LICEUL TEHNOLOGIC ”ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU” VÂNĂTORI-NEAMȚ: OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ AN ȘCOLAR 2021/2022

  1. Învățământ preșcolar
  2. Grădiniță cu Program Normal: 1,5 grupe mici
  3. Grădinița cu Program Prelungit: 1 grupă mică
  4. Învățământ primar: Clasa Pregătitoare: 3 clase
  5. Învățământ gimnazial: Clasa a V-a: 2 clase
  6. Învățământ gimnazial ADS: Nivel III: 1 clasă
  7. Învățământ liceal: clasa a XI-a seral, Filiera Tehnologică, Profil: Resurse Naturale și Protecția Mediului, Specializarea: Tehnician în Agroturism

BAZA MATERIALĂ:

Grădinița cu Program Prelungit și cele 4 grădinițe cu program normal sunt amenajate cu spații cel puțin similare acelor din mediu urban, cu mobilier și dotări corespunzătoare desfășurării activităților cu preșcolarii, în cele mai bune condiții și maximă siguranță pentru copii. Spațiile sunt  dotate  la standarde europene:

– săli pentru activitățile grupelor de preșcolari dotate cu monitoare conectate la Internet;

– vestiare;

– dormitoare pentru copii;

– sala de mese, bucătărie;

– sală pentru activități fizice;

– sală pentru lectură

Învățământ primar și gimnazial:

– săli de clasă conectate la Internet (și la nivelul structurilor arondate);

– 4 laboratoare TIC;

– internet WI-FI în toate structurile și corpurile acestora, fiind asigurat accesul la internet din 3 surse: abonamentul unității școlare; proiectul DIGITALIADA și proiect al Primăriei Vânători-Neamț;

– laborator de biologie-tehnologie;

– laborator de fizică-chimie cu acces la videoproiector-laptop;

– bibliotecă școlară;

– 1 cabinet psihologic;

– 1 cabinet medical;

– 1 CDI dotat cu videoproiector, camere Web, 16  laptopuri, 63 de tablete primite prin proiectul DIGITALIADA;

– sală de sport;

– teren de sport;

– sală Club Ecologic;

– Școala Populară în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă ”Carmen Saeculare”;

– lot școlar: livadă cu meri; teren pentru cultura mare; 2 solarii;

– laborator pentru agroturism;

– utilaje primite în custodie de la agenții economici parteneri;

– monitorizare audio-video prin rețea cu circuit integrat în 8 săli de clasă;

– monitorizare audio-video pe holuri și exteriorul clădirilor unității școlare;

– burse de merit în ultimii 6 ani;

– tabere gratuite la mare pentru copii cu situație economică defavorizată;

– tabere gratuite la mare pentru elevii cu rezultate la Olimpiadele școlare;

– tabere gratuite la mare pentru elevii care sunt memebri ai Ansamblului ”Dor Vânătorean”;

– parteneri economici și sociali care sponsorizează unitatea școlară pentru transportul elevilor pentru efectuarea practicii comasate, implementarea proiectelor sociale prin donații financiare și materiale;

– proiecte educative  locale, județene, regionale, naționale și internaționale;

– 3 ani de proiecte ERASMUS+ pentru elevi și cadre didactice;

– proiect DIGITALIADA implementat prin Fundația Orange pentru România (al patrulea an consecutiv);

– activități și proiecte implementate în parteneriat cu Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț, Direcția Silvică Neamț.

Experiență în proiecte educaționale

Liceul din Vânători este familiarizat cu proiectele atrase pentru cei care își desfășoară activitatea aici, fie în calitate de profesori, fie ca elevi. Un astfel de proiect a fost şi cel în cadrul programului Erasmus, intitulat ”Experiența europeană pentru viitorii fermieri montani” desfăşurat în perioada 2017-2018. Calificarea pentru clasele de învățământ profesional din cadrul liceului din Vânători-Neamț este aceea de fermier montan. Grupul țintă a fost format din 16 elevi din clasele a IX-a și a X-a, învățământ profesional, repartizate în două grupe, precum și două cadre didactice care au însoțit elevii. Al doilea proiect, tot Erasmus, s-a adresat cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători Neamț. Intitulat ”Skill 4 Inclusion” s-a derulat tot în 2017.

”Beneficiari au fost 11 cadre didactice din învățământul primar, gimnazial și profesional din unitatea noastră școlară. Scopul proiectului a fost dezvoltarea abilităților de a comunica într-o limbă străină, dezvoltarea competențelor de lucru cu elevii cu cerințe educaționale speciale, cu elevi aflați în situații de risc social, activități practice pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar și absenteismului, strategii pentru îmbunătățirea comunicării și colaborării la nivel de clasă și instituție, precum și dezvoltarea competențelor manageriale”, a declarat Elena Petrariu, directorul Liceului Tehnologic din Vânători.

Unitatea de învăţământ din Vânători-Neamț s-a calificat printre cele 20 de școli beneficiare ale Proiectului Digitaliada, concurs național în care s-au înscris 125 școli. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat promovarea educației digitale – învățarea bazată pe folosirea tehnologiei și a conținutului digital -, prin modele de bune practici implementate la clasele V-VIII, pe parcursul întregului an școlar 2017-2018.

”Valorile școlii noastre sunt responsabilitatea, corectitudinea și respectul reciproc. Învățământul digital pornește de la nevoia de interactivitate în educație, comunicare între elevi și profesori, pentru a obține, astfel, rezultate deosebite. Consider că educația digitală va fi educația viitorului. Digitalizarea claselor ne va ajuta să diversificăm lecțiile, să le facem mai interesante pentru toți elevii, dar în special pentru elevii slabi la învățătură”, susține Elena Petrariu.

**************

”Calitatea actului educațional din școlile comunei noastre a fost și rămâne o prioritate pentru administrația locală. Vreau să felicit conducerea liceului din comuna noastră, profesorii de la acest liceu, elevii, pentru munca depusă în cadrul acestor proiecte. Administrația locală va fi, în continuare, alături de școală și vom investi, ca și până acum, în viitorul acestei comune. Cea mai mare investiție a unei comunităţi este în copii, în educație”, a declarat Adriana Petrariu, primarul comunei Vânători-Neamț.