Case, terenuri, magazii pentru recuperarea ”găurii” de la FC Ceahlăul

Finanţarea ilegală a FC Ceahlăul a atras, previzibil, răspunderea penală şi, mai ales, materială, a celor care au semnat documente prin care clubul primea bani, constant şi simultan, de la două instituţii: Primăria Piatra-Neamţ şi Consiliul Judeţean Neamţ. După pronunţarea sentinţei definitive a Curţii de Apel Bacău, „finanţatorii” trebuie să recupereze aproape 11 milioane de lei de la cei 5 inculpaţi: Vasile Pruteanu – fostul președinte al Consiliului Județean, Ana Monda – fostul viceprimar de Piatra-Neamț, Mihaela Ignatovici Lazăr – fostul secretar general al județului, Cristina Mititelu – fosta șefă a compartimentului juridic din CJ, și Vasile Vișan – fostul secretar al Primăriei Piatra-Neamț). Tot previzibil, Gheorghe Ştefan, primarul de aunci al muncipiului Piatra Neamț și cel careera identificat cu ehipa de fotbal, nu are de suportat nicio consecinţă în acest dosar atât timp cât semnătura lui nu apare nicăieri. Aşadar banii, deloc puţini, trebuie recuperaţi din valorificarea bunurilor aflate sub sechestru şi precizate în prima sentinţă a Tribunalului Neamţ.

Menţine măsurile asiguratorii dispuse asupra bunurilor inculpaţilor prin ordonanţele procurorului din 22 octombrie 2018, până la concurenţa sumelor la care au fost obligaţi, respectiv: Asupra următoarelor bunuri imobile aparţinând inculpatului Pruteanu Vasile: – apartament în suprafaţă de 88,92 mp, situat în mun. Piatra Neamţ, valoare de impozitare 257.690 lei, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 4616/1991 încheiat cu RAGLT Neamţ – clădire rezidenţială în suprafaţă de 144 mp, situată în sat. Slobozia – oraşul Roznov, valoare de impozitare 81.648 lei, dobândită în baza contractului de vânzare cumpărare nr.7163 din 13.06.1992, încheiat la Notariatul de Stat Neamţ – anexă în suprafaţă de 33 mp situată în sat. Slobozia – oraşul Roznov, valoare de impozitare 2338,87 lei, dobândită în baza contractului de vânzare cumpărare nr.7163 din 13.06.1992, – anexă în suprafaţă de 27 mp situată în sat. Slobozia – oraşul Roznov, , valoare de impozitare 1913,62 lei, dobândită în baza contractului de vânzare cumpărare nr.7163 din 13.06.1992, – teren curţi construcţii în suprafaţă de 700 mp situat în sat. Slobozia – oraşul Roznov, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare nr.7163 din 13.06.1992, – teren intravilan în suprafaţă de 1800 mp situat în sat. Slobozia – oraşul Roznov, dobândit în baza actului de partaj voluntar autentificat sub nr.490 din 13.05.2005, la BNP Harbuz Daniel din Piatra Neamţ – teren extravilan în suprafaţă de 3600 mp situat în sat. Slobozia – oraşul Roznov, dobândit în baza actului de partaj voluntar autentificat sub nr.490 din 13.05.2005, la BNP Harbuz Daniel din Piatra Neamt. Asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatei Mititelu Cristina: -apartament cu 3 camere şi dependinţe situate în Piatra Neamţ, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 11476/18.01.1994 emis de RAGLT Neamţ -teren în suprafaţă de 1850 mp ( din mas. 1608 mp), dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2225/2006 la BNP Gălăţanu Doina şi construcţia de pe acesta în suprafaţă de 146 mp la sol, S+P+M, cu destinaţia casă de locuit, respective anexa construită la sol 24 mp, situate în corn Dumbrava Roşie, teren în suprafaţă de 1109 mp în corn Dumbrava Roşie, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2226/11.09.2006 la BNP Gălăţanu Doina,. -cota de 1/5 din teren în suprafaţă de 768 mp în corn Dumbrava Roşie, dobândit în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2227-2006 rectificat prin încheierea 6510/2006 la BNP Galătanu Doina. Asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatei Monda Ana: – imobil situat în Piatra Neamţ, str. Mărăţei, teren intravilan în suprafaţă de 272 mp şi casă de locuit P+E, ambele în mun. Piatra Neamţ, deţinute în proprietate comună cu Monda Radu Marian-soţ. Asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatului Vişan Vasile: – apartament cu 3 camere situat în municipiul Piatra Neamţ, în codevălmăsie cu Visan Tatieana – soţie. Asupra următoarelor bunuri ale inculpatei Ignatovici Lazăr Mihaela: – teren în suprafaţă de 977 mp teren (din acte 982)+Cl -casa şi C2- anexa situate în intravilan loc. Roznov, dobândite în baza certificatului de moştenitor 245/30.11.2005 şi a actului de partaj voluntar autentificat sub nr.2692/30.11.2005 la BNP Gălăţanu Doina şi menţinerea măsurii popririi de Casa Naţională de Pensii Publice – CJP Neamţ a veniturilor inculpatei”.

Prin sentința definitivă, Vasile Pruteanu, Mihaela Ignatovici Lazăr și Cristina Mititelu au fost condamnați la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar foștii reprezentanți ai Primăriei Piatra-Neamț au primit câte 3 ani de închisoare, tot cu suspendare.  De asemenea, Vasile Pruteanu, Cristina Mititelu și Mihaela Ignatovici au fost obligați să achite suma de 5.416.097, 62 lei către Consiliul Județean Neamț, iar Ana Monda și Vasile Vișan 5.495,000 de lei către Primăria Piatra-Neamț.

Ca pedeapsă complementară, instanţa le-a interzis inculpaţilor drepturile  prevăzute de art. 64 lit. a, b şi c Cod penal anterior – dreptul de a alege și de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții elective publice; dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa o funcție sau de a exercita o profesie de natura aceleia de care s-au folosit pentru săvârșirea infracțiunii. Singura care ar putea fi afectată de aceste interdicţii este Ana Monda, directoarea Drupo. Conform declaraţiei lui Adrian Niţă, unul dintre purtătorii de cuvânat ai Consiliului Judeţean Neamţ, după motivarea sentinţei se va putea vedea exact dacă Ana Monda mai poate deţine funcţia de director sau nu.

Cât despre povestea finanţării FC Ceahlăul, care datează din anii 2008+2009, in rechizitoriu se arată că, ”inculpatul Pruteanu Vasile , în îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu și cu încălcarea prevederilor legale, a întocmit și semnat mai multe documente având ca obiect aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean (CJ) Neamț și o societate comercială ce deținea o echipă de fotbal, în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități de interes județean. În același context, inculpații Mititelu Cristina și Ignatovici Lazăr-Mihaela au întocmit și semnat documente, care în final toate au determinat adoptarea unei hotărâri prin care s-a aprobat încheierea, cu încălcarea prevederilor legale, a unui contract de asociere între CJ Neamț și societatea respectivă”.

Contractul, încheiat pe 5 ani, prevedea alocarea sumei de 108.000 lei/lună până la 31.12.2008 și 90.000 lei/lună începând cu 01.01.2009 în vederea sprijinirii echipei de fotbal. Prejudiciul stabilit în sarcina CJ Neamț a fost de 5.416.097,62 lei.

”Într-un context asemănător și în același scop, în cursul anilor 2008 și 2010, inculpații Monda Ana și Vișan Vasile au întocmit și semnat mai multe documente care au stat la baza adoptării unor hotărâri ale Consiliului Local prin care s-a aprobat încheierea, cu încălcarea prevederilor legale, tot pe 5 ani a două contracte de asociere între Consiliul Local Piatra Neamț și aceeași societate comercială”, susțin procurorii DNA Bacău. ”Prin aceste demersuri s-a cauzat o pagubă Primăriei Piatra Neamț în sumă totală de 5.495.000 lei, reprezentând totalul sumelor de bani transferate societății respective, în perioada 12.09.2008-31.12.2013, în baza contractului de asociere”.

Cristina Mircea

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *