Ofertă educațională 2021-2022 a Colegiului Tehnic de Transporturi Piatra Neamț

La Colegiul Tehnic de Transporturi există o cerere constantă din partea elevilor, părinţilor şi partenerilor economici pentru învăţământul profesional și tehnic, prin care oferim elevilor calificările obținute prin planul de şcolarizare pentru  anul şcolar 2021-2022.

ClasaForma de

învăţământ

Nr. de

locuri

Filiera/Profilul/Domeniul de pregătire de bază/Calificare profesională
a IX–a liceuzi14Tehnologică/Tehnic/Mecanică/Tehnician transporturi
a IX–a  liceuzi14Tehnologică/Tehnic/Electric/Tehnician electrician electronist auto
a IX–a  învățământ profesionalzi56Tehnic/Mecanică/Mecanic auto
a IX–a  învățământ profesionalzi14Tehnic/Mecanică/Tinichigiu-vopsitor auto 
a IX-a învăţământ  profesionalzi14Tehnic/Electric/Electrician constructor 
a XI–a  liceuseral28Tehnologică/Tehnic/  Mecanică/Tehnician transporturi
a XI–a liceuseral28Tehnologică/Tehnic/ Electric/Tehnician electrician electronist auto
An I Şcoală de  Maiştri

-buget-

zi56Transporturi/Maistru electromecanic auto

AVANTAJELE ELEVILOR DE LA COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA NEAMȚ

* Școala de șoferi, categoria B;

* Elevii nu plătesc pentru orele de legislație rutieră și de conducere auto;

* Elevii înscriși la liceu obțin, pe lângă diploma de bacalaureat, un certificat de competențe profesionale (calificare în domeniul mecanică sau în domeniul electric).

* Elevii înscriși la învățământul profesional beneficiază de 200 de lei bursă profesională și au dreptul să continue studiile liceale, la zi sau la seral;

* Toți elevii navetiști beneficiază de decontarea cheltuielilor cu naveta.

* Instruirea practică a elevilor se realizează în condiții reale de muncă, la agenți economici din zonă, astfel încât elevii să fie familiarizaţi pe parcursul anilor de şcoală cu cerinţele unui loc de muncă.

PROIECTE ŞI PARTENERIATE

Proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare – Colegiul Tehnic de Transporturi” în valoare totală de 14.005.597,62 lei, cu finalizare în anul 2022, are ca obiectiv îmbunătățirea calității infrastructurii, a dotării și a procesului educațional.

Proiectul “Motor start”, program Erasmus+, prin care 24 de elevi din clasele a X-a și a XI-a învățământ profesional, calificarea Mecanic auto, fac practică timp trei săptămâni la  service-uri auto din Alicante, Spania, în perioada 6-26 iunie 2021. Beneficiile desfășurarii proiectului se reflectă în îmbunătățirea competentelor tehnice de specialitate la elevii din școala noastră, dezvoltarea sferei de colaborare cu agenți economici din străinătate în vederea diversificării ofertei educaționale, creșterea nivelului de internaționalizare a școlii, utilizarea unor instrumente noi de recunoaştere și validare a învățării, îmbunătățirea relației cu agenții economici locali.

Subproiectul „Schimbă viteza și ia bacul!”, Proiect ROSE, derulat în perioada 2018-2022, prin care 60 de elevi din clasele de liceu beneficiază de activități de pregătire pentru a promova liceul și examenul de bacalaureat, activități de orientare școlară și profesională și activități extracurriculare, printre care și o excursie anuală la întreprinderi constructoare de automobile sau componente auto.

Proiectul „New Way” program Erasmus+, prin care 12 cadre didactice din Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț participă la cursuri de formare organizate în Spania și Grecia, în perioada mai-septembrie 2021. Impactul așteptat în urma desfășurării activităților de proiect va consta în implementarea unor metode diferite de management al calității și la dezvoltarea unor cooperări școlare internaționale. Prin aceste activități, școala își dorește să intervină în comunitatea locală ca un factor de stabilitate și ca un partener educațional credibil și eficient.

Proiectul „Pedagogie experiențială”, prin care 100 elevi ai colegiului și 23 de cadre didactice, cât și personal didactic auxiliar sunt implicați  în activități cu întreaga comunitate educațională. Proiectul urmărește creșterea gradului de participare la procesul educational și a incluziunii sociale pentru tinerii aflați în risc de părăsire timpurie a școlii sau cu CES, prin promovarea unei abordări pedagogice experiențiale și inovative.

Proiectul „Practica, meserie de viitor pentru elevii din județul Neamț”, ID 132918, prin care elevii de la profilul mecanică vor efectua stagii de practică  la agenți economici de profil și vor beneficia de subvenții lunare în valoare de 800 lei pe lună.

Parteneriate cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Facultatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

Parteneriate cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, Direcţia de Sănătate Publică Neamţ, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, serviciile Prevenire şi Rutieră, Asociaţia „Centrul de incubare Creativ-Inovativ de Afaceri”, etc.

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *