârziere de 0,01 pentru fiecare zi, începând cu cea de a treizecea zi ulterioară semnării fiecărui proces-verbal de stabilire a compensaţiei, până la achitarea efectivă a debitului principal. Și în acest caz, hotărârea definitivă, executorie și previzibilă va fi pronunțată de Curtea de Apel Bacău.

C.M.