TIMIŞEŞTI: Strategia de dezvoltare a comunei în contextul Europa 2030

“Prin Strategia de dezvoltare a comunei am căutat să atingem tot ce ne propunem să facem în prezent şi pe viitor. Am proiecte dragi mie şi care sunt sigur că vor fi şi pe placul locuitorilor comunei. De exemplu în blocul ANL care va avea 24 de apartamante, avem deja depuse peste 60 de cereri. Apoi asfaltarea drumurilor din comună, aproximativ 20 de kilometri. Asta înseamnă că toate drumurile din satul Preuteşti şi satul Plăieşu vor fi asfaltate şi, de asemenea, tot ce va rămâne neasfaltat în satele Dumbrava, Zvoroneşti şi Timişeşti va fi asfaltat. Toate acestea vor fi prinse într-un proiect amplu de asfaltare. Primăria Timișești acordă sprijin și suport investițiilor private și publice de interes major. Printre acestea enumerăm: înființarea unei ferme piscicole în satul Preutești, înființarea unei stații de asfalt în satul Preutești, construirea unei stații de concasare în satul Timișești, construirea unui aerodrom în satul Dumbrava, punerea la dispoziție constructorilor autostrăzii A8 a unui teren ce va deservi rolul de «groapă de împrumut». Și în continuare toţi banii de la buget îi vom folosi pentru cofinanțări proiecte care să vină în sprijinul comunității”.

Vasile Mărculeţ, primarul comunei Timişeşti.

Proiecte finalizate, aflate în derulare şi în curs de finalizare:

1. Alimentarea cu apă a localității Dumbrava are ca sursă de finanțare Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene şi are o valoare totală a investiției  de 5.050.000,00 lei. Proiectul este finalizat și recepționat în anul 2019, investiția fiind predată către furnizorul de servicii apă-canal Apavital.

2. Construirea sistemului de canalizare în localitatea Timișești are ca sursă de finanțare Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene şi are o valoare totală a investiției  de 5.055.000,00 lei. Investiția s-a predat către furnizorul de servicii apă-canal Apavital

3. Asfaltare în localitatea Timișești și a drumului între localități, Timișești-Zvorănești.

Investiţia are o lungime totală de 6,145 kilometri iar sursa de finanțare sunt fondurile europene – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin AFIR. Valoare eligibilă nerambursabilă FEADR (Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală)  este de 1.000.000 euro. Lucrările sunt în curs de execuție.

4. Asfaltare în localitatea Dumbrava pe o lungime de 5,347 kilometri

Sursa de finanțare este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, PNDL, Subprogramul Modernizarea satului românesc  cu o valoare totală actualizată a investiției de 5.388774,49 lei (TVA inclus), din care finanțare de la bugetul de stat de 4.923.930,00 lei şi cofinanţare de la bugetul local al comunei Timișești de 464.844,49 lei. Lucrările sunt în curs de execuţie.

5. Reabilitare Dispensar Timișești

Sursa de finanțare este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, PNDL, Subprogramul Modernizarea satului românesc. Valoarea totală a investiţiei este de 3.115.778,00 lei (TVA inclus), din care de la bugetul de stat 2.930.195,00 lei şi de la  bugetul local al comunei de 185.583,00 lei. Lucrările sunt în curs de execuție.

6. Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Plăieşu

Sursa de finanţare-Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, PNDL, Subprogramul Modernizarea satului românesc cu o valoare totală a investiţiei de 2.262.360,00 lei (TVA inclus), din care finanţare de la bugetul de stat de 2.087.064,00 lei şi de la bugetul local o cofinanţare de 175.296,00 lei. Lucrările se află în curs de execuţie.

7. Reabilitare pod peste râul Ozana în localitatea Dumbrava

Sursa de finanțare – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, PNDL, Subprogramul Modernizarea satului românesc, cu o valoare totală actualizată a investiției de 626380,30 lei (TVA inclus), din care finanțare de la bugetul de stat de 545.020,00 lei şi o cofinanțare de la bugetul local de 81.360,00 lei. Obiectivul de investiție a fost finalizat.

8. Alimentarea cu gaz a comunei Timișești

Investiţia are o valoare totală a obiectivului de  investiție conform devizului general de 11.272.792,39 lei (TVA inclus).  Proiectul a fost inițiat în anul 2017, s-a obținut de la TransGaz Avizul de Principiu privind racordarea și accesul la Sistemul Național de Transport al Gazelor Naturale şi a fost depus pentru obținerea de finanțare la Comisia Națională de Strategie și Prognoză, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, la 31.05.2019, obiectivul de investiții afându-se pe lista proiectelor eligibile. Acum proiectul se află în proceduri de obținere a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism şi se demarează procedura de concesionare a serviciului de distributie gaze naturale.

9. Amenajare teren sport în sat Dumbrava, Comuna Timișești

Sursa de finanțare – fonduri europene prin GAL Ținutul Zimbrilor și AFIR.  Contractul de execuție este semnat şi urmează să înceapă lucrările de execuție.

10. Cămin cultural în localitatea Preutești

Sursa de finanțare – Compania Națională de Investiții. S-a obținut avizul favorabil de la Consiliul tehnico-economic de avizare al CNI  şi proiectul se află acum în proceduri de avizare în vederea transmiterii documentației la CNI.

11. Construirea unui bloc ANL cu 24 de locuințe, P+3

Sursa de finanțare – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Agenția Națională pentru Locuințe. Valoarea totală a investiţiei este de 4.753.560,89 lei.  A fost predat amplasamentul către ANL la 25.09.2019 şi s-a reluat procedura de licitație după retragerea constructorului desemnat câștigător la prima licitație.

12. Asfaltare în toată comuna Timișești, fiind vizate toate drumurile neasfaltate din intravilan

Este vorba despre un proiect cu contract de finanțare semnat (prin FDI). S-a adjudecat execuţia lucrărilor prin licitaţie; urmează semnarea contractului cu constructorul. Valoarea totală a investiţiei este de 23.754.548,65 lei (TVA inclus).

13. Asfaltare în comuna Timișești 6 kilometri

Surse de finanțare : Compania Națională de Investiții. Respectivul proiect a fost depus pentru obținerea finanțării.

14. Construire bazin de înot în localitatea Timișești

Sursa de finanțare : Compania Națională de Investiții. Proiect depus în vederea obținerii finanțării – lista sinteză şi acum se află în proceduri de obținere a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.

15. Complex sportiv în sat Timișești, comuna Timișești

Sursa de finanțare : Compania Națională de Investiții. Proiectul a fost  depus în vederea obținerii finanțării – lista sinteză, iar acum se află în proceduri de obținere a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.

16. Reabilitare sediu primărie Timișești

Sursa de finanțare – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (proiect depus pe 11.05.2017). Studiul de fezabilitate a fost  finalizat, proiectul aflându-se acum în proceduri de obținere a avizelor solicitate prin certificatul de urbanism. De asemenea,  licitația a fost finalizată, urmând să înceapă lucrările după emiterea autorizației de construire.

17. Extindere reţea de canalizare în satele Dumbrava şi Plăieşu în comuna Timişeşti – se execută studiu de fezabilitate;

18. Extindere reţea de canalizare în satul Preuteşti, comuna Timişeşti – se execută studiu de fezabilitate.

*Material apărut în paginile ziarului Mesagerul de Neamț, nr. 480, săptămâna 4-10 martie.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *